Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

   

   THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 15/11/2023
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 01/12/2023
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống


  (*) NPC LIÊN QUAN
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

  (*) NGUYÊN LIỆU EVENT
    
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Hộp Quà Đặc Biệt Thành Phẩm Mua tại "Sự Kiện 20-10" 1 Xu = 1 Cái
  (Trung tâm 7 thành thị) 
  (HSD đến hết event , không thể ném ra ngoài)
  Tôn Thành Phẩm
  • Đánh quái ở Bản Đồ 90 rơi ra
  Thành Phẩm
  • Đánh quái ở Bản Đồ 90 rơi ra
  Trọng Thành Phẩm
  • Đánh quái ở Bản Đồ 90 rơi ra
  Đạo Thành Phẩm
  • Đánh quái ở Bản Đồ 90 rơi ra
  Bánh Kỷ Niệm Thành Phẩm
  • Mua tại NPC Quân Nhu Quan (Tống Kim) = 200 điểm Tống Kim /cái
   Sử dụng đạt mốc nhận thưởng điểm kinh nghiệm (Cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng)
   - Sử dụng 250 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 500 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 750 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 1000 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 1500 vật phẩm nhận ngay: 500.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 2000 vật phẩm nhận ngay: 500.000.000 EXP cộng dồn
   Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 2000 cái
   
   
  Công Thức Ghép "Hộp Quà Tri Ân (thường)" Hình Ảnh Ghi Chú
  Tôn  Sử dụng nhận ngay 4.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 cái 
  Cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng
  Trọng
  Đạo
  10 Vạn Lượng

   

  (*) PHẦN THƯỞNG EVENT
  Phần thưởng khi sử dụng  "Hộp Quà Tri Ân Đặc Biệt"
  Sử dụng nhận ngay 2.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại
  Bách Quả Lộ
  Tiên Thảo Lộ
  Trợ Lực Hoàn ( Tống Kim )
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Voucher Khảo Sát Bang Hội 
  (Hạn trữ hết event)
  Xem Chi Tiết Tại Đây
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-su-kien-dua-top-voucher-bang-hoi.html
  Hoa Tri Ân (Khảo Sát Cá Nhân)
  (Hạn trữ hết event)
  Sát Thủ Lệnh (Cấp 2)
  Lễ Bao Trang Bị Hiệp Cốt 
  ( Mở ngẫu nhiên 1 trang bị vĩnh viễn )
  Lễ Bao Trang Bị Nhu Tình
  ( Mở ngẫu nhiên 1 trang bị vĩnh viễn )
  Đại Thành Bí Kíp 90
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt - HSD 14 Ngày
  Đá Phát Sáng 
  Nâng Cấp Vũ Khí - Phát Sáng - Tại Thợ Rèn Thành Thị
  Lưu Ý : Chỉ Đẹp Mắt và Không Có Hiệu Ứng Gì Thêm
  Đá Tiến Cấp
  Nâng Cấp Vũ Khí - Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí
  Mảnh Bí Kiếp Kỹ Năng ( Cấp 21 )
  Bấm Vào Link Xem Chi Tiết
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-nang-cap-ngua-va-bi-kiep.html
  Mảnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Bấm Vào Link Xem Chi Tiết
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-nang-cap-ngua-va-bi-kiep.html
  Cống Nguyệt Phù Dung
  Phụng Quả Phù Dung
  Ngựa Phi Vân - Vĩnh Viễn
  Lễ Bao Trang Bị An Bang
  ( Mở ngẫu nhiên 1 trang bị vĩnh viễn )
  Mảnh Hoàng Kim - Vinh Diêu Chi Y 
  ( Gom đủ 100 mảnh ghép tại Thợ Rèn Thần bí Lâm An )

  Công Thức - Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  +100 Mảnh Hoàng Kim - Vinh Diệu Chi Y 
  + 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 50% :  [Thất bại mất 10 Mảnh và 200 Tử Tinh Khoáng Thạch]
  Mảnh Hoàng Kim - Tinh Chuẩn Chi Ngoa
  ( Gom đủ 100 mảnh ghép tại Thợ Rèn Thần bí Lâm An )

  Công Thức - Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  +100 Mảnh Hoàng Kim - Tinh Chuẩn Chi Ngoa
  + 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 50% :  [Thất bại mất 10 Mảnh và 200 Tử Tinh Khoáng Thạch]
  Mảnh Dây Chuyền An Bang - Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  (Công Thức : 100 Mảnh + 100 TTKT )
  (Tỉ Lệ Thành Công 50%)
  (Thất Bại Trả Lại 90 Mảnh Hoàng Kim - Dây Chuyền An Bang Tinh Thạch Hạng Liên)
  Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 120
  Đại Thành Bí Kiếp Cấp 120
  Thiên Sơn Tuyết Liên 
  ( Sử dụng tăng đến cấp 120 )
  Tử Tinh Khoáng Thạch
  Mảnh Thần Mã Phiên Vũ
  Hoán Binh Phù
  Ngựa Bôn Tiêu - Vĩnh Viễn
  Lệnh Bài Boss Kim Quang

   
  (*) PHẦN THƯỞNG NHẬN MỐC
  Phần thưởng khi nhận mốc sử dụng  600 Hộp Quà Tri Ân Đặc Biệt

  Mặc định nhận: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng Dồn) và 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Điểm Danh Vọng 888 Mặc Định
  Đại Quế Hoa Tửu (Hạn Trữ 14 ngày)
  (Sử dụng tăng 30 điểm may mắn cùng đồng đội trong 60 phút - không cộng dồn Quế Hoa Tửu)
  1 Mặc Định
  Ngẫu nhiên 1 chữ 
  (Nhất - Tự - Vi - Sư)
  Khi đủ 4 chữ và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch nộp cho Tổng Quản Sự Kiện nhận ngay 1 Chân Đơn Sư Môn (Hạn trữ 30 ngày)
  (Cấp dưới 150 có thể sử dụng, sử dụng sẽ tăng ngay 1 cấp , giữ exp hiện tại)

  1 Mặc Định
  Ngẫu Nhiên : 
  1 Võ Lâm Mật Tịch Hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Mặc Định
  Nhận 10 Mã Thạch Mã Xích Long Câu
  ( Thu Thập Đủ 100 Mã Thạch Xích Long Câu và Phiên Vũ Hoàng Kim ( Cấp 5 )
  Ghép Ngựa Tại Tương Dương Bán Ngựa
  Bấm Vào Link Xem Chi Tiết
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-nang-cap-ngua-va-bi-kiep.html
  10 Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù ( Hạn Trữ 7 Ngày ) 
  Công Dụng : 15 Ngày
  Lưu Ý : Không Cộng Dồn - Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  1 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội ( Hạn Trữ 7 Ngày ) 
  Công Dụng : 15 Ngày
  Lưu Ý : Không Cộng Dồn - Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch 200 - 300 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Chân Đơn - Hạn Trữ 15 Ngày
  Sử dụng nhận ngay 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (mỗi tháng chỉ có thể sử dụng 1 viên)
  1 Ngẫu Nhiên
  Huyền Chân Đơn - Hạn Trữ 15 Ngày 1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Đồ Phổ [Hoàng Kim]
  (Gom đủ 100 mảnh có thể ghép thành Rương HKMP Ngẫu Nhiên tại thợ rèn lâm An Thần Bí)
  10 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - Hạn Trữ 3 Ngày
  ( Đổi Trang Bị - Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí - HSD 14 Ngày )
    1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Kim Lệnh - Hạn Trữ 3 Ngày
  ( Đổi Trang Bị - Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí - HSD 14 Ngày )
  1 Ngẫu Nhiên
   Mãnh Phong Thần Chiến Giáp 5 Ngẫu Nhiên
   Mãnh Phong Thần Giới Chỉ 5 Ngẫu Nhiên
  Phi Phong Tuyệt Thế ( Cấp 2 ) - Vĩnh Viễn
  ( Ngẫu Nhiên Hệ ) 
  1 Ngẫu Nhiên
  Cống Nguyệt Phù Dung 2 1 Ngẫu Nhiên
  Phụng Quả Phù Dung 2 1 Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 2 1 Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 2 1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Sơn Tuyết Liên (140)
  [Cấp dưới 140 sử dụng tăng đến cấp 140]
  1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Trang Bị Động Sát
  ( Gom Đủ 100 Mảnh Chế Tạo 1 Trang Bị Động Sát Ngẫu Nhiên Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An )
  10 Ngẫu Nhiên
  Mã Thạch Siêu Quang
   Gom Đủ 100 Mảnh + Ngựa Xích Long Câu ( Cấp 10 ) Ghép Siêu Quang Hoàng Kim
  Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Bấm Vào Đây Xem Chi Tiết 
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-nang-cap-ngua-va-bi-kiep.html
  5 Ngẫu Nhiên
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng Max 2 Loại Event ( Tiền Vạn và Xu ) Hình Ảnh Minh Họa
  Vòng Sáng Nổi Bật - HSD Đến Hết Event
  Kháng Tất Cả : 10%
  May Mắn : 10%
   
  Sự Kiện:  Cao Thủ Đạt Mốc
  Trong suốt sự kiện event người chơi Nhận Mốc Nhiều Lần có thể nhận phần thưởng trang bị.
  Người chơi có thể Reset Event và tiếp tục sử dụng event nhưng chỉ có thể nhận vật phẩm, không nhận được EXP
  Cá nhân nhận mốc  " Bó Hoa Đặc Biệt "   (2 lần) Trang sức "Vũ Đà Hà"
  Khi bị Tấn Công có 3% thi triển Vũ Đà Hà , tăng 10% Kháng Tất Cả trong 90 giây.
  (Hạn Sử Dụng  Hết Event)
  Cá nhân nhận mốc  " Bó Hoa Đặc Biệt "   (2 lần)
  (Không Giới Hạn)
  1 Chìa Khóa May Mắn ( Tiểu ) - HSD Đến 23h59 02/12/2023
  Mỗi chìa khóa sẽ có 1 số may mắn 00 -> 99 ( Không Trùng Nhau )
  Tối đa 100 Chìa Khóa chứa Mã Số vì vậy chỉ áp dụng cho 100 người đầu tiên nhanh nhất sử dụng Chìa Khóa . Người thứ 101 trở lên sẽ không sử dụng 

  Sau 1 ngày kết thúc Sự Kiện Event . Sẽ lấy kết quả Xổ Số Miền Bắc ( lúc 18h30 - 01/12/2023 ) . Cao thủ nào sở hữu Chìa Khóa có Mã Số Trùng với 2 số Cuối của Giải Đặc Biệt sẽ nhận phần thưởng giá trị.
  Nhớ bấm chuột phải vào chìa khoá để ra mã số

  Lưu ý : Chìa Khóa Có Mã Số (1 đến 9) tương ứng (01 đến 09)
  Lưu Ý : Chìa Khóa Có Mã Số 100 Tương Ứng Là 00

  1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái - Tự Chọn Trong Hoàng Kim Lệnh
  ( Hạn Sử Dụng Vĩnh Viễn ) 
  Cá nhân nhận mốc  " Bó Hoa Đặc Biệt "   (5 lần)
  (Không Giới Hạn)
  Nhận bonus thêm 1 lần Phần Thưởng Mốc
  Cá nhân nhận mốc  " Bó Hoa Đặc Biệt "   (5 lần)
  (Không Giới Hạn)
  Nhận bonus thêm 1 lần Phần Thưởng Mốc

  1 Chìa Khóa May Mắn ( Đại ) - HSD Đến 23h59 02/12/2023
  Mỗi chìa khóa sẽ có 1 số may mắn 00 -> 99 ( Không Trùng Nhau )
  Tối đa 100 Chìa Khóa chứa Mã Số vì vậy chỉ áp dụng cho 100 người đầu tiên nhanh nhất sử dụng Chìa Khóa . Người thứ 101 trở lên sẽ không sử dụng 

  Sau 1 ngày kết thúc Sự Kiện Event . Sẽ lấy kết quả Xổ Số Miền Bắc ( lúc 18h30 - 01/12/2023 ) . Cao thủ nào sở hữu Chìa Khóa có Mã Số Trùng với 2 số Cuối của Giải Đặc Biệt sẽ nhận phần thưởng giá trị.
  Nhớ bấm chuột phải vào chìa khoá để ra mã số

  Lưu ý : Chìa Khóa Có Mã Số (1 đến 9) tương ứng (01 đến 09)
  Lưu ý : Chìa Khóa Có Mã Số 100 tương ứng là 00

  1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái - Tự Chọn Trong Trang Bị Hạn Chế
  ( Hạn Sử Dụng Vĩnh Viễn ) 
   
  Sự Kiện Cao Thủ Nhận Mốc 
  Người chơi mỗi lần Nhận Mốc 600 Hộp Quà Tri Ân sẽ nhận được 1 điểm tích lũy ( 1 lần Nhận Mốc = 1 Điểm ) 

  Đến ngày kết thúc Event sẽ tổng kết Bảng Xếp Hạng Tích Lũy
  Duy Nhất 3 Cao Thủ có Điểm Tích Lũy Reset Cao Nhất sẽ Nhận Được Phần Thưởng

  Hạng 1
  1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái ( Vĩnh Viễn ) 
  ( Chọn Đồ : Trong Thiên Kim Lệnh Hoặc Hoàng Kim Lệnh )
  1 Mặt Nạ Hoàng Giả (+2 Kỹ Năng Vốn Có)  [30 Ngày]


  Hạng 2
  1 Mặt Nạ Hoàng Giả (+2 Kỹ Năng Vốn Có)  [20 Ngày]

  Hạng 3
  1 Mặt Nạ Hoàng Giả (+2 Kỹ Năng Vốn Có)  [10 Ngày]
   
  Sự Kiện " Thương Nhân Thần Bí " - Tại Ba Lăng Huyện
  Trong suốt quá trình diễn ra Sự Kiện. Người chơi có thể đến gặp Thương Nhân Thần Bí để Đấu Giá Trân Phẩm Quý Giá
  Người chơi có thể dùng 1 Tiền Đồng để tăng 1 Điểm Đấu Giá của mình lên . Khi Kết Thúc sự kiện sẽ Tổng Kết Bảng Xếp Hạng , cao thủ Hạng 1 Đấu Giá sẽ nhận vật phẩm 

  Hạng 1 
  Đặc Quyền : Nâng Cấp 1 Món Hoàng Kim Môn Phái Random Option lên Max Option
  ( Trang Bị Hoàng Kim nâng cấp do quý cao thủ cung cấp và phải là trang bị Vĩnh Viễn , không khóa )


  Lưu Ý : 
  - Các cao thủ Đấu Giá Thật Bại sẽ hoàn trả lại số lượng Tiền Đồng đã đấu giá 3 ngày tù lúc Sự Kiện Kết Thúc .
  - Quý bằng hữu nên ra giá trước vài chục giây sự kiện Kết Thúc những Anh/Em canh đến vài giây cuối rồi ra giá BQT sẽ không chịu trách nhiệm các trường hợp ( Giờ server đi khác giờ thực tế kết thúc sớm hơn hoặc kết thúc trễ hơn ). Bởi vì giờ thực tế lượn sai vài giây so với Server.
   
  Khảo Sát Cá Nhân ( Nộp Hộp Quà Kỷ Niệm )
  Top 1 Hạn Sử Dụng
  1 Món Trang Bị Hoàng Kim ( Hạn Chế Thời Gian ) - Random Option - Có Thể Trùng Luyện
  Xem Bài Viết Tại Đây

  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-danh-sach-do-han-che-thoi-gian-hoang-kim.html
  Vĩnh Viễn
  1 Danh Hiệu Võ Lâm Chí Tôn 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  30 Ngày
   
  Top 2 Hạn Sử Dụng
  1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái ( Hạn Chế Thời Gian ) Random Option - Không Thể Trùng Luyện 30 Ngày
   
  Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa
  Hoán Binh Phù  Ví dụ:  Bạn đặt Phá Thiên Chùy (TDXC 30 , Băng Sát 100)  và Hoán Binh Phù vào.
  => Sẽ hoán đổi random tất cả các loại Vũ Khí Khác (ngẫu nhiên và có thể là giữ nguyên hiện tại)

  Võ Lâm Chí Tôn 
  Trang sức "Vũ Đà Hà" 


  Danh Sách Trang Bị : Lệnh Bài Thiên Kim Lệnh và Hoàng Kim Lệnh 
  Anh/Em Qua Lâm An Thợ Rèn Thần Bí Xem Chi Tiết Nhé