Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện 18h00 18/11/2022
  Kết Thúc Sự Kiện 23h59 03/12/2022
  Vật Phẩm Cách Thu Nhập Cách Sử Dụng
  Voucher Bang Hội (Đua Top Bang Hội) Nhận được khi sử dụng Event và các hoạt động ingame
  - Tiêu diệt Boss Tiểu nhận: 10 Voucher Bang Hội
  - Dã Tẩu (hoàn thành chuỗi 30) nhận: 3 Voucher Bang Hội
  - Tống Kim (trận 21h00 đạt 5000 điểm) khi hết trận nhận : 3 Voucher Bang Hộ
  Nộp tại tượng Sự Kiện Bang Hội

  ở Ba Lăng Huyện
  (200/200)
   
  Người vào bang hội 48h mới có thể nộp Voucher Bang Hội
  - Voucher Bang Hội nhận được từ event  (có thể giao dịch, HSD Đến Hết Event)
  - Voucher Bang Hội nhận được từ Hoạt Động (Khóa Vĩnh Viễn , HSD 24 Giờ)
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Bang Hội
  Top 1 Thời Gian Sử Dụng
  1 Bộ Trang Bị Hiệp Cốt Ngẫu Nhiên 
  Hoặc
  1 Bộ Trang Bị Nhu Tình Ngẫu Nhiên
  Vĩnh Viễn
  1 Tín Vật Môn Phái Vĩnh Viễn
  200 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
  8 Võ Lâm Mật Tịch Vĩnh Viễn
  8 Tẩy Tủy Kinh Vĩnh Viễn
  4 Mặt Nạ Vương Giả
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
  1 Danh Hiệu - Thiên Hạ Vô Song Cho 1 Cá Nhân
  ( Tăng + 1 Kỹ Năng 90 Tự Chọn Theo Môn Phái Người Sở Hữu ) 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 2 Thời Gian Sử Dụng
  4 Võ Lâm Mật Tịch Vĩnh Viễn
  4 Tẩy Tủy Kinh Vĩnh Viễn
  1 Tín Vật Môn Phái Vĩnh Viễn
  100 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
  03 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 3 Thời Gian Sử Dụng
  2 Tẩy Tủy Kinh Vĩnh Viễn
  2 Võ Lâm Mật Tịch Vĩnh Viễn
  01 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
  50 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
   
   
  Phần Thưởng Top 4  Thời Gian Sử Dụng
  01 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
  25 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Hạn Sử Dụng 15 Ngày
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách ! 
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở