Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI (HẠN CHẾ)

  Kích hoạt toàn bộ thuộc tính ẩn của tất cả trang bị đang mặc khi sử dụng đủ bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái cùng bộ cùng với trang bị [Hạn chế] còn thiếu.

  Mỗi môn phái sẽ có từ 1 - 3 trang bị [Hạn chế] riêng biệt như sau:

  Lưu Ý : Hình ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa 

   

  1. Thiếu Lâm


   

  2. Thiên Vương


   

  3. Đường Môn

   

  4. Ngũ Độc

  https://cdn.thapdaianhhung.com/AnhHoang/Event/BoTrangBiHanChe/tl-tukhong.jpg


   

  5. Nga Mi


   

  6. Thúy Yên


   

  7. Cái Bang


   

  8. Thiên Nhẫn


   

  9. Võ Đang


   

  10. Côn Lôn   

  11. Tiêu Dao

   

   

  12. Hoa Sơn