Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


   


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 30/04/2024
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 17/05/2024
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị
   

    
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu - 30/04 Thành Phẩm
  • Đánh quái tại các Bản Đồ 70-80-90 để nhận 
   Sử dụng nhận ngẫu nhiên các nguyên luyện event
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Mảnh Cờ 1 Thành Phẩm
   
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Mảnh Cờ 2 Thành Phẩm
   
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Mảnh Cờ 3 Thành Phẩm
   
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Mảnh Cờ 4 Thành Phẩm
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
   
  Công Thức Ghép  "Ngôi Sao Chiến Thắng" Hình Ảnh Minh Họa Ghi Chú
  Mảnh Cờ 1 Sử dụng nhận ngay 1.000.000 EXP (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 600 cái
  Cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng
  Mảnh Cờ 2
  Mảnh Cờ 3
  Mảnh Cờ 4
  2 Vạn Lượng

    
  Công Thức Ghép "Lá Cờ Tổ Quốc" Hình Ảnh Minh Họa Ghi Chú
  Mảnh Cờ 1 Sử dụng nhận ngay 1.000.000 EXP (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 600 cái
  Cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng
  Mảnh Cờ 2
  Mảnh Cờ 3
  Mảnh Cờ 4
  1 Xu ( Tiền Đồng )
   
  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng  "Bánh Chưng Thượng Hạng" Hình Ảnh
  Phúc Duyên Tiểu 
  Phúc Duyên Trung
  Phúc Duyên Đại
  Bách Quả Lộ
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Quế Hoa Tửu
  ( Hạn Trữ 14 Ngày )
  Thiết La Hán
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Tu Luyện Đơn (Kỹ Năng 90)
  (Sử dụng tăng 1 kỹ năng 90. Mỗi ngày có thể sử dụng 1 viên)
  Tiên Thảo Lộ 1h
  Thiết La Hán - Lễ Bao
  Lễ Bao Ngựa 8x - Vĩnh Viễn
  (Mở ra ngẫu nhiên ngựa 80 vĩnh viễn)
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Lễ Bao Kim Phong 
  (Khui ra 1 bộ Kim Phong Vĩnh Viễn)
  Lễ Bao Hiệp Cốt
  (Mở ngẫu nhiên 1 trang bị Hiệp Cốt)
  Lễ Bao Nhu Tình
  (Mở ngẫu nhiên 1 trang bị Nhu Tình)
  Sát Thủ Lệnh 
  (hạn trữ 15 ngày)
  Đá Phát Sáng
  (Dùng để Phát Sáng Vũ Khí)
  Nâng Cấp Vũ Khí - Phát Sáng - Tại Thợ Rèn Thành Thị
  Lưu Ý : Chỉ Đẹp Mắt và Không Có Hiệu Ứng Gì Thêm
  Đá Tiến Cấp
  Dùng Để Tăng Cấp Vũ Khí
  Nâng Cấp Tại - Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Đại Thành Bí Kiếp 90
  1 Mảnh Ghép Ngựa Phi Vân
  1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
   
  Phần thưởng khi nhận mốc 600  "Lá Cờ Tổ Quốc"
  Mặc định nhận : 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng Dồn) và 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  1 Chữ Ngẫu Nhiên : Mừng - Đại - Lễ - 30/04
  ( Ghép Bộ 4 Chữ Sẽ Nhận Được 1 Viên Kinh Nghiệm Đơn 30/04 - HSD Hết Event )
  ( Cấp Độ Dưới 105 Khi Sử Dụng Kinh Nghiệm Đơn 30/04 Sẽ Tăng Ngay 1 Cấp Độ )

  1 Mặc Định
  Đại Quế Hoa Tửu  (HSD 14 ngày)
  (Sử dụng tăng 30 điểm may mắn cùng đồng đội trong 60 phút - không cộng dồn Quế Hoa Tửu)
  4 Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 1 Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 1 Ngẫu Nhiên
  10 Mãnh Ghép Ngựa Bôn Tiêu
  https://volampc.net/bai-viet/may-chu-hoi-uc-tinh-nang-ep-ngua.html
  10 Ngẫu Nhiên
  Ngẫu Nhiên : 5 > 10 Mảnh Ghép Ngựa Phiên Vũ
  https://volampc.net/bai-viet/may-chu-hoi-uc-tinh-nang-ep-ngua.html
  5>10 Ngẫu Nhiên
  Cống Nguyệt Phù Dung 1 Ngẫu Nhiên
  Phụng Nguyệt Quả Dung 1 Ngẫu Nhiên
  150 Tử Tinh Khoáng Thạch 150 Ngẫu Nhiên
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch 200 Ngẫu Nhiên
  10 Mãnh Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  https://volampc.net/bai-viet/may-chu-hoi-uc-huong-dan-nang-cap-bi-kiep.html
  10 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn  1 Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Hạn trữ 15 ngày)
  Công dụng khi sử dụng: 15 ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Sơn Tuyết Liên (tiểu) - Hạn trữ 30 ngày
  Cấp từ 1 đến 99 sử dụng sẽ tăng ngay đến CẤP 100.
  1 Ngẫu Nhiên
  10 Túi Mãnh Trang Bị An Bang (Mini)
  Mở nhận ngẫu nhiên 1 mãnh trang bị An Bang (mini)

  *Lưu ý cho member nắm : 
   Tại cụm máy chủ Hồi Ức từ An Bang Mini mới có thể nâng cấp lên An Bang Thường
  10 Ngẫu Nhiên
  Bạch Chân Đơn [ Hạn trữ 35 ngày ]
  (Sử dụng tăng 500.000.000 EXP)

  (Sau khi sử dụng 1.500.000 EXP thì 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp tục)
  (Khi đạt mốc sử dụng 1.5000.000 EXP hệ thống mới bắt đầu đếm ngược 30 ngày)
  1 Ngẫu Nhiên
  Huyết Chân Đơn  [ Hạn trữ 35 ngày ]
  (Sử dụng tăng 1.000.000.000 EXP)

  (Sau khi sử dụng 1.500.000 EXP thì 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp tục)
  (Khi đạt mốc sử dụng 1.5000.000 EXP hệ thống mới bắt đầu đếm ngược 30 ngày)
  1 Ngẫu Nhiên
  Huyền Chân Đơn [ Hạn trữ 35 ngày ]
  (Sử dụng tăng 1.500.000.000 EXP)

  (Sau khi sử dụng 1.500.000 EXP thì 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp tục)
  (Khi đạt mốc sử dụng 1.5000.000 EXP hệ thống mới bắt đầu đếm ngược 30 ngày)
  1 Ngẫu Nhiên
  Hoán Binh Phù
  (Dùng để thay đổi Vũ Khí ngẫu nhiên)

  Ví dụ:  Bạn đặt Phá Thiên Chùy (TDXC 30 , Băng Sát 100)  và Hoán Binh Phù vào.
  => Sẽ hoán đổi random tất cả các loại Vũ Khí Khác
  (ngẫu nhiên và có thể là giữ nguyên hiện tại)
  1 Ngẫu Nhiên
  Lá Cờ Tổ Quốc 600 Ngẫu Nhiên
  Lưu ý:
  Khi sử dụng max có thể reset event Lá Cờ Tổ Quốc và tiếp tục sử dụng event để nhận trang bị và mốc mới.
  Điểm Kinh Nghiệm chỉ nhận được ở lần sử dụng event đầu tiên, sau khi reset sử dụng lần 2 sẽ không có kinh nghiệm chỉ có đồ.
  Nhận mốc khi max 2 event ( Tiền Vạn và Xu ) - Vòng Sáng Nổi Bật
  (Hạn sử dụng hết event)
   (Tăng +20% Tốc Độ Di Chuyển)
   
   
  Sự Kiện:  Cao Thủ Đạt Mốc
  Trong suốt sự kiện event người chơi Nhận Mốc Nhiều Lần có thể nhận phần thưởng trang bị.
  Người chơi có thể Reset Event và tiếp tục sử dụng event nhưng chỉ có thể nhận vật phẩm, không nhận được EXP
  Top 1
  Bộ Trang Bị An Bang - Random Option  Vĩnh Viễn
  Top 2
  Bộ Trang Bị An Bang - Mini Vĩnh Viễn
  Top 3
  Bộ Trang Bị An Bang - Mini 30 Ngày


   
  Mở duy nhất vào 4 Ngày (00h00 30/04/2024 đến hết ngày 23h59 03/05/2024) 
  Người chơi có thể đến Quốc Kỳ 30/04 Để Kéo Cờ 
  10 Xu = 1 lần Kéo Cờ  (Mỗi nhân vật tối đa hái 20 lần)

  Cấp 80 trở lên mới có thể tham gia
  Kéo Cờ tại Ba Lăng Huyện (200/200)

  Nhận Ngẫu Nhiên 1 Phần Thưởng Kéo Cờ Bên Dưới Tỉ Lệ
  20.000.000 EXP (không cộng dồn) Mặc Định
  Thủy Tinh Xác Suất %
  Tinh Hồng Bảo Thạch Xác Suất %
  1 Thiết La Hán Xác Suất %
  1 Tiên Thảo Lộ Xác Suất %
  1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Quế Hoa Tửu
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Đại Quế Hoa Tửu
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Thiên Sơn Bảo Lộ
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Sát Thủ Lệnh
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Võ Lâm Mật Tịch Xác Suất %
  Tẩy Tủy Kinh Xác Suất %
  Trang Bị Thiên Hoàng - Ngẫu Nhiên - Vĩnh Viễn Xác Suất %
  Hồng ảnh thẩm viêm uyển - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Hồng ảnh Kiếm Bài - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Hồng ảnh mục túc - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Hồng ảnh Tụ Chiêu - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Khi Dâng Hương đạt mốc 20 lần sẽ nhận ngay 
  Mặt Nạ:   Mừng Ngày Chiến Thắng 30/04  (Tăng 10% May Mắn)
  (Hạn Sử Dụng Đến Hết Ngày 05/05/2024)