Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Nâng Cấp Bí Kiếp Cấp 21 
   
  Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Vật Phẩm
  Nâng Cấp :  Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  100 Mãnh Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21) 
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  1 Tẩy Tủy Kinh
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất (10 Mãnh Bí Kiếp Kỹ Năng 90 , 1 Võ Lâm Mật Tịch, 1 Tẩy Tủy Kinh, 100 Tử Tinh Khoáng Thạch)
  Sách Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  Nâng Cấp :  Đại Thành Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  100 Mãnh Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21) 
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  1 Tẩy Tủy Kinh
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất
  (10 Mãnh Bí Kiếp Kỹ Năng 90 , 1 Võ Lâm Mật Tịch, 1 Tẩy Tủy Kinh, 100 Tử Tinh Khoáng Thạch)
  Đại Thành Bí Kiếp Kỹ Năng 90
  (Cấp 21)