Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

   

   THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 27/05/2023
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 12/06/2023
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống


  (*) NPC LIÊN QUAN
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

  (*) NGUYÊN LIỆU EVENT
    
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
   Hộp Quà Quốc Tế Thiếu Nhi Thành Phẩm
  • Mua tại "Sự Kiện Quốc Tế Thiếu Nhi"  1 Xu = 1 Cái
   (Trung tâm 7 thành thị) 
   (HSD đến hết event , không thể ném ra ngoài)
  Kẹo Mút Thành Phẩm
  • Đánh quái ở Bản Đồ 90 rơi ra
   Sử dụng nhận ngẫu nhiên các vật phẩm event
  Sô Cô La Thành Phẩm
  • Đánh quái ở Bản Đồ 90 rơi ra
   Sử dụng nhận ngẫu nhiên các vật phẩm event
  Bánh Donut Thành Phẩm
  • Đánh quái ở Bản Đồ 90 rơi ra
   Sử dụng nhận ngẫu nhiên các vật phẩm event
  Búp Bê Thành Phẩm
  • Mua tại NPC Quân Nhu Quan (Tống Kim) = 200 điểm Tống Kim /cái
   Sử dụng đạt mốc nhận thưởng điểm kinh nghiệm (Cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng)
   - Sử dụng 250 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 500 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 750 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 1000 vật phẩm nhận ngay: 250.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 1500 vật phẩm nhận ngay: 500.000.000 EXP cộng dồn
   - Sử dụng 2000 vật phẩm nhận ngay: 500.000.000 EXP cộng dồn
   Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 2000 cái

    
  Công Thức Ghép "Hộp Bánh Kẹo" Hình Ảnh Ghi Chú
  1 Kẹo Mút
  1 Sô Cô La
  1 Bánh Donut
  10 Vạn Lượng
   Sử dụng nhận ngay 4.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 cái 
  Cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng


  (*) PHẦN THƯỞNG EVENT
  Phần thưởng khi sử dụng  "Hộp Quà Quốc Tế Thiếu Nhi"
  Sử dụng nhận ngay 2.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Thiết La Hán
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại
  Bách Quả Lộ
  Tiên Thảo Lộ
  Trợ Lực Hoàn ( Tống Kim )
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Thiết La Hán Lễ Bao
  Voucher Khảo Sát Bang Hội 
  (Hạn trữ hết event)
  Link
  Gấu Bông (Khảo Sát Cá Nhân)
  (Hạn trữ hết event)
  Sát Thủ Lệnh (Cấp 2)
  Lễ Bao Trang Bị Hiệp Cốt 
  ( Mở ngẫu nhiên 1 trang bị vĩnh viễn )
  Lễ Bao Trang Bị Nhu Tình
  ( Mở ngẫu nhiên 1 trang bị vĩnh viễn )
  Lễ Bao Ngựa 80 - Vĩnh Viễn
  Trang Bị Kim Phong - Vĩnh Viễn
  Đại Thành Bí Kíp 90
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt - HSD 14 Ngày
  Đá Phát Sáng 
  Nâng Cấp Vũ Khí - Phát Sáng - Tại Thợ Rèn Thành Thị
  Lưu Ý : Chỉ Đẹp Mắt và Không Có Hiệu Ứng Gì Thêm
  Đá Tiến Cấp
  Nâng Cấp Vũ Khí - Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 
  (Sử Dụng Tăng Ngay 1 skill 120)
  Mảnh Bí Kiếp Kỹ Năng ( Cấp 21 )
  Bấm Vào Link Xem Chi Tiết
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-nang-cap-ngua-va-bi-kiep.html
  Mảnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Bấm Vào Link Xem Chi Tiết
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-nang-cap-ngua-va-bi-kiep.html
  Cống Nguyệt Phù Dung
  Phụng Quả Phù Dung
  Ngựa Phi Vân - Vĩnh Viễn   
  (*) PHẦN THƯỞNG NHẬN MỐC
  Phần thưởng khi nhận mốc sử dụng  600  Hộp Quà Quốc Tế Thiếu Nhi

  Mặc định nhận: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng Dồn) và 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Điểm Danh Vọng 888 Mặc Định
  Đại Quế Hoa Tửu (Hạn Trữ 14 ngày)
  (Sử dụng tăng 30 điểm may mắn cùng đồng đội trong 60 phút - không cộng dồn Quế Hoa Tửu)
  1 Mặc Định
  Ngẫu nhiên:  
  1 Võ Lâm Mật Tịch hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Mặc Định
  Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  ( Công thức ghép: 100 Mảnh Ghép Ngựa Phiên Vũ và Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5)
  Bấm Vào Link Xem Chi Tiết
  https://volampc.net/bai-viet/binh-dan-nang-cap-ngua-va-bi-kiep.html
  10 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Bôn Tiêu - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Công dụng: 15 Ngày)
  Hạn trữ: 7 ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội ( Hạn Trữ 7 Ngày ) 
  Công Dụng : 15 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao An Bang
  ( Mở Ra Ngẫu Nhiên 1 Món Trang Bị Vĩnh Viễn ) 
  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch 200 - 300 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Chân Đơn - Hạn Trữ 15 Ngày
  Sử dụng nhận ngay 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (mỗi tháng chỉ có thể sử dụng 1 viên)
  1 Ngẫu Nhiên
  Huyền Chân Đơn - Hạn Trữ 15 Ngày 1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Dây Chuyền An Bang - Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  (Công Thức : 100 Mảnh + 100 TTKT )
  (Tỉ Lệ Thành Công 50%)
  (Thất Bại Trả Lại 90 Mảnh Hoàng Kim - Dây Chuyền An Bang Tinh Thạch Hạng Liên)
  10 Ngẫu Nhiên
  Bí Kiếp Bắc Đẩu Môn 1 Ngẫu Nhiên
  Bí Kiếp Kỹ Năng 120 1 Ngẫu Nhiên
  Đại Thành Bí Kiếp 120 1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Sơn Tuyết Liên
  ( Sử dụng tăng đến cấp 120 ) 
  1 Ngẫu Nhiên
  10 Mảnh Đồ Phổ [Hoàng Kim]
  (Gom đủ 100 mảnh có thể ghép thành Rương HKMP Ngẫu Nhiên tại thợ rèn lâm An Thần Bí)
  10 Ngẫu Nhiên
  Kim Bài 3 Ngẫu Nhiên
  Hoán Binh Phù
  (Hạn trữ 14 Ngày)
  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - Hạn Trữ 3 Ngày
  ( Đổi Trang Bị - Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí - HSD 14 Ngày )
    1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Kim Lệnh - Hạn Trữ 3 Ngày
  ( Đổi Trang Bị - Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí - HSD 14 Ngày )
  1 Ngẫu Nhiên
  Cống Nguyệt Phù Dung 2 1 Ngẫu Nhiên
  Phụng Quả Phù Dung 2 1 Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 2 1 Ngẫu Nhiên
  Phi Phong Tuyệt Thế  (Vĩnh Viễn)
  (Ngẫu Nhiên Hệ)
  1 Ngẫu Nhiên Hệ
  Võ Lâm Mật Tịch 2 1 Ngẫu Nhiên
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng Max 2 Loại Event ( Tiền Vạn và Xu ) Hình Ảnh Minh Họa
  Vòng Sáng Nổi Bật - HSD Đến Hết Event
  Kháng Tất Cả : 10%
  May Mắn : 10%
   
  Sự Kiện:  Cao Thủ Đạt Mốc
  Trong suốt sự kiện event người chơi Nhận Mốc Nhiều Lần có thể nhận phần thưởng trang bị.
  Người chơi có thể Reset Event và tiếp tục sử dụng event nhưng chỉ có thể nhận vật phẩm, không nhận được EXP
  Cá nhân nhận mốc  " Hộp Quà Quốc Tế Thiếu Nhi"   (2 lần)  Áo Choàng Miễn Sát Thương 
  ( +3 Kỹ Năng Đại Diệp Khí Tráo ) 

  (Hạn sử dụng Hết Event)
  Cá nhân nhận mốc  " Hộp Quà Quốc Tế Thiếu Nhi "   (3 lần)  Trang sức "Vũ Đà Hà"
  Khi bị Tấn Công có 3% thi triển Vũ Đà Hà , tăng 10% Kháng Tất Cả trong 90 giây.
  (Hạn Sử Dụng  Hết Event)
   
  Đua Top Cá Nhân ( Nộp Gấu Bông)
  Top 1 Hạn Sử Dụng
  1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Ngẫu Ngẫu Nhiên - Vĩnh Viễn
  (Chọn Đồ:  Trong Hoàng Kim Lệnh)
  (Ngẫu Nhiên Option)
  Vĩnh Viễn
  1 Danh Hiệu Võ Lâm Chí Tôn 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  30 Ngày
   
  Top 2 Hạn Sử Dụng
  1 Bộ Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên Option Vĩnh Viễn

   
  Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa
  Hoán Binh Phù  Ví dụ:  Bạn đặt Phá Thiên Chùy (TDXC 30 , Băng Sát 100)  và Hoán Binh Phù vào.
  => Sẽ hoán đổi random tất cả các loại Vũ Khí Khác (ngẫu nhiên và có thể là giữ nguyên hiện tại)

  Áo Choàng Miễn Sát Thương
  • Kỹ Năng Đại Diệp Khí Tráo : Có 2 Cách Sử Dụng
  • 1/ Bị Động : Khi Máu Nhân Vật Còn 25% sẽ có tỉ lệ 30% Xuất Đại Diệp Khí Tráo
  • Sẽ Miễn Dịch Sát Thương 3 Giây ( Nhưng Vẫn Bị Phản Dame )
  •  
  • 2/ Chủ Động : Tự Động Bật Kỹ Năng = ô phím tắt sẽ miễn dịch sát thương 3 giây ( nhưng vẫn bị phản dame )
  • => Thời Gian Bị Delay Kỹ Năng 65 Giây
  Võ Lâm Chí Tôn 
  Trang sức "Vũ Đà Hà" 
   
  Danh Sách Trang Bị : Lệnh Bài Thiên Kim Lệnh và Hoàng Kim Lệnh 
  Xem Tại Đây