Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

    

   THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 15/11/2023
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 01/12/2023
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC LIÊN QUAN
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

   
  (*) CÔNG THỨC EVENT
    
  Công Thức Ép - NPC Tổng Quan Sự Kiện - Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Ghi Chú
  Hộp Quà Tri Ân
  Bán: 1000 Bó Hoa Đặc Biệt = 1000 tiền đồng
  Sử dụng nhận ngay 30.000.000 kinh nghiệm
  Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 1000 Cái 
  Cấp 50 Có Thể Sử Dụng
   
  Khi Sử Hộp Quà Tri Ân Nhận 1 Vật Phẩm Bên Dưới  Hình Ảnh Minh Họa
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Quế Hoa Tửu
  Điểm Vinh Dự 10
  Điểm Vinh Dự 50
  Điểm Vinh Dự 100
  Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại
  Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ - Vĩnh Viễn 
  (An Bang Hoàn Mỹ MAX OPTION)
  (Có thể dùng hoặc đổi Tử Tinh Khoáng Thạch ở Thợ Rèn Lâm An)
  Lệnh Bài Boss Tiểu
  Lệnh Bài Boss Đại
  Lệnh Bài Boss Kim Quang
  Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Tẩy Tủy Kinh 2
  Võ Lâm Mật Tịch  2
  Chiến Cổ Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Lệnh Bài Tống Kim
  Tử Tinh Khoáng Thạch
  Mảnh Bí Kíp 21
  Nhất Ký Càn Khôn Phù - Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Đá Hoán Đổi - Trang Sức
  Ép Thợ Rèn - Thành Thị 
  Random Trang Sức : Cuồng Lan , Long đảm , Sức Mạnh , Sinh Khí , Thân Pháp , Nội Công
  Đá Vô Cực
  Đá Phong Thần
  Bảo Rương Vinh Diệu - Mở Ra Bộ Vinh Diệu Áo và Giày
  Cống Nguyệt Phù Dung 3 
  Phụng Quả Phù Dung 3
  Bảo Rương Vô danh - HSD Trữ 3 Ngày
  Mở Ra Cặp Nhẫn HSD 14 Ngày
  Túi Thiên Kim
  Trùng Sinh Chi Đơn
  (Vật phẩm dùng để vá lủng trùng sinh 1 cấp 180-199)
  Bấm chuột phải sử dụng sẽ đạt mức độ  tối đa Cấp 200 (Trùng Sinh 1)
  Xem Chi Tiết - Bảng Trùng Sinh
  Túi Trang Sức
  Đá May Mắn
  Công dụng:  Khi nâng cấp áo Phong Thần (Cấp 2-3-4-5) đặt thêm vật phẩm này vào tỉ lệ thành công sẽ là 100%
  *Lưu ý:   Không dùng được khi nâng Cấp 1
  Lễ Bao Bộ Phong Thần - Vĩnh Viễn
  (mở ra nhận 1 bộ phong thần vĩnh viễn)
  Rương HKMP Vĩnh Viễn - Tự Chọn Hệ Phái ( 10 phái)
  (Cực Phẩm) Truy Điện - Vĩnh Viễn
  (Ngẫu nhiên 5 hệ) 
  Mãnh Bí Kiếp Đại Diệp Khí Tráo
  Xem Chi Tiết Tại Đây
  https://volampc.net/bai-viet/ngu-dai-son-dai-diep-khi-trao.html
  Mãnh Bí Kiếp Bắc Đẩu Môn
  Xem Chi Tiết Tại Đây
  https://volampc.net/bai-viet/ngu-dai-son-bi-kip-bac-dau-mon.html
  Đá Trang Sức
  Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 21
  Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 22
  Thiệp Ân Sư
  ( Hạn sử dụng đến hết event )
  Dùng để đổi vật phẩm
  Hoa Tri Ân
  ( Hạn sử dụng đến hết event )
  Dùng để nộp mốc 1000-1500-2000 để nhận thưởng
   
  Sử Dụng 1000 Cái Event - Nhận Mốc 
  Ngẫu Nhiên Nhận Được 
  Tỉ Lệ  Hình Ảnh Minh Họa
  60 Tỷ Kinh Nghiệm - Có Cộng Dồn Mặc Định
  2000 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  2500 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Phi Phong Phệ Quang Cấp 8 - Mở Random 5 hệ
  (Vĩnh Viễn)
  Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Phi Phong Cấp 9 - Mở Random ( TP , SM , SK , NC )
  ( Vĩnh Viễn ) 
  Ngẫu Nhiên
  20 Túi Thần Kim
  (Nhận Ngẫu Nhiên 1 Trong 10 Mảnh Thần Kim Của 10 Môn Phái)
  (Link Xem Trang Bị Mới)
  Ngẫu Nhiên
  200 Thiệp Ân Sư
  ( Hạn sử dụng đến hết event )
  Ngẫu Nhiên
  Bí Kiếp Kỹ Năng - Cấp 24 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Giới Chỉ 
  (HSD 30 Ngày)
  Ngẫu Nhiên
  3 Đá Tiến Cấp - Ngự Phong Ngẫu Nhiên
  Ấn Chiến - Công Kích
  (+ 20% Công Kích Kỹ Năng  - HSD 30 Ngày)
  Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội - Hạn Trữ 15 Ngày Ngẫu Nhiên
  Rương Trang Bị Hạn Chế (Ngẫu Nhiên 10 Phái)
  (Mở ra trang bị Hạn Sử Dụng 30 ngày)
  Ngẫu Nhiên
  Ngọc Trùng Sinh 3 - Chưa Giám Định Ngẫu Nhiên
  Ngọc Trùng Sinh 4 - Chưa Giám Định Ngẫu Nhiên
  Ngự Phong Chiến Mã 
  ( Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên Hệ ) 
  Link
   
  Ngẫu Nhiên
  Vũ Liệt Chiến Giáp Ngẫu Nhiên


   
  Nộp Thiệp Ân Sư đổi thưởng

  (Hạn đổi đến hết event)
  Hộp Quả Kỷ Niệm Hình Ảnh Minh Họa
  Bí Kiếp - Ma Vân Kiếm Khí [Hạn trữ 23h59 - 12/12/2023]

  (Sử dụng nhận ngay Kỹ Năng Ma Vân Kiếm Khí) 
  [Được tăng tối đa 20 điểm Kỹ Năng)
  [Hạn sử dụng trước và sau đến 23h59 - 12/12/2023 sẽ mất]
  600
  Lễ Bao - Mặt Nạ Trấn Phái  (Tự Chọn)  [Hạn trữ 23h59 - 12/12/2023]

  [Hạn sử dụng trước và sau đến 23h59 - 12/12/2023 sẽ mất]
  600
  Bảo Rương Thần Kim - Tự Chọn Bất Kỳ món đồ yêu thích (Hạn trữ 7 Ngày)
  (Mở ra Trang Bị 14 ngày)
  Link 
  600
  Mặt Nạ - Hoàng Giả 
  +2 Kỹ Năng Vốn Có
  +x2 Điểm Tống Kim

  (HSD 14 ngày)
  500
  Chiến Thần Giới Chỉ - HSD 14 ngày 400
  Mặt Nạ - Event Công Kích
  + 1 Kỹ Năng 
  + 20% Công Kích Kỹ Năng
  + x2 Điểm Tống Kim
  HSD 14 Ngày 
  250
  Hộp Quà May Mắn 
  Sử Dụng Nhận 1 Hoa Hồng 5 Điểm Tiềm Năng và 1 Hoa Hồng 1 Điểm Kỹ Năng
  (Mỗi nhân vật sử dụng tối đa mỗi loại 25 cái)
  150
  Trấn Phái Linh Dược 
  (Sử dụng nhận 5 tiềm Tiềm Năng - Mỗi nhân vật có thể sử dụng 50 viên)
  100
  Chim May Mắn - Event 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Cố - HSD Tích Trữ 1 Ngày
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  20
   
  HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI - NHẬN EVENT
  Hoạt Động Sôi Nổi - Kiếm Thiệp Ân Sư Thiệp Ân Sư
  Tống Kim Duy Nhất 21h00 Mỗi Ngày  (Hạng 1 -> Hạng 20) 
  Nhận ngẫu nhiên 2 đến 5 Thiệp Ân Sư

  *Lưu ý:  Nhớ để trống rương khi hết trận đánh, nếu full hành trang sẽ kg nhận được
  Boss Đại HKMP Mỗi Ngày  Mỗi Boss sẽ rơi thêm 5 Thiệp Ân Sư
   
  Đạt Mốc Nhận Thưởng
  Người chơi mỗi lần Nhận Mốc 1000 Bó Hoa Đặc Biệt và Bấm Reset Event sẽ nhận được 1 Điểm Tích Lũy
  ( 1 Lần Nhận Mốc = 1 Điểm ) .  Đạt số lượng mốc tương ứng nhận thêm các vật phẩm.
  Cá nhân nhận mốc  " Hộp Quà Tri Ân " 
    (Cứ mỗi 2 lần nhận mốc thưởng 1 CHÌA KHÓA MAY MẮN - Tối Đa 100 Chìa số 00 đến 99)
  1 Chìa Khóa May Mắn - HSD Đến 23h59 02/12/2023

  Mỗi chìa khóa sẽ có 1 số may mắn 00 -> 99 ( Không Trùng Nhau )
  Tối đa 100 Chìa Khóa chứa Mã Số vì vậy chỉ áp dụng cho 100 người đầu tiên nhanh nhất sử dụng Chìa Khóa . Người thứ 101 trở lên sẽ không sử dụng 

  Sau 1 ngày kết thúc Sự Kiện Event . Sẽ lấy kết quả Xổ Số Miền Bắc ( lúc 18h30 - 01/12/2023 ) . Cao thủ nào sở hữu Chìa Khóa có Mã Số Trùng với 2 số Cuối của Giải Đặc Biệt sẽ nhận phần thưởng giá trị. Nhớ bấm chuột phải vào chìa khoá để ra mã số


  Lưu ý : Chìa Khóa Có Mã Số (1 đến 9) tương ứng (01 đến 09)
  Lưu Ý : Chìa Khóa Có Mã Số 100 Tương Ứng Là 00

  1 Món Trang Bị Thần Kim Random Option - Tự Chọn 
  ( Hạn Sử Dụng Vĩnh Viễn ) 
  Nhận mốc 10 lần [không giới hạn]
  Được nhận thưởng mốc ngẫu nhiên thêm 1 lần
  Ngẫu nhiên 500 -> 2000 Tử Tinh Khoáng Thạch
   
   
  Nộp Vật Phẩm - Đạt Mốc Nhận Thưởng
  Nội Dung 20 Nhân Vật Đầu Tiên nộp đủ mốc 1000 vật phẩm  20 Nhân Vật Đầu Tiên nộp đủ mốc 1500 vật phẩm  20 Nhân Vật Đầu Tiên nộp đủ mốc 2000 vật phẩm 
  Nộp "Hoa Tri Ân" nhận thưởng

  20 nhân vật đầu tiên nộp Bánh Trung Thu Hạt Sen đạt mốc 1000 và 1500 và 2000  nhận thưởng

  (Hạn nộp đến hết event)
  Vòng Sáng Nổi Bật (+1 Kỹ Năng Vốn Có)
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 10/12/2023)


   
  Vũ Đã Hà Ấn
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 10/12/2023)


  +1 Kỹ Năng Vốn Có
  + Kỹ Năng (Vũ Đã Hà)

  Khi bị Tấn Công có 3% thi triển Vũ Đà Hà , tăng 20% Kháng Tất Cả trong 90 giây.


  Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 10/12/2023)

   
   
   
  Sự Kiện " Thương Nhân Thần Bí " - Tại Ba Lăng Huyện
  Trong suốt quá trình diễn ra Sự Kiện. Người chơi có thể đến gặp Thương Nhân Thần Bí để Đấu Giá Trân Phẩm Quý Giá
  Người chơi có thể dùng 1 Tiền Đồng để tăng 1 Điểm Đấu Giá của mình lên . Khi Kết Thúc sự kiện sẽ Tổng Kết Bảng Xếp Hạng , cao thủ Hạng 1 Đấu Giá sẽ nhận vật phẩm 

  Hạng 1 
  Đặc Quyền : Nâng Cấp 1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Hoặc Thần Kim Random lên Max Option
  ( Trang Bị Hoàng Kim nâng cấp do quý cao thủ cung cấp và phải là trang bị Vĩnh Viễn , không khóa )


  Lưu Ý : 
  - Các cao thủ Đấu Giá Thật Bại sẽ hoàn trả lại số lượng Tiền Đồng đã đấu giá 3 ngày tù lúc Sự Kiện Kết Thúc .
  - Quý bằng hữu nên ra giá trước vài chục giây sự kiện Kết Thúc những Anh/Em canh đến vài giây cuối rồi ra giá BQT sẽ không chịu trách nhiệm các trường hợp ( Giờ server đi khác giờ thực tế kết thúc sớm hơn hoặc kết thúc trễ hơn ). Bởi vì giờ thực tế lượn sai vài giây so với Server.


   
  Tên Phần Thưởng  Hình Ảnh Minh Họa
  Vòng Sáng Nổi Bật 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  Vũ Đã Hà Ấn
  Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên
  Bộ Skill Hỗ Trợ 180
  Mặt Nạ Trấn Phái
  (Tự chọn theo môn phái)
   
  Môn Phái Kỹ Năng Công Dụng
  Thiếu Lâm La Hán Kim Thân Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Minh Cảnh Vô Đài gia tăng % phản đòn sát thương.
  Thiên Vương Chinh Chiến Bát Phương Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Du Long Chân Khí miễn dịch tất cả trạng thái gây hại.
  Nga My Ba La Tâm Kinh Khi tấn công có tỷ lệ tự kích hoạt Từ Hàng Phổ Độ khiến lượng máu tăng liên tục
  Thúy Yên Huyền Băng Vô Tức Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Dung Tuyết Vô Tung tự động ẩn thân. 
  (Kích hoạt Tàng Hình , không giới hạn)
  Côn Lôn Thiên Cang Khí Kính Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Tiên Thiên Cương Khí: gia tăng thêm % xuất Lưỡng Nghi Chân Khí (Skil 120) và Bỏ Qua Lôi Phòng của đối thủ.
  Võ Đang Chân Võ Thất Triệt Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Âm Dương Khí Quyết giúp sát thương chuyển hóa thành nội lực.
  Ngũ Độc Sâm La Độc Hải Bị tấn công có tỷ lệ sử dụng Hồn Nhật Tùng Sinh gia tăng sát thương Độc Sát và tăng tỉ lệ kich hoạt kỹ năng 120
  Đường Môn Hấp Tinh Trận Có tỷ lệ xuất hiện trạng thái Bất Tử khi sinh lực bị giảm còn 25%.
  Thiên Nhẫn Liệt Hỏa Phẫn Thiên Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Ma Âm Vu Hồn.
  (Kích hoạt kỹ năng 120, kg giới hạn)
  Cái Bang Ô Y Quyết Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Thiên Hành Khí Công: gia tăng thêm % xuất Hỗn Thiên Khí Công (Skill 120) và Bỏ Qua Hỏa Phòng của đối thủ.