Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  NPC Liên Quan :

  • NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Ép Ngựa Bôn Tiêu - Xích Long Câu - Siêu Quang 
  • Vị Trí : 199/201 Tương Dương 
  • NPC Bán Ngựa  Tương Dương - Ép Ngựa Lưu Tinh và Truy Điện - Dương Sa
  • Vị Trí : 196/196
  Nâng Cấp Ngựa Xích Long Câu Số Lượng
  Ngựa Bôn Tiêu 1
  Xích Long Lệnh - 100 Xu Shop Bảo Vật  1
  Lam Thủy Tinh 2
  Lục Thủy Tinh 2
  Tử Thủy Tinh 2
  1000 Vạn  
  Tỉ Lệ Thành Công 20% 
  Thất Bại mất hết nguyên liệu và cả ngựa 
  Lưu Ý : Nếu bỏ một nguyên liệu bất kỳ ở trạng thái khóa , sẽ cho ra món đồ cũng ở trạng thái khóa vv
   
   
  Nâng Cấp Ngựa Siêu Quang Số Lượng
  Ngựa Phiên Vũ 1
  Siêu Quang Lệnh - 200 Xu Shop Bảo Vật  1
  Lam Thủy Tinh 2
  Lục Thủy Tinh 2
  Tử Thủy Tinh 2
  Tịnh Hồng Bảo Thạch 2
  1000 Vạn  
  Tỉ Lệ Thành Công 20% 
  Thất Bại mất hết nguyên liệu và cả ngựa
  Lưu Ý : Nếu bỏ một nguyên liệu bất kỳ ở trạng thái khóa , sẽ cho ra món đồ cũng ở trạng thái khóa vv
   

   

  Nâng Cấp Ngựa Lưu Tinh  Hình Ảnh Ngựa Lưu Tinh
  01 Ngựa Xích Long Câu
  • Random 5 Hệ ( Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ )
  • Hệ Kim : 10% PTVL
  • Hệ Mộc : 10% Kháng Độc 
  • Hệ Hỏa : 10% Kháng Hỏa
  • Hệ Thủy : 10% Kháng Băng
  • Hệ Thổ : 10% Kháng Lôi
  01 Huyết Mã Thạch - Shop Tử Tinh Khoáng Thạch - 2000 Điểm / Viên
  Thông Tin Ngựa Lưu Tinh : 
  Tốc Độ Di Chuyển : 120
  Sinh Lực : 1200
  Thể Lực : 1000
  Né Tránh : 1000
  KTC : 12%
  Vòng Sáng Cá Nhân : + 200 Sinh Lực và 10% Kháng ( Theo Hệ Của Ngựa )
  Lưu Ý : Vòng Sáng Dưới Ngựa Vẫn Nhận Được Thuộc Tính
  09 Viên Thủy Tinh   
  06 Viên Tịnh Hồng Bảo Thạch   
  Tỉ Lệ Thành Công 15% 
  Thất Bại Trả Lại Ngựa và Mất Tất Cả Nguyên Liệu
   

   

  Nâng Cấp Ngựa Truy Điện Hình Ảnh Ngựa Truy Điện
  01 Ngựa Siêu Quang
  01 Huyết Mã Thạch - Shop Tử Tinh Khoáng Thạch - 2000 Điểm / Viên
  Thông Tin Ngựa Truy Điện : 
  Tốc Độ Di Chuyển : 120
  Sinh Lực : 1500
  Thể Lực : 1200
  Né Tránh : 1000
  KTC : 12%
  Vòng Sáng Cá Nhân : + 300 Sinh Lực và 5% Kháng Tất Cả
  Lưu Ý : Vòng Sáng Dưới Ngựa Vẫn Nhận Được Thuộc Tính
  09 Viên Thủy Tinh   
  06 Viên Tịnh Hồng Bảo Thạch   
  Tỉ Lệ Thành Công 15% 
  Thất Bại Trả Lại Ngựa và Mất Tất Cả Nguyên Liệu
   


   

  Nâng Cấp Ngựa - Cực Phẩm 

  • *Lưu ý:
   [Cực Phẩm] Lưu Tinh hoặc [Cực Phẩm] Truy Điện đều có option giống nhau... Cơ bản người chơi thích hình dáng đẹp và màu sắc của con ngựa nào thì lúc ép nên chọn hình dáng ngựa đó nhé.
  Tên Ngựa Thuộc Tính Ngựa Công Thức Ép Ngựa Ghi Chú
  • [Cực Phẩm] Lưu Tinh
  • [Cực Phẩm] Truy Điện
  Thuộc Tính Thông Số Ngựa Giữ Nguyên
  (cộng thêm BUFF vào kỹ năng của ngựa)
  (RANDOM 5 HỆ , Buff Vòng Sáng Ngựa ở dưới)
  1 Ngựa Lưu Tinh
  1 Ngựa Truy Điện
  1 Huyết Mã Thạch - Shop TTKT  
  5 Thủy Tinh
  5 Tinh Hồng Bảo Thạch
  1000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công 30%

  Thất bại mất tất cả nguyên liệu 

  (Trả lại ngựa Truy Điện và Huyết Mã Thạch)
   
  Tên Vật Phẩm Giá Tử Tinh Khoáng Thạch Cách Dùng
  Bùa Tẩy Luyện - Ngựa 3000 Nhấp chuột phải sử dụng
  Đặt ngựa [Cực Phẩm] Siêu Quang vào tẩy sẽ ra ngẫu nhiên Hệ thuộc tính
   
  Thuộc Tính BUFF của Ngựa  [Cực Phẩm] Lưu Tinh và [Cực Phẩm] Truy Điện
  Trên Ngựa Hoặc Xuống Ngựa Vẫn Được Tính
  Ngựa Hệ Kim 20 Sát Thương Vật Lý Điểm
  400 Sát Thương Vật Lý Nội Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Ngựa Hệ Mộc 20 Độc Sát Ngoại Công
  80 Độc Sát Nội Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Ngựa Hệ Thủy 400 Băng Sát Nội Công
  400 Băng Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Ngựa Hệ Hỏa 400 Hỏa Sát Nội Công
  400 Hỏa Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Ngựa Hệ Thổ 400 Lôi Sát Nội Công
  400 Lôi Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm

   
  Nâng Cấp Ngựa - Dương Sa 
   
  Tên Ngựa Thuộc Tính Ngựa Công Thức Ép Ngựa 1  Công Thức Ép Ngựa 2 
  Dương Sa
  [ Ngẫu Nhiên 5 Hệ ] 
  Tốc Độ Di Chuyển : 120%
  Sinh Lực : 1500
  Thể Lực : 1200
  Né Tránh : 1000
  KTC : 12%
  + Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên 1% -> 40% (new)

  [Kỹ Năng - Dương Sa] 
  + Thuộc tính ngũ hành bên dưới (Ngựa Hệ nào buff dòng đó giống [Cực Phẩm] Truy Điện)
  Lưu ý : Kỹ Năng Dương Sa khi dưới ngựa Vẫn Nhận Được Thuộc Tính
  2 Ngựa [Cực Phẩm] Truy Điện hoặc 2 [Cực Phẩm] Lưu Tinh
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Tín Vật Ngựa (nhận được từ các hoạt động)
  1000 vạn lượng

  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại trả lại 2 Ngựa Cực Phẩm và Tín Vật Ngựa
  2 Ngựa [Cực Phẩm] Truy Điện hoặc [Cực Phẩm] Lưu Tinh
  6 Đá Tiến Cấp - Dương Sa
  1 Tín Vật Ngựa (nhận được từ các hoạt động)
  10000 vạn lượng

  Tỉ lệ thành công 100%


   

  Vật Phẩm  Ghi Chú
  Tín Vật Ngựa
  (Nhận được khi tham gia các tính năng ingame + BOSS)
  Loại Sừng Của Ngựa Được dùng để nâng cấp Ngựa Dương Sa
  Đá Tiến Cấp - Dương Sa
  (5000 Tử Tinh Khoáng Thạch) - Shop Tử Tinh Khoáng Thạch
  Được dùng để nâng cấp Ngựa Dương Sa
  Bùa Tẩy Luyện - Thuộc Tính Ngựa
  (3000 Tử Tinh Khoáng Thạch) - Shop Tử Tinh Khoáng Thạch
  Nhấp chuột phải sử dụng
  Đặt ngựa Dương Sa vào tẩy sẽ giữ nguyên hệ hiện tại nhưng (thay đổi dòng Công Kích Kỹ Năng 1% -> 40% Random
  Bùa Tẩy Hệ - Shop Tử Tinh Khoáng Thạch
  Giá 3000 TTKT 
  Bùa Tẩy Hệ Ngựa Truy Điện và Dương Sa 
  Đá Tiến Cấp - Huyết Mã 
  10000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Nguyên Liệu Ép Ngựa - Ngự Phong Huyết Mã


   

  Hệ Ngựa Kỹ Năng Ngựa
  Kim 20 Sát Thương Vật Lý Điểm
  400 Sát Thương Vật Lý Nội Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Mộc 20 Độc Sát Ngoại Công
  80 Độc Sát Nội Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Thủy 400 Băng Sát Nội Công
  400 Băng Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Hỏa 400 Hỏa Sát Nội Công
  400 Hỏa Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Thổ 400 Lôi Sát Nội Công
  400 Lôi Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm

   

  Nâng Cấp Ngựa Ngự Phong Chiến Mã

  Ngự Phong Chiến Mã (Ngẫu Nhiên 5 Hệ) Công thức chế tạo 25% Công thức chế tạo 100%
  2 Ngựa [Cực Phẩm] Dương Sa
  1 Tín Vật Ngựa
  5000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1000 Vạn Lượng

  Tỉ lệ thành công 25%
  Thất bại trả lại 2 Ngựa Cực Phẩm Dương Sa
  2 Ngựa [Cực Phẩm] Dương Sa
  1 Tín Vật Ngựa
  6 Đá Tiên cấp - Ngự Phong
  (Bán ở shop 7000 Tử Tinh Khoáng Thạch)
  1000 Vạn Lượng

  Tỉ lệ thành công 100%


   

  Hình Ảnh Ngựa - Ngự Phong - Random 5 Hệ
  Lưu ý : 
  -Công Kích Kỹ Năng khi dưới ngựa Vẫn Nhận Được Thuộc Tính  ( Ngẫu Nhiên 1% -> 40% )
  -Xem nhẹ Kháng khi dưới ngựa Vẫn Nhận Được Thuộc Tính  ( Ngẫu nhiên 1% -> 5% )
  - Kỹ Năng Ngự Phong khi dưới ngựa Vẫn Nhận Được Thuộc Tính

  Đặc Biệt: 
  - Có thể sử dụng Bùa Tẩy Luyện Hệ - Ngựa (để Tẩy Hệ)
  - Có thể sử dụng Bùa Tẩy Luyện Thuộc Tính - Ngựa (để giữ hệ và tẩy chỉ số)
   
  Hệ Ngựa - Ngự Phong Kỹ Năng Ngựa - Ngự Phong
  Kim 20 Sát Thương Vật Lý Điểm
  400 Sát Thương Vật Lý Nội Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Mộc 20 Độc Sát Ngoại Công
  80 Độc Sát Nội Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Thủy 400 Băng Sát Nội Công
  400 Băng Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Hỏa 400 Hỏa Sát Nội Công
  400 Hỏa Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
  Thổ 400 Lôi Sát Nội Công
  400 Lôi Sát Ngoại Công
  Kháng Tất Cả: 5%
  Sinh Lực: 300 điểm
   
  Nâng cấp ngựa    "Ngự Phong Huyết Mã"
  Ngự Phong Huyết Mã (Ngẫu Nhiên 5 Hệ) Công Thức Chế Tạo 25% Công Thức Chế Tạo 100%
  - Công Kích Kỹ Năng   (1% -> 50%)
  - Bỏ Qua Kháng Tính (1% -> 8%)
  - Kỹ Năng Cực Phẩm - Kim Mộc Thủy Hoả Thổ
  - Ngũ Hành Cường Hóa hoặc Ngũ Hành Nhược Hóa:
  Ngẫu Nhiên 100 Điểm -> 500 Điểm
  2 Ngựa Ngự Phong Chiến Mã 2 Ngựa Ngự Phong Chiến Mã
  *Lưu ý:  
  - Ngựa khi Nâng Cấp thành Huyết Mã sẽ cháy lửa rạo rực
  - Có thể sử dụng Bùa Tẩy Luyện Hệ - Ngựa (để Tẩy Hệ)
  - Có thể sử dụng Bùa Tẩy Luyện Thuộc Tính - Ngựa (để giữ hệ và tẩy chỉ số)

  *Giới thiệu:  
  Ngũ Hành Cường Hóa
  Ví dụ:  Bản thân đang chơi Hệ Kim mặc Cường Hóa sẽ đánh vào kẻ địch Hệ Mộc mạnh hơn tăng thêm sát thương.

  Ngũ Hành Nhược Hóa
  Ví dụ:  Bản thân đang chơi Hệ Kim mặc Nhược Hóa bị đối phương Hệ Hỏa đánh sẽ giảm bớt sát thương.


   
  1  Huyết Mã Ngựa   1  Huyết Mã Ngựa
  6000 Tử Tinh Khoáng Thạch 6 Đá Tiên Cấp - Huyết Mã 
  1000 Vạn Lượng 10000 Vạn Lượng
  Tỉ lệ thành công 25%

  Thất bại trả lại 
  2 Ngựa Ngự Phong Chiến Mã
  1 Huyết Mã Ngựa
  Tỉ lệ thành công 100%
   
  Hình Ảnh Ngựa - Ngự Phong Huyết Mã  NÂNG CẤP NGỰA " BẠCH HỔ VƯƠNG "
  Nâng cấp ngựa    "BẠCH HỔ VƯƠNG"
  Ngự Phong Huyết Mã (Ngẫu Nhiên 5 Hệ) Công Thức Chế Tạo 25% Công Thức Chế Tạo 100%
  - Công Kích Kỹ Năng   (1% -> 60%)
  - Bỏ Qua Kháng Tính (1% -> 10%)

  - Kỹ Năng Ngựa - Theo Hệ Ngựa 
  - Ngẫu nhiên dòng:  Ngũ Hành Cường Hóa hoặc Ngũ Hành Nhược Hóa:  100 Điểm -> 1000 Điểm
  2 Ngựa Ngự Phong Huyết Mã 2 Ngựa Ngự Phong Chiến Mã
  *Lưu ý: 
  - Có thể sử dụng Bùa Tẩy Luyện Hệ - Ngựa (để Tẩy Hệ)
  - Có thể sử dụng Bùa Tẩy Luyện Thuộc Tính - Ngựa (để giữ hệ và tẩy chỉ số)


   
  1  Huyết Mã Ngựa   1  Huyết Mã Ngựa
  6000 Tử Tinh Khoáng Thạch 6 Đá Tiên Cấp - Bạch Hổ Vương

  Shop TTKT Bán
  1000 Vạn Lượng 10000 Vạn Lượng
  Tỉ lệ thành công 25%

  Thất bại trả lại 
  2 Ngựa Ngự Phong Chiến Mã
  1 Huyết Mã Ngựa
  Tỉ lệ thành công 100%
  Hình Ảnh Ngựa - BẠCH HỔ VƯƠNG