Lấy lại mật khẩu cấp 1

Lấy lại mật khẩu cấp 1

Để nhận mã OTP bạn soạn tin nhắn theo cú pháp sau:
volampc quenmatkhau taikhoancuaban gửi 7039. Ví dụ volampc quenmatkhau nguyenvana gửi 7039