Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   

  Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
   
  * Bảng Điểm Ngày 01/01/2021 : 
  • T • Lão Tứ  6 Điểm
  HĐ / Phi Phi 3 Điểm
  ZzSotuQuyZx 0 Điểm
  • Hùng / BK • 0 Điểm
  T - Trang/Xinh 0 Điểm
   
   
  * Bảng Điểm Ngày 02/01/2021 : 
  T  - Trang/Xinh  3 Điểm
  HĐ / Phi Phi 3 Điểm
  • T • Lão Tứ  3 Điểm
  ZzSotuQuyZx 0 Điểm
  • Hùng BK • 0 Điểm


   
  * Cập Nhật Danh Sach Các Top 1 - 10 Ngày 03/01/2021 Như Sau   : 
  T  - Trang/Xinh Đồng Hạng
  HĐ / Phi Phi Đồng Hạng
  • T • Lão Tứ  Đồng Hạng
  ZzSotuQuyZx Top 4
  • Hùng BK • Top 5
  HĐ / Zhang Lee Top 6
  TL Mr Phat Top 7
  VNT Baby Top 8
  Huyền Thoại Top 9
  HungBK Top 10

   


  (*) Máy Chủ Tham Gia
  • Thái Sơn
  • Kênh Fanpage Volampk Live Trực Tiếp Giải Đấu : https://www.facebook.com/volampk.net
  • Kênh Admin Tú Live Trực Tiếp Giải Đấu : https://www.youtube.com/channel/UCPq9-Zqyh5eWzbgNsCPMtCQ

  ​(*) Hình Thức Thi Đấu

  * Chọn Top 1 Của Đơn Đấu Môn Phái Tháng 12 :
   
  Ngày 31/12/2020 Vào Lúc 19h Thi Đấu Hệ Môn Phái :
  Hệ Kim : Thiên Vương Bang - Thiếu Lâm 
  Hệ Thủy : Nga My - Thúy Yên
  Hệ Hỏa : Cái Bang - Thiên Nhẫn 
  Hệ Thổ : Võ Đang - Côn Lôn
  Hệ Mộc : Đường Môn - Ngũ Độc


  * Danh Sách 5 Cao Thủ Vào Vòng Trong - Võ Lâm Minh Chủ : 
   


  Hình ảnh có thể có: 2 người
   


  * Ngày 01/01/2021 - 03/01/2021 Vô Địch 5 Hệ Sẽ Đánh Vòng Tròn Tính Điểm :
  Vào Lúc 19h Ngày 01/01/2021
  Trận 1 :  • T • Lão Tứ ( Hệ Kim )  vs T - Trang/Xinh ( Hệ Thủy ) 
  Trận 2 : ZzSotuQuyZx ( Hệ Mộc ) vs HĐ / Phi Phi ( Hệ Hỏa ) 
  Trận 3 : • Hùng / BK • ( Hệ Thổ ) vs • T • Lão Tứ ( Hệ Kim )
   
  Ngày 02/01/2021
  Trận 4 : T - Trang/Xinh ( Hệ Thủy ) vs ZzSotuQuyZx ( Hệ Mộc )
  Trận 5 : HĐ / Phi Phi ( Hệ Hỏa ) vs • Hùng / BK • ( Hệ Thổ )
  Trận 6 : • T • Lão Tứ ( Hệ Kim )  vs ZzSotuQuyZx ( Hệ Mộc )
   
  Ngày 03/01/2021
  Trận 7 : T - Trang/Xinh ( Hệ Thủy ) vs HĐ / Phi Phi ( Hệ Hỏa )
  Trận 8 : • Hùng / BK • ( Hệ Thổ ) vs ZzSotuQuyZx ( Hệ Mộc )
  Trận 9 : • T • Lão Tứ ( Hệ Kim )  vs HĐ / Phi Phi ( Hệ Hỏa )
  Trận 10 : T - Trang/Xinh ( Hệ Thủy )  vs • Hùng / BK • ( Hệ Thổ )
   
  Vòng 2 - 3 : Tất Cả Đều Đánh BO3
  Vòng 3 : Đánh Bo3 Tính Điểm Như Sau  : 2 - 0 ( 3Đ ) , 2 - 1 ( 2Đ ) , Thua 1 - 2 ( 1Đ ) Thua 0 - 2 ( 0Đ )
  Trường Hợp Bằng Điểm Nhau Thì Đội Nào Có Thành Tích Đối Đầu Tốt Hơn Sẽ Chiếm Vị Trí Cao Hơn 


  (*) Hình Thức Thi Đấu ( Máy Chủ Thái Sơn )
  • Lôi đài Công Bình Tử
  • Tính Điểm Bo3
  • Trang Bị Tự Do 
  • Cắn Thuốc Lag và Gian Lận  -  Xử Thua 
  • Tự Ý Chuyển Phái Khác  - Xử Thua

  (*) Giải Thưởng
   
  Hạng Phần Thưởng
   
   
  Đồng Hạng 01 Trang Bị HKMP Max OP Tự Chọn Theo Phái ( Theo Trang Bị Hoàng Kim Lệnh ) HSD 30 Ngày và Không Chọn Trùng Top 1
  01 Ngựa Xích Long Câu
  01 Mặt Nạ Chiến Trường ( HSD 30 Ngày )
  01 Càn Khôn Song Tuyệt Bội 
  05 VLMT ( 2 ) và 05 TTK ( 2 )
  5000 Xu
  4 - 5 01 Lễ Bao Kim Quang ( 1 Món Random Trang Bị )
  01 Ngựa Bôn Tiêu 
  01 Mặt Nạ Chiến Trường ( HSD 15 Ngày ) 
  01 Càn Khôn Song Tuyệt Bội 
  02 VLMT ( 2 ) và 02 TTK ( 2 )
  6- 10
     
  01 Mặt Nạ Chiến Trường ( HSD 15 Ngày ) 
  01 Càn Khôn Song Tuyệt Bội 
  02 VLMT ( 2 ) và 02 TTK ( 2 )

   
  Tú ML