Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Hoạt động TIẾNG TRỐNG KHẢI HOÀN

  Trống Khải Hoàn - bảo vật được tương truyền bấy lâu của các Bang hội thời lập quốc. Nay tái xuất hiện tại khắp chốn VLTK CTC, mỗi lần tiếng trống cất lên sẽ khích lệ tinh thần cao độ cho các thành viên, thắt chặt thêm tình huynh đệ trong Bang hội.
  Chỉ có những cao nhân đủ tài thống lĩnh trong Bang Hội (Bang Chủ, Trưởng Lão) mới có thể triệu hồi Trống Khải Hoàn, giúp tăng hàng chục triệu điểm kinh nghiệm cho những thành viên tề tựu tại xung quanh.
   
   
  • Số Lượng <= 10 : Nhận được 100.000 EXP
  • Số Lượng <= 20: Nhận được 150.000 EXP
  • Số Lượng <= 30: Nhận được 200.000 EXP
  • Số Lượng <= 40: Nhận được 250.000 EXP
  • Số Lượng <= 50: Nhận được 300.000 EXP
  • Số Lượng <= 60: Nhận được 350.000 EXP
  • Số Lượng <= 70: Nhận được 400.000 EXP
  • Số Lượng > 70 : Nhận được 500.000 EXP
    
  Điều kiện và thời gian:
  • Đối tượng sử dụng: Bang chủ & Trưởng Lão của các Bang Hội.
  • Điều kiện nhận kinh nghiệm: Đẳng cấp từ 80 trở lên.
  • Thời gian sử dụng Trống Khải Hoàn: 00h00 - 23h00
  NPC và vật phẩm liên quan:
   
   

  Tên NPC/Vật phẩm

  Hình ảnh

  Ghi chú

  Hàng Rong

  • Vị trí: Bao gồm 7 NPC Hàng Rong ở 7 thành thị
  • Chức năng: Cho phép Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội đổi lấy Trống Khải Hoàn.

  Trống Khải Hoàn

  • Nguồn gốc: Đổi ở NPC Hàng Rong.
  • Nguyên liệu cần để đổi:  2000 vạn lượng
  • Tính chất: Không được ném ra, xếp chồng, giao dịch, bày bán. Không bị rơi ra do bị chết khi mang PK. 
  • Giới hạn:
   + Chỉ Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội mới có thể đổi Trống Khải Hoàn tại NPC Hàng Rong
   + Chỉ Bang chủ hoặc Trưởng lão của các bang hội mới có thể sử dụng Trống Khải Hoàn.
   + Mỗi bang hội chỉ được sử dụng 1 vật phẩm/ngày.
   - Hạn sử dụng: 60 phút tính từ lúc nhận

  Hướng dẫn tham gia:

  • Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sử dụng Trống Khải Hoàn vào thời gian nêu trên (Chỉ sử dụng tại tất cả các bản đồ phi chiến đấu).
  • Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
  • Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 80 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.
  • Tùy theo số lượng thành viên cấp 80 trở lên đứng xung quanh Trống Khải Hoàn, mỗi 10 giây các thành viên Bang hội đứng gần trống nhận từ 100.000 - 500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận được Exp tối đa 100 lần/ngày
  Tú ML