Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Gộp Máy Chủ Nhị Sơn
  *Thời gian nhận thưởng và sử dụng các vật phẩm (sau bảo trì 11/05/2023 đến 23h59 19/05/2023)
  *Thời gian gộp server bắt đầu từ 12h00 20/05/2023
   
  Nhị Sơn cần lưu ý:
  Nội dung Ghi chú
  Nhận Hổ Trợ Cấp Độ Người chơi có thể đến Ba Lăng Huyện gặp Sứ Giả Sát Nhập Server để nhận  EXP
  Hạn chót nhhận 23h59 (19/05/2023)

  Cấp 85>89:  Tăng thêm 20 Level
  Cấp độ 90->99 trở lên : Tăng thêm 25 Level
  Cấp độ 100 trở lên: Tăng thêm 30 Level

  *Lưu ý:  
  Mỗi nhân vật chỉ nhận duy nhất 1 lần - nên hãy cân nhắc trước khi nhận
  (nên nhận mốc event trước khi nhận Hổ Trợ Cấp Độ sẽ tăng nhiều level hơn)
  Nhận hổ trợ Cấp 90 trở lên Người chơi có thể đến Ba Lăng Huyện gặp Sứ Giả Sát Nhập Server để nhận Hổ Trợ
  Hạn chót nhhận 23h59 (19/05/2023)

  - Cấp 90 trở lên sẽ nhận được Vòng SángHổ Trợ tăng:
  + 15% Kháng Tất Cả và 30% Công Kích Kỹ Năng
  (Ngày hết hạn sử dụng là 01/07/2023)
  Nhận hổ trợ Cấp 120 trở lên Người chơi có thể đến Ba Lăng Huyện gặp Sứ Giả Sát Nhập Server để nhận Hổ Trợ
  Hạn chót nhhận 23h59 (19/05/2023)

  Nhận 1 Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái  - Hạn Trữ 23h59 (19/05/2023) 

  + Bấm vào tự chọn đồ trong danh sách Hoàng Kim Lệnh
  https://volampc.net/bai-viet/danh-sach-do-thien-kim-lenh-hoang-kim-lenh.html
  + Chọn đồ xong sẽ nhận đồ HKMP Hạn Sử Dụng đến  (15/06/2023)

  *Lưu ý:
  - Rương sẽ khóa vĩnh viễn
  - Đồ HKMP khi khui ra khóa vĩnh viễn
   
  Shop Lệnh Bài Gộp Server Nhị Sơn
  Tên Vật Phẩm Giá Đổi = Lệnh Bài Gộp Server
  Combo:  Bí Kiếp Kỹ Năng 120 và Trung Thành Bí Kiếp 120 
   (Hạn sử dụng đến 23h59 19/05/2023)
  30 Lệnh Bài Gộp Server
  Bí Kiếp Bắc Đẩu Môn
   (Hạn sử dụng đến 23h59 19/05/2023)
  50 Lệnh Bài Gộp Server
  Combo:  Bí Kiếp 120 và Đại Thành Bí Kiếp 120
   (Hạn sử dụng đến 23h59 19/05/2023)
  100 Lệnh Bài Gộp Server
  Mảnh Bí Kiếp 21 
  (Vĩnh Viễn)
  2 Lệnh Bài Gộp Server
  Bộ Trang Bị An Bang Ngẫu Nhiên Option
  (Vĩnh Viễn)
  150 Lệnh Bài Gộp Server
   
  Thông Báo !
  Đối với anh/em đã có bang ở bên nhị sơn , khi gộp vào máy chủ Bình Dân sẽ là acc chữ đỏ và xóa bang hội 
  Các bang chủ inbox Admin trung gian ( lê vũ lộc đức ) để nhận được hỗ trợ Nhạc Vương Kiếm
   
  Thông Báo ! 
  Khi gộp máy chủ các thành thị ở Máy Chủ Gộp sẽ thành vô hệ