Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Gộp Máy Chủ Cổ Mộ 
  *Thời gian nhận thưởng và sử dụng các vật phẩm (sau bảo trì 02/03/2023 đến 23h59 04/03/2023)
  *Thời gian gộp server bắt đầu từ 12h00 05/03/2023
   
  Nhận hổ trợ chung tại Sứ Giả Gộp Server
  Nội dung Ghi chú
  Nhận Hổ Trợ Cấp Độ Cấp Độ 185 -> 200:  Nhận Trùng Sinh 2 và Tăng Cấp 168
  Cấp Độ 175 -> 184:  Nhận Trùng Sinh 1 và Tăng Cấp 200
  Cấp độ 150 ->175: Nhận Trùng Sinh 1 và Tăng Cấp 160
  Nhận Hổ Trợ Trang Bị
  (Nhân vật cấp độ 170 trở lên được nhận 1 lần)
  2 Bảo Rương Trọn Bộ HKMP (Tự Chọn) 
    Khi mở rương được tự chọn Hệ Phái của mình đang chơi.  Chọn xong nhận ngay 1 bộ HKMP theo đường chọn  (Khóa vĩnh viễn - Trang Bị có HSD 60 ngày)
  (Ví dụ: Thiếu Lâm bấm vào rương sẽ đc chọn 3 đường của Thiếu Lâm, chọn Thiếu Lâm Đao sẽ nhận bộ HKMP TL Đao)
  Nhận Hổ Trợ Vật Phẩm
  (Nhân vật cấp độ 170 trở lên được nhận 1 lần)
  Long Đảm (Hạn Sử Dụng 60 ngày - Khóa Vĩnh Viễn)
   1 Phi Phong Kình Lôi (Cấp 5)  (Hạn Sử Dụng 60 ngày - Khóa Vĩnh Viễn)
  Nhận Hổ Trợ Công Lực
  (Nhân vật cấp độ 170 trở lên được nhận 1 lần)
  Kích hoạt Càn Khôn Song Tuyệt Bội vào thẳng nhân vật (30 Ngày)
  Nhận Sách Vỡ
  (Nhân vật cấp độ 170 trở lên được nhận 1 lần)
  15 Võ Lâm Mật Tịch 
  15 Tẩy Tủy Kinh
  15 Võ Lâm Mật Tịch (loại 2)
  15 Tẩy Tủy Kinh (loại 2)
  3 Cống Nguyệt Phù Dung
  2 Phụng Nguyệt Quả Dung
  3 Cống Nguyệt Phù Dung (loại 2)
  2 Phụng Nguyệt Quả Dung (loại 2)

  (Tất cả Hạn Sử Dụng 30 ngày - Khóa Vĩnh Viễn)
  Account Cấp Cao Nhận Hổ Trợ 
  (Nhân vật Trùng Sinh 2 mới có thể nhận)
  15 Võ Lâm Mật Tịch 3
  15 Tẩy Tủy Kinh 3

  (Tất cả Hạn Sử Dụng 30 ngày - Khóa Vĩnh Viễn)
  Sau khi sát nhập sẽ áp dụng tất cả phần thưởng và hoạt động tại Ngũ Đài Sơn  - Chi tiết tổng hợp tính năng sẽ cập nhật tại trang chủ    
  HOÁN ĐỔI PHONG THẦN
  (Trang bị Vĩnh Viễn mới có thể đổi)
  Phong Thần Chiến Giáp (vĩnh viễn) [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp (Cấp 5)