Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 19/05 - 24h00 ngày 05/06/2020
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Sự Kiện 01-06 Tham gia hoạt động
  • Tống kim đạt 5000 điểm nhận được 200 cái
  • Giết BOSS Tiểu 500 Cái
  • Giết BOSS Đại 1000 Cái
  • Phong Lăng Độ Giết BOSS 200 cái
  • BOSS Sát Thủ 100 Cái
  Bao Lì Xì
  Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06
  Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Kẹo Hồ Lô Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trống Lục Lạp Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Diều Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Bánh Bông Lan Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hộp Quà Sự Kiện Thành Phẩm Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 cái

     
  (*) Công Thức 


  (*) Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng 500 Vật Phẩm
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Tẩy Tủy Kinh 1
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù 1
  Ngựa Phi Vân 1
  Lệnh Bài BOSS Cấp 2 10
  Lệnh Bài BOSS Tiểu 5
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên 5
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 5

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Hộp Quà Sự Kiện
  • Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Đặt xá pk Hỗ trợ 1
  Máu Tống Kim Trang Bị Hoang Kim HSD 30 Ngày 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Trang Bị Thiên Hoàng Tăng May Mắn  
  Ngựa 8x Hạn Sử Dụng 30 Ngày 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1

   

  Tú ML