Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 12/01-> 23h59 - 30/01/2021.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu Tham gia hoạt động Nguồn gốc : Cây Mai Vàng
  Mãng Cầu Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trái Dừa Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Đu Đủ SSử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trái Xoài Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trái Sung Sử dụng Túi Nguyên Liệu
    Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mâm Ngũ Quả Thành Phẩm  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái
  RESET EVENT / 30 Xu

  (*) Cây Mai Vàng
  • Xuất Hiện : 00h00, 00h30, 11h,11h30, 12h30, 14h30,
   15h00, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30
  • Bản Đồ : 8 Thôn Trấn
  • Số Lượng Cây : 32 Cây / Lần
  • Số Lượng Túi Nguyên Liệu : 2000 Túi / Cây
  • Khi kết thúc cây túi nguyên liệu sẽ add vào rương hành trang của người chơi
  • Cập nhật thêm Kiếm Túi Event - Tống Kim Kiếm Đủ 6000 Điểm - Kết Thúc Trận Nhận 500 Túi
    
  (*) Công Thức
  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Vinh Diệu Chi Y 1
  Tinh Chuẩn Chi Ngoa 1
  Bôn Tiêu 1
  Phiên Vũ 1
  Nhất Kỷ Càng Khôn Phù ( HSD 30 Ngày ) 1
  Càng Khôn Song Tuyệt Bội ( HSD 30 Ngày ) 1
  Mặt Nạ - Chiến Trường ( HSD  14 Ngày ) 1
  BOSS Triệu Hoán Phù ( HSD 7 Ngày ) 3
  Mảnh Hoàng Kim - Phong Thần Chiến Giáp 10
  Đá Vô Cực ( HSD  14 Ngày ) 1
  Hoàng Kim Lệnh ( HSD  14 Ngày ) 1

  (*) Thu Thập 100 Bao Lì Xì
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh ( HSD 7 Ngày )
  Đá Vô Cực x1 ( HSD 15 Ngày )
  LB BOSS x2 + LB Kim Quang x2
  Thiên Kim Lệnh x1  ( HSD 7 Ngày )
  Mảnh Hoàng Kim - Phong Thần Chiến Giáp x 10
  TTK[2] + VLMT[2]

  (*) Ghép Chữ Chúc Mừng Năm Mới
   
  Hình Ảnh Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  Càng Khôn Song Tuyệt Bội ( HSD 30 Ngày )
  Thiên Kim Lệnh x1  ( HSD 7 Ngày )
  Đá Vô Cực ( HSD  14 Ngày )
  Phiên Vũ
  Xích Lông Câu
  Rương Hoàng Kim Môn Phái ( 10 Phái )

  (*) Đua Tóp Pháo Hoa
  Tốp Phần Thưởng
  1
  • Ngựa Hãn Huyết Lông Câu vv
  • HKMP Loại 1 Max ( HSD 60 Ngày )
  • Cặp Vô Danh ( HSD 60 Ngày )
  • Vòng Sáng Tóp 1 : SL 1000 + KTC 5
  • Trang Sức vv
  2
  • Siêu Quang vv
  • HKMP Loại 1 Max ( HSD 30 Ngày )
  • Cặp Vô Danh ( HSD 30 Ngày )
  • Vòng Sáng Tóp 2 : SL 500
  • Trang Sức vv ( Không Trùng Tóp 1 )
  Hãn Huyết Long Câu
  • Xuống ngựa vẫn giữ lại tất cả thuộc tính chỉ trừ tốc độ di chuyển
  Hình Ảnh
  • Vòng sáng tăng KTC 10% cho all phạm vi 180

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Mâm Ngũ Quả
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Đặt xá pk Hỗ trợ 1
  Máu Tống Kim Trang Bị Hoang Kim HSD 30 Ngày 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Trang Bị Thiên Hoàng Tăng May Mắn 1
  Kim Bài Gọi BOSS Kim Quang 1
  Lệnh Bài BOSS Tiểu Gọi BOSS Tiểu 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  (Hoàn Mỹ) Đồ Phổ An Bang - Tinh Thạch Hạng Liên Trang Bị Hoang Kim 1
  (Hoàn Mỹ) Đồ Phổ An Bang - An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Trang Bị Hoang Kim 1
  (Hoàn Mỹ) Đồ Phổ An Bang - Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Trang Bị Hoang Kim 1
  (Hoàn Mỹ) Đồ Phổ An Bang - Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Trang Bị Hoang Kim 1
  Phi Phong Tuyệt Thế ( HSD 7 Ngày ) Tăng kháng 1
  Phi Phong Phá Quân ( HSD 7 Ngày ) Tăng kháng 1
  Trang Bị Động Sát Tăng may mắn 1
  Cống Nguyệt Phù Dung 5 điểm tiềm năng 1
  Phụng Quả Nguyệt Dung 1 điểm kỹ năng 1
  Đá Hoàn Mỹ Chế tạo an bang hoàn mỹ 1
  Tẩy Tuỷ Kinh hỗ trợ 1
  Võ Lâm Mật Tịch hỗ trợ 1
  Pháo Hoa Đua Top ( HSD 1 Ngày ) 1
  Bao Lì Xì Đổi Thưởng 1
  Chúc, Mừng, Năm, Mới Đổi Thưởng 1

   (*) Hoàng Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 30 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 30 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
  • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  • Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
  Đường Môn
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
  • Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp
  • Băng Hàn Đơn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  Ngũ Độc
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • U Lung Kim Xà Phát đái
  • U Lung Xích Yết Mật trang
  Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Phất Vân Ti đái
  • Vô Ma Ma Ni quán
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
  Thiên Nhẫn
  • Ma Sát U Minh Thương
  • Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
  Cái Bang
  • Địa Khải Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Triền Mãng yêu đái
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
  Võ Đang
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa


  (*) Thiên Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 15 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 15 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Nga
  Đường Môn
  • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết
  Ngũ Độc
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  Nga Mi
  • Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  Thiên Nhẫn
  • Ma Thị Liệt Diệm Quán Niệm
  • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
  Cái Bang
  • Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
  Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Tinh Bang Tinh Thủ
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
  Tú ML