Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


   


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 15/04/2022
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 01/05/2022
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan

   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu                  Thành Phẩm
  • Đánh quái bản đồ 70 > 90 rơi ra hoặc mua nhanh tại NPC Quốc Kỳ 30/04 [ 500 Túi Nguyên Liệu = 10 Xu ] 
  • Sử dụng nhận ngẫu nhiên các vật phẩm bên dưới
  Vải Đỏ      Thành Phẩm          
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được , Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
  Thanh Tre Thành Phẩm
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được , Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
  Dây Cột Thành Phẩm  
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được , Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
  Ngôi Sao Thành Phẩm 
  • Mua Tại NPC Quốc Kỳ 30/04 - Tại Trung Tâm Thành Thị  Giá 1Xu/Cái 
  Pháo Hoa 30/04 Thành Phẩm
  • Mua Tại NPC Quốc Kỳ 30/04 Giá 10 Vạn/Cái ( Event Tiền Vạn ) 
  • Sử Dụng Tối Đa 150 Cái / Nhân Vật 
    
   
  Công Thức Ép - NPC Quốc Kỳ 30/04 - Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Lá Cờ Chiến Thắng Ghi Chú
  1 Vải Đỏ
  1 Thanh Tre
  1 Dây Cột
  1 Ngôi Sao
  Sử dụng nhận ngay 300.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 500 cái
  Cấp 10 trở lên mới có thể sử dụng
   
  Hình Ảnh Pháo Hoa 30/04 Ghi Chú
  Sử dụng nhận ngay 1.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 150 cái
  Cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng
   
  Phần Thưởng khi sử dụng Lá Cờ Chiến Thắng
  Sử dụng nhận ngay 300.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Ghi Chú
  Phúc Duyên Tiểu  Sử Dụng Nhận Được 10 Điểm Phúc Duyên
  Phúc Duyên Trung Sử Dụng Nhận Được 20 Điểm Phúc Duyên
  Phúc Duyên Đại Sử Dụng Nhận Được 50 Điểm Phúc Duyên
  Bách Quả Lộ Sử Dụng Nhận Ngay 15 Điểm KTC Trong 1 Giờ
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử Dụng Nhận 10 Điểm May Mắn Trong 1 Giờ
  Quế Hoa Tửu Sử Dụng Nhận 20 May Mắn Cho Tổ Đội Trong 30 Phút
  Thiết La Hán Sử Dụng Nhận Được Ngẫu Nhiên Exp - Tối Đa 10 Tr Exp / Ngày
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử Dụng Giảm 100% Kinh Nghiệm Âm
  Hộ Tiêu Lệnh Dùng Để Vận Tiêu
  Lệnh Bài Dã Tẩu Sử Dụng Hoàn Thành Nhiệm Vụ Dã Tẩu
  Chìa Khóa Tống Kim - Cao Cấp Dùng Để Mở Bảo Rương Tống Kim
  Phi Tốc Hoàn Tăng 50% Tốc Độ Xuất Chiêu
  Đại Lực Hoàn Tăng 100 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Kích Công Trợ Lực Hoàn [ Tống Kim ]  Sử Dụng Tăng Lực Tay Nội Công và Ngoại Công Ở Tống Kim
  Lệnh Bài Tống Kim Tăng Tốc Độ Xuất Chiêu Trong Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim Tăng Tốc Độ Xuất Chiêu Trong Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim Tăng Kháng Trong Tống Kim
  Tiên Thảo Lộ 1h Sử Dụng Nhận x2 Điểm Kinh Nghiệm Trong 1 Giờ
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử Dụng Nhận x2 Điểm Kinh Nghiệm Trong 8 Giờ
  Thiết La Hán - Lễ Bao Sử Dụng Nhận Được Ngẫu Nhiên Exp - Tối Đa 10 Tr Exp / Ngày
  Thủy Tinh Các Loại Sử Dụng Để Tẩy Tủy Kỹ Năng và Nhiều Công Dung Khác
  Tịnh Hồng Bảo Thạch Sử Dụng Để Tẩy Tủy Tiềm Năng 
  Pháo Hoa Đặc Biệt - HSD 24H Nộp Tại NPC Event 30/04 - Đua Top Cá Nhân
  https://volampc.net/bai-viet/sa-truong-dua-top-ca-nhan-phao-hoa-dac-biet.html
  Mảnh Cờ 1 Gom Đủ 4 Mảnh Cờ ( 1-2-3-4 ) - Đổi Thưởng Tại NPC Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Mảnh Cờ 2 Gom Đủ 4 Mảnh Cờ ( 1-2-3-4 ) - Đổi Thưởng Tại NPC Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Mảnh Cờ 3 Gom Đủ 4 Mảnh Cờ ( 1-2-3-4 ) - Đổi Thưởng Tại NPC Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Mảnh Cờ 4 Gom Đủ 4 Mảnh Cờ ( 1-2-3-4 ) - Đổi Thưởng Tại NPC Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
   
  Ghép 4 Mảnh Cờ ( 1-2-3-4 ) Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Nhận Ngay Lá Cờ Hoàn Chỉnh - HSD 3 Ngày
  Sử Dụng Nhận Ngẫu Nhiên 1 Trong 3 Phần Thưởng Dưới Đây
  01 Bộ Trang Bị An Bang Mini - HSD 15 Ngày
  01 Cống Nguyệt Phù Dung - HSD 15 Ngày
  01 Phụng Quả Phù Dung - HSD 15 Ngày
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng Max 2 Loại Event
  [ 500 Lá Cờ Chiến Thắng và 150 Pháo Hoa 30/04 ]
  Nhận Tại NPC Quốc Kỳ 30/04 - Trung Tâm Thành Thị
  Tỉ Lệ Hình Ảnh Minh Họa
  Phi Phong Chiến Bào 30/04 - Khóa Vĩnh Viễn - HSD Đến 23h59 05/05/2022
  Công Dung : Kháng Tất Cả +5% + 10% Công Kích Kỹ Năng
  Đẳng Cấp Yêu Cầu 80
  Mặc Định
   
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 500 Lá Cờ Chiến Thắng
  Mặc Định Nhận 400.000.000 Exp ( Cộng Dồn ) và 01 Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Bên Dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Điểm Danh Vọng x 888 Mặc Định
  Lễ Bao Kim Phong - HSD 3 Ngày
  Khui Ra 1 Sét Kim Phong  - HSD 7 Ngày
  1 Mặc Định
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 2 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Ngựa 80 - HSD 7 Ngày
  Khui Ra Random Ngựa Ngẫu Nhiên - HSD 30 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Ngựa 80 - Ngẫu Nhiên - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 1 Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 1 Ngẫu Nhiên
  Đá Tiến Cấp
  Dùng Để Tăng Cấp Vũ Khí
  Thợ Rèn Thành Thị
  1 Ngẫu Nhiên
  Đá Ngũ Sắc 
  [ Dùng Để Ép Phát Sáng Vũ Khí - Chỉ Mang Chất Đẹp Mắt - Không Có Hiệu Ứng Gì Thêm ]
  Ép Tại Thợ Rèn Thành Thị 
  1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Ghép - Ngựa 80 - Vĩnh Viễn
  Gom Đủ Mảnh Số 1 và 2 - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Yêu Cầu 1 Kim Tê ( 100 Vạn ) - Mua Tại Hàng Rong và Gom Đủ 2 Mảnh Để Ép
  1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Ghép - Võ Lâm Mật Tịch - Vĩnh Viễn
  Gom Đủ Mảnh Số 1 và 2 - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Yêu Cầu 1 Kim Tê ( 100 Vạn ) - Mua Tại Hàng Rong và Gom Đủ 2 Mảnh Để Ép
  1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Ghép - Tẩy Tủy Kinh - Vĩnh Viễn
  Gom Đủ Mảnh Số 1 và 2 - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Yêu Cầu 1 Kim Tê ( 100 Vạn ) - Mua Tại Hàng Rong và Gom Đủ 2 Mảnh Để Ép
  1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Kim Phong - HSD 14 Ngày
  Khui Ra 1 Sét Kim Phong  - HSD 30 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Đại Thành Bí Kíp 90
  [ Sử Dụng Nhận Kỹ Năng 90 Đạt Ngay 20 Kill ] 
  1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Chiếu Dạ - Vĩnh viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Xích Thố - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Bộ Trang Bị Thiên Hoàng - HSD Tích Trữ 3 Ngày
  [ HSD Khui 7 Ngày ]
  1 Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỳ Càn Khôn Phù - Mini - HSD Tích Trữ 7 Ngày
  [ HSD Khi Dùng 15 Ngày ] 
  Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội 
  1 Ngẫu Nhiên
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !