Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 27/09/2022
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 13/10/2022
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị
   
  Công Thức Ép - Hoa Hồng Khổng Lồ - Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Event Ghi Chú
  Mua Giỏ Hoa Hồng 1 Xu / Cái Sử dụng nhận ngay 10.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 500 Cái
   
  Phần Thưởng khi sử dụng Giỏ Hoa Hồng
  Sử dụng nhận ngay 10.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa
  Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại
  Bách Quả Lộ
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Quế Hoa Tửu
  Thiết La Hán
  Hộ Tiêu Lệnh
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Chìa Khóa Tống Kim - Cao Cấp
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Kích Công Trợ Lực Hoàn [ Tống Kim ] 
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Tiên Thảo Lộ 1h
  Tiên Thảo Lộ 8h
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Lễ Bao Nhu Tình - Vĩnh Viễn
  Mở nhận 1 món trang bị Nhu Tình
  Lễ Bao Hiệp Cốt - Vĩnh Viễn
  Mở nhận 1 món trang bị Hiệp Cốt
  Lễ Bao Định Quốc - Vĩnh Viễn 
  Mở nhận 1 món trang Định Quốc
  Lễ Bao An Bang - Vĩnh Viễn 
  Mở nhận 1 món trang An Bang
  Thiết La Hán Lễ Bao
  Đá Ngũ Sắc - Thợ Rèn Thành Thị
  Đại Thành Bí Kíp 90
  Mảnh Trang Bị Thiên Hoàng
  Gom Đủ 100 Mảnh - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Đá Tiến Cấp - Thợ Rèn Lâm An Thần Bí 
  Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Bảo Rương ( Mảnh Động Sát ) 
  (mở ra nhận ngẫu nhiên 1 mảnh động sát - thu thập 100 mảnh ghép tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An)
  Mảnh Dây Chuyền An Bang
  Gom Đủ 100 Mảnh - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Lễ Bao Ngựa 8x - Random Ngựa 80
  (Vĩnh Viễn) 
  1 Bộ Trang Bị Động Sát 
  HSD 7 Ngày
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tủy Kinh
  Voucher Bang Hội - HSD Đến Hết Event
  Dùng Để Đua Top Bang Hội
  Nộp Ba Lăng Huyện
  (200/200)
  Bạch Chân Đơn 
  Sử Dụng Nhận Được 500.000.000 Exp , sử dụng max  1 tỷ 5 sẽ đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sự dụng tiếp tục
  Tử Tinh Khoáng Thạch - Đổi Phần Thưởng Tại Shop Tử Tinh Khoáng Thạch - Tương Dương Gần Hiệu Thuốc
  Mảnh Bí Kíp 21
  (Gôm đủ 100 mảnh đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An có thể ghép Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  Thiên Sơn Tuyết Liên
  Hộp Quà Hoa Hồng
  Dùng Để Đổi Vật Phẩm 
  Hoa Hồng 
  Dùng Để Nộp 1000 - 1500 Cái Nhận Thưởng Cá Nhân
  Thiệp Hoa Hồng 
  HSD Đến Hết Event
  Dùng Để Nộp Cho Tượng Đua Top Event Tại Ba Lăng Huyện
  Mảnh Nhẫn Kim Quang ( Hỏa )
  Mảnh Nhẫn Kim Quang ( Thủy)
  Cống Nguyệt Phù Dung
  Phụng Quả Phù Dung
  Bí Kíp Kỹ Năng 120
  Đá Hoàn Mỹ - Nâng Cấp An Bang Hoàn Mỹ
  Link
  Lệnh Bài Gộp Server
  Dùng để đổi các vật phẩm cần thiết trước khi gộp SV. Chi tiết sẽ cập nhật ở bảng tin sau
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 500 Giỏ Hoa Hồng
  Mặc Định Nhận 5.000.000.000 Exp [ Có Cộng Dồn ] và Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Bên Dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Điểm Danh Vọng x 888 Mặc Định
  Ngẫu Nhiên : Mặt Nạ [ Kháng Tinh ] hoặc Mặt Nạ [ Công Kích ] 
  HSD Trước Hay Sau Cũng Hết Hạn Đến 23h59 14/09/2022
  1 Mặc Định
  1 Món Trang Bị An Bang Vĩnh Viễn 1 Mặc Định
  Ngẫu Nhiên Nhận 1 Võ Lâm Mật Tịch 2 Hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh 2  hoặc  1 Mặc Định
  Mặc định ngẫu nhiên 1 trong 6 vật phẩm  [ Hoa Hồng Đỏ , Trắng , Xanh Lá , Lam , Vàng , Nơ Cột Hoa  ]
  HSD Đến Hết Event

  [ Thu Thập Đủ 6 Loại Đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An ] 
  Ghép Nếu Thành Công Sẽ Nhận Được 1 Trấn Phái Linh Dược

  Lưu Ý : Tỉ lệ thành công 50% , thất bại mất tất cả 
  [ HSD Trữ Trấn Phái Linh Dược 7 Ngày ]
  [ Trấn Phái Linh Dược - Sử Dụng Nhận Được 5 Điểm Tiềm Năng - Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 10 Viên ] 
  1 Mặc Định
  Tử Tinh Khoáng Thạch 500 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Công Dụng :  HSD 15 Ngày
  Không Cộng Dồn Nhất Kỷ
  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Chân Đơn [ Không Tính Chung Với 1 Tỷ 5 Của Huyền Chân Đơn]
  (Sử Dụng Nhận Ngay 2.000.000.000 Kinh Nghiệm )

  Lưu Ý :  [Khi sử dụng max 2 tỷ sẽ reset đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp theo]
  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Kim Chân Đơn
  [ Sử Dụng Nhận Ngay 5.000.000.000 Điểm Kinh Nghiệm ]
  Lưu Ý : Khi Sử Dụng Max 5 Tỷ Sẽ Reset Đếm Ngược 30 Ngày Sau Mới Có Thể Sử Dụng Tiếp
  1 Ngẫu Nhiên
  Kim Bài - Lệnh Bài Boss Kim Quang 5 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Đồ Phổ Hoàng Kim
  Đổi Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  50 Ngẫu Nhiên
  Rương HKMP - Mở Trang Bị Ngẫu Nhiên  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Khoáng Thạch - HSD Đến Hết Event
  Công Dụng : 
  Nguyên Liệu Đổi Rương HKMP - Tự Chọn Phái - Mở Ngẫu Nhiên Đồ 
  Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí 
  x 1 Ngẫu Nhiên
  Đại Thành Bí Kíp 120  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  HSD 14 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
   Mảnh Trang Bị Vinh Diệu Chi Y 
  Gom Đủ 100 Mảnh Đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An Đổi
  10 Ngẫu Nhiên
   Mảnh Trang Bị Vinh Diệu Chi Ngọa
  Gom Đủ 100 Mảnh Đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An Đổi
  10 Ngẫu Nhiên
   Mảnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Gom Đủ 100 Mảnh Và Ngựa Phi Vân VV Đến NPC Bán Ngựa Tương Dương Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu
  10  
  Túi Trang Sức - Mở Ra Trang Sức Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Phi Phong Tuyệt Thế - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
   
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Đua Top Thiệp Hoa Hồng
  Top 1 Thời Gian Sử Dụng
  1 Món Trang Bị HKMP Tự Chọn - Chọn Trong Thiên Kim Lệnh Ngẫu Nhiên Option Vĩnh Viễn
  3 Món Trang Bị Kim Quang Tự Chọn Vĩnh Viễn ( Không Được Chọn Nhẫn và Vũ Khí ) Vĩnh Viễn
  Tạc Tượng Kỷ Niệm Ông Thần Event ở Tương Dương Trung Tâm HSD 60 Ngày
  1 Danh Hiệu " Hùng Bá Thiên Hạ " Cho 1 Cá Nhân
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  HSD 60 Ngày
   
  Top 2  Thời Gian Sử Dụng
  1 Rương HKMP - Được Chọn Phái và Được Chọn Hệ Phái và Mở Ngẫu Nhiên Đồ Vĩnh Viễn
  1 Món Trang Bị Kim Quang Tự Chọn Vĩnh Viễn ( Không Được Chọn Nhẫn và Vũ Khí ) Vĩnh Viễn
   
   
  Giao Hộp Quà Hoa Hồng (20/10)  đổi thưởng tại Hoa Hồng Khổng Lồ
  (Hạn đổi đến hết event)
  Hộp Quà Hoa Hồng
  Hộp Quà Hoàng Kim Tự Chọn
  Bấm Chuột Phải - Để Chọn Rương Theo Môn Phái Mình Muốn và Mở Ngẫu Nhiên Đồ và Trang Bị Vĩnh Viễn
  Ví Dụ : Chọn Rương HKMP Thiếu Lâm và Khi Mở Sẽ Ngẫu Nhiên Trang Bị Phái Thiếu Lâm
  Lưu Ý : Trang Bị HKMP Loại Cũ và Không Phải HKMP Mới Update Nhé .
  1000
  Thiên Kim Lệnh
  HSD Trữ 7 Ngày và Đổi Trang Bị HSD 14 Ngày
  750
  Hoàng Kim Lệnh
  HSD Trữ 7 Ngày và Đổi Trang Bị HSD 14 Ngày
  500
  Trang Sức - Long Đảm - HSD 7 Ngày 50
  Chim May Mắn - Event 
  Cộng 1 Kỹ Năng Vốn Cố - HSD Tích Trữ 1 Ngày
  HSD 7 Ngày 
  10
   
    
  Nộp Hoa Hồng nhận thưởng 20 người đầu tiên Đạt Mốc 1000 Hoa Hồng 20 người đầu tiên Đạt Mốc 1500 Hoa Hồng Hình Ảnh Vòng
  Nộp Hoa Hồng nhận thưởng ở Hoa Hồng Khổng Lồ

  20 người đầu tiên đạt mốc 1000 + 1500  nhận thưởng

  (Hạn nộp đến hết event)
   
  Cặp Vô Danh Giới Chỉ
  (cho AE Trải Nghiệm)

  Hạn Sử Dụng: 23h59 - 20/10/2022
  (Nhận trước hay sau đều có date như nhau)
  [Cho AE trải nghiệm]
  Vòng Sáng Nổi Bật (+1 Kỹ Năng Vốn Có) 
  Hạn Sử Dụng: 23h59 - 20/10/2022

  (Nhận trước hay sau đều có date như nhau)
    
  (*) Thiên Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 14 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 14 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Nga
  Đường Môn
  • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết
  Ngũ Độc
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  Nga Mi
  • Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  Thiên Nhẫn
  • Ma Thị Liệt Diệm Quán Niệm
  • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
  Cái Bang
  • Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
  Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Tinh Bang Tinh Thủ
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
   
   (*) Hoàng Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 14 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 14 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
  • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  • Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
  Đường Môn
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
  • Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp
  • Băng Hàn Đơn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  Ngũ Độc
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • U Lung Kim Xà Phát đái
  • U Lung Xích Yết Mật trang
  Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Phất Vân Ti đái
  • Vô Ma Ma Ni quán
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
  Thiên Nhẫn
  • Ma Sát U Minh Thương
  • Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
  Cái Bang
  • Địa Khải Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Triền Mãng yêu đái
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
  Võ Đang
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !