Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 19/05 - 24h00 ngày 05/06/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Sự Kiện 01-06 Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Bao Lì Xì
  Tham gia hoạt động
  • Tống Kim
  • Dã Tẩu
  • Hoàn thành nhiệm vũ dã tẩu nhận được 2 cái
  • Hoàn thành liên tiếp 30 nv dã tẩu nhận được 30 cái
  • Tống kim 21h00 đạt 5000 điểm nhận được 30 cái
  Kẹo Hồ Lô Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trống Lục Lạp Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Diều Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Bánh Bông Lan Sử dụng Túi Sự Kiện 01-06 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hộp Quà Sự Kiện Thành Phẩm 1.000.000 EXP ( Cộng Dồn )

     
  (*) Công Thức Hồi Xưa

   
  (*) Công Thức Hồi Kia
   
   
  (*) Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng 500 Vật Phẩm
   
  Vật Phẩm Số Lương
  EXP 300.000.000 (Mặc định)
  Ngựa 8x 1
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Tẩy Tủy Kinh 1
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù 1
  Ngựa Phi Vân 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên 5
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 5

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Hộp Quà Sự Kiện
  • Nhận được 1.000.000 EXP cộng dồn
  • Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Trang Bị Kim Phong Trang Bị Hoang Kim HSD 30 Ngày 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Ngựa 8x Hạn Sử Dụng 30 Ngày 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1

   

  Tú ML