Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện 18h00 27/09/2022 
  Kết Thúc Sự Kiện 23h59 13/10/2022
  Vật Phẩm Cách Thu Nhập Cách Sử Dụng
  Voucher Bang Hội (Đua Top Bang Hội)
  (hạn sử dụng hết event)
  Nhận được khi sử dụng Event và các hoạt động ingame
  - Tiêu diệt Boss Đại nhận: 20 Voucher Bang Hội
  - Tiêu diệt Quỷ Kiếm Sầu nhận: 100 Voucher Bang Hội
  - Tống Kim (trận 21h00 đạt 5000 điểm) khi hết trận nhận : 10 Voucher Bang Hội
  Nộp tại tượng Đua Top Sự Kiện

  ở Ba Lăng Huyện
  (200/200)
   
  Người vào bang hội 48h mới có thể nộp  Voucher Bang Hội (Đua Top Bang Hội)
  - Voucher Bang Hội (Đua Top Bang Hội) nhận được từ event  (có thể giao dịch, HSD trữ đến hết event)
  - Voucher Bang Hội (Đua Top Bang Hội) từ Hoạt Động (Khóa Vĩnh Viễn , HSD 24 Giờ)
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Bang Hội
  Top 1 Thời Gian Sử Dụng
  1 Rương HKMP - Được Chọn Môn Phái - Mở Ra Random Đồ và Không Được Chọn Hệ  Vĩnh Viễn
  1 Bộ Trang Bị An Bang Max Option Vĩnh Viễn
  1 Ngựa Bôn Tiêu - Hoàng Kim Cấp 5  Vĩnh Viễn
  3 Vũ Khí Xanh - Max Option Tự Chọn Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 2 Thời Gian Sử Dụng
  1 Rương HKMP - Ngẫu Nhiên - Mở Random Đồ 10 Phái Vĩnh Viễn
  1 Ngựa Bôn Tiêu  Vĩnh Viễn
  1 Bộ Trang Bị An Bang - Ngẫu Nhiên Option Vĩnh Viễn
  2 Vũ Khí Xanh - Max Option Tự Chọn Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 3 Thời Gian Sử Dụng
  1 Bộ Trang Bị An Bang - Ngẫu Nhiên Option Vĩnh Viễn
  1 Vũ Khí Xanh - Max Option Tự Chọn Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !