Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện 18h00 29/08/2022 
  Kết Thúc Sự Kiện 23h59 14/09/2022
  Vật Phẩm Cách Thu Nhập Cách Sử Dụng
  Lá Cờ Tổ Quốc (Đua Top Bang Hội)
  [ HSD Hết Hạn Event ] 
  Nhận được khi sử dụng Event và các hoạt động ingame
  - Tiêu diệt Boss Đại nhận: 20 Lá Cờ Tổ Quốc
  - Tiêu diệt Quỷ Kiếm Sầu nhận: 100 Lá Cờ Tổ Quốc
  - Tống Kim (trận 21h00 đạt 5000 điểm) khi hết trận nhận : 10 Lá Cờ Tổ Quốc
  Nộp tại tượng Đua Top Sự Kiện

  ở Ba Lăng Huyện
  (200/200)

   
  Người vào bang hội 48h mới có thể nộp Lá Cờ Tổ Quốc
  - Lá Cờ Tổ Quốc nhận được từ event  (có thể giao dịch, HSD trữ đến hết event)
  - Lá Cờ Tổ Quốc  được từ Hoạt Động (Khóa Vĩnh Viễn , HSD 24 Giờ)
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Bang Hội
  Top 1 Thời Gian Sử Dụng
  1 Rương HKMP - Được Chọn Môn Phái - Mở Random Đồ và Không Được Chọn Hệ Vĩnh Viễn
  1 Bộ Trang Bị An Bang Max Option Vĩnh Viễn
  1 Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viễn
  3 Vũ Khí Xanh - Max Option Tự Chọn Hạn Sử Dụng 30 Ngày
  1 Danh Hiệu  ' Vang Danh Giang Hồ ' cho 1 Cá Nhân
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 2 Thời Gian Sử Dụng
  1 Rương HKMP - Ngẫu Nhiên - Mở Random Đồ 10 Phái Vĩnh Viễn
  1 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
  1 Bộ Trang Bị An Bang - Ngẫu Nhiên Option Vĩnh Viễn
  2 Vũ Khí Xanh - Max Option Tự Chọn Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 3 Thời Gian Sử Dụng
  1 Bộ Trang Bị Định Quốc - Ngẫu Nhiên Option Vĩnh Viễn
  1 Vũ Khí Xanh - Max Option Tự Chọn Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !