Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính Năng Ép Ngựa - VolamPC

  NPC Liên Quan :

  NPC Bán Ngựa - Tương Dương 
  Tòa Độ : 195/199
   
   
  Thành Phẩm Công Thức Ép - Ngựa Phi Vân Tỉ Lệ 
  Ngựa Phi Vân
  Yêu Cầu : Cấp 100 Cưỡi Được
  Công Thành Chiến
  - 1 Phi Vân Lệnh ( Shop Ngựa Bán )
  - 1 Tín Vật Ngựa ( Hoạt Động )
  - 1 Mã Bài - Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ( Shop Ngựa Đổi )
  - 1 Mã Bài - Đích Lô ( Shop Ngựa Đổi )
  - 1 Mã Bài - Tuyệt Ảnh ( Shop Ngựa Đổi )
  - 1 Mã Bài - Xích Thố ( Shop Ngựa Đổi )
  - 1 Mã Bài - Ô Vân Đạp Tuyết ( Shop Ngựa Đổi )
  Tỉ Lệ 60%
  Thất bại mất Phi Vân Lệnh