Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện 18h00 20/04/2023
  Kết Thúc Sự Kiện 23h59 05/05/2023
  Vật Phẩm Cách Thu Nhập Cách Sử Dụng
  Voucher Bang Hội Nhận được khi sử dụng Event và các hoạt động ingame
  - Tiêu diệt Boss Tiểu nhận: 10 Voucher Bang Hội
  - Dã Tẩu (hoàn thành chuỗi 30) nhận: 3 Voucher Bang Hội
  - Tống Kim (trận 21h00 đạt 6000 điểm) khi hết trận nhận : 3 Voucher Bang Hội
  Nộp tại tượng Sự Kiện Bang Hội

  ở Ba Lăng Huyện
  (200/200)

   
  Người vào bang hội 48h mới có thể nộp Voucher Bang Hội
  - Voucher Bang Hội nhận được từ event  (có thể giao dịch, HSD 24 giờ)
  - Voucher Bang Hội nhận được từ Hoạt Động (Khóa Vĩnh Viễn , HSD 24 Giờ)
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Bang Hội
  Top 1 Bang Hội - Cho 1 Cá Nhân Sở Hữu ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  1 Ngựa Phi Vân 
  ( Cấp 90 Có Thể Cưỡi ) 
  Vĩnh Viễn
  300 Sát Thủ Lệnh ( Cấp 2 ) 
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Vĩnh Viễn
  2 Tín Vật Môn Phái Vĩnh Viễn
  6 Mặt Nạ Vương Giả
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 20 Ngày
  1 Danh Hiệu - Vang Danh Giang Hồ Cho 1 Cá Nhân
  ( Tăng + 1 Kỹ Năng 90 Tự Chọn Theo Môn Phái Người Sở Hữu ) 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 2 - Cho 1 Cá Nhân Sở Hữu ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  1 Tín Vật Môn Phái Vĩnh Viễn
  200 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Vĩnh Viễn
  4 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 20 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 3 ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  100 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Vĩnh Viễn
  2 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 20 Ngày
   
   
  Phần Thưởng Top 4 ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  50 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Vĩnh Viễn
  1 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 20 Ngày