Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


   


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 11/05/2023
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 19/05/2023
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) CÔNG THỨC EVENT
    
  Nguyên Liệu Hình Ảnh Nguồn Gốc
  Bánh Gộp Máy Chủ Mua tại "TỔNG QUẢN SỰ KIỆN GỘP SERVER"  1 Xu = 1 Cái
  (Trung tâm 7 thành thị) 
  (HSD đến hết event , không thể ném ra ngoài)
   
  Phần thưởng khi sử dụng  "Bánh Gộp Máy Chủ"
  Sử dụng nhận ngay 0 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Ghi Chú
  Phúc Duyên Tiểu  Sử Dụng Nhận Được 10 Điểm Phúc Duyên
  Phúc Duyên Trung Sử Dụng Nhận Được 20 Điểm Phúc Duyên
  Phúc Duyên Đại Sử Dụng Nhận Được 50 Điểm Phúc Duyên
  Bách Quả Lộ Sử Dụng Nhận Ngay 15 Điểm KTC Trong 1 Giờ
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử Dụng Nhận 10 Điểm May Mắn Trong 1 Giờ
  Quế Hoa Tửu Sử Dụng Nhận 20 May Mắn Cho Tổ Đội Trong 30 Phút
  Thiết La Hán Sử Dụng Nhận Được Ngẫu Nhiên Exp - Tối Đa 10 Tr Exp / Ngày
  Lệnh Bài Dã Tẩu Sử Dụng Hoàn Thành Nhiệm Vụ Dã Tẩu
  Phi Tốc Hoàn Tăng 50% Tốc Độ Xuất Chiêu
  Đại Lực Hoàn Tăng 100 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Kích Công Trợ Lực Hoàn [ Tống Kim ]  Sử Dụng Tăng Lực Tay Nội Công và Ngoại Công Ở Tống Kim
  Lệnh Bài Tống Kim Tăng Tốc Độ Xuất Chiêu Trong Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim Tăng Tốc Độ Xuất Chiêu Trong Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim Tăng Kháng Trong Tống Kim
  Tiên Thảo Lộ 1h Sử Dụng Nhận x2 Điểm Kinh Nghiệm Trong 1 Giờ
  Thủy Tinh Các Loại Sử Dụng Để Tẩy Tủy Kỹ Năng và Nhiều Công Dung Khác
  Tịnh Hồng Bảo Thạch Sử Dụng Để Tẩy Tủy Tiềm Năng 
  Lễ Bao Hiệp Cốt Sử Dụng Nhận Được 1 Món Trang Bị Hiệp Cốt - Vĩnh Viễn
  Lễ Bao Nhu Tình Sử Dụng Nhận Được 1 Món Trang Bị Nhu Tình - Vĩnh Viễn
  Lễ Bao Ngựa 80 Sử Dụng Nhận Được 1 Ngẫu Nhiên Ngựa 80 - Vĩnh Viễn
  Đại Thành Bí Kiếp 90 Sử Dụng Max Skill 90
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt - HSD 14 Ngày Sử Dụng Nhận x2 Kinh Nghiệm 8 Tiếng
  Đá Tiến Cấp Nâng Cấp Vũ Khí - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  Đá Phát Sáng Hiệu Ứng Vũ Khí Phát Sáng - Ép Tại Thợ Rèn Thành Thị
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 Sử Dụng Tăng Ngay 1 Skill 120
  Mảnh Bí Kiếp Kỹ Năng ( Cấp 21 )  Nguyên Liệu Ép Kỹ Năng 90 Cấp 21 - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  Mảnh Thần Mã Bôn Tiêu Nguyên Liệu Ép Ngựa - Tương Dương Bán Ngựa
  Cống Nguyệt Phù Dung Tăng 5 điểm tiềm năng, đẳng cấp yêu cầu 80 sử dụng
  Phụng Quả Phù Dung Tăng 1 điểm kỹ năng, đẳng cấp yêu cầu 80 sử dụng


   
  Phần thưởng khi nhận mốc 600  "Bánh Gộp Máy Chủ"
  Mặc định nhận : 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng Dồn) và 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
   Sát Thủ Lệnh (Cấp 2) 
  ((HSD hết Event) - Thả Boss Không Tốn Tiền Vạn)
  25 Mặc Định
   Lệnh Bài Gộp Server
  (Dùng để đổi các loại Vật Phẩm tại NPC Gộp Server ở Ba Lăng Huyện)
  (HSD hết Event)
  10 Mặc Định
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 
  (HSD hết Event)
  (Công dụng khi sử dụng 15 ngày)
  1 Mặc Định
  5 Võ Lâm Mật Tịch và 5 Tẩy Tủy Kinh
  ((HSD hết Event))
  10 Mặc Định
   Mảnh Thần Mã Phiên Vũ
  (Thu thap đủ 100 mảnh ghép Ngựa Phiên Vũ và Bôn Tiêu Hoàng Kim ( cấp 5 ) tại Tương Dương Bán Ngựa)
  10 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Phi Vân - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội - Hạn Trữ 7 Ngày
  ( Công Dụng Khi Sử Dụng 15 Ngày )
  1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Trang Bị An Bang 
  ( Mở ngẫu nhiên 1 trang bị An Bang - Vĩnh Viễn )
  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch  200 đến 300 Ngẫu Nhiên
   Mảnh Hoàng Kim - An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 10 Ngẫu Nhiên
  Bí Kiếp Bắc Đẩu Môn 1 Ngẫu Nhiên
  Bí Kiếp Kỹ Năng 120 1 Ngẫu Nhiên
  Đại Thành Bí Kiếp 120 1 Ngẫu Nhiên
   Mảnh Đồ Phổ - Hoàng Kim
  ( Gom đủ 100 mảnh có thể ghép thành Rương HKMP Ngẫu Nhiên Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí )
  10 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - Hạn Trữ 14 Ngày
  Xem Chi Tiết Tại Đây
  https://volampc.net/bai-viet/danh-sach-do-thien-kim-lenh-hoang-kim-lenh.html
    1 Ngẫu Nhiên
  Cống Nguyệt Phù Dung 2  1 Ngẫu Nhiên
  Phụng Quả Phù Dung 1 Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 2 1 Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 2 1 Ngẫu Nhiên
   
  Người chơi có thể Reset Event và tiếp tục sử dụng event nhưng chỉ có thể nhận vật phẩm, không nhận được EXP