Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện 18h00  07/03/2023
  Kết Thúc Sự Kiện 23h59 23/03/2023
  Vật Phẩm Cách Thu Nhập Cách Sử Dụng
  Voucher Bang Hội  Nhận được khi sử dụng Event và các hoạt động ingame
  - Tiêu diệt Boss Đại nhận: 50 Voucher Bang Hội

  - Tiêu diệt Boss Quỷ Môn Quan nhận: 100 Voucher Bang Hội

  - Tống Kim (trận 21h00 đạt 6000 điểm) khi hết trận nhận : 5 Voucher Bang Hội
  Nộp tại tượng Sự Kiện Bang Hội

  ở Ba Lăng Huyện
  (200/200)

   
  Voucher Bang Hội [Hoạt Động hoặc Event] 
   tự do giao dịch, hạn sử dụng đến hết event
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Bang Hội
  Top 1 Bang Hội  ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  Trang Bị Hạn Chế Tự Chọn - Max Option Vĩnh Viễn
  200 Mãnh Trang Bị Thần Kim  (Được Chọn Môn Phái) Vĩnh Viễn
  2 Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định) Vĩnh Viễn
  10 Thần Bí Khoáng Thạch  Vĩnh Viễn

   
  Phần Thưởng Top 2 ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  100 Mãnh Trang Bị Thần Kim (Được Chọn Môn Phái) Vĩnh Viễn
  1 Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định) Vĩnh Viễn
  5 Thần Bí Khoáng Thạch  Vĩnh Viễn
    
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !