Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời gian diễn ra Sự Kiện :  Bắt Đầu Event -> Kết Thúc Event
  Vật Phẩm Cách Thu Nhập Cách Sử Dụng
  Voucher Bang Hội
   
  Nhận được khi sử dụng Event và các hoạt động ingame
  - Tiêu diệt Boss Đại nhận: 50 Voucher Bang Hội
  - Tiêu diệt Boss Huyền Hoàng (Tần Thủy Hoàng) nhận: 100 Voucher Bang Hội
  - Tiêu diệt Boss Kim Quốc ở Đảo Trùng Lâu nhận: 100 Voucher Bang Hội
  - Tống Kim (trận 21h00 đạt 6000 điểm) khi hết trận nhận : 5 Voucher Bang Hội
  Lưu Ý : Voucher hoạt động trên khi giết chết add vào rương
  Lưu Ý : Khi full rương nhân vật voucher sẽ rớt ra ngoài 
  Nộp tại tượng Sự Kiện Bang Hội

  ở Ba Lăng Huyện
  (200/200)

   
  Voucher Bang Hội [Hoạt Động hoặc Event] 
   tự do giao dịch, hạn sử dụng đến hết event
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Bang Hội
  Top 1 Bang Hội  ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  Trang Bị Hạn Chế Tự Chọn - Max Option Vĩnh Viễn
  1 Ngọc Trùng Sinh 4 (Chưa Giám Định) Vĩnh Viễn
  2 Huyết Mã Ngựa Vĩnh Viễn
  100 Mãnh Trang Bị Thần Kim  (Được Chọn Môn Phái) Vĩnh Viễn
  10 Thần Bí Khoáng Thạch  Vĩnh Viễn
   
  Phần Thưởng Top 2 ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  1 Ngọc Trùng Sinh 3 (Chưa Giám Định) Vĩnh Viễn
  1 Huyết Mã Ngựa Vĩnh Viễn
  100 Mãnh Trang Bị Thần Kim (Được Chọn Môn Phái) Vĩnh Viễn
  5 Thần Bí Khoáng Thạch  Vĩnh Viễn