Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Hướng dẫn Quốc Chiến Tống Kim

  Ngay sau khi Hệ thống Thiên Tử ra mắt, rất nhiều đồng đạo võ lâm đã nôn nao và háo hức sớm được tham gia chức năng này. Để Quý đồng đạo đạo không bỡ ngỡ trước chức năng mới, Bổn Trang xin gửi bài hướng dẫn tham gia Quốc Chiến Tống Kim, thân mời Quý đồng đạo theo dõi.

  Thời Gian :

  • Thời gian bắt đầu áp dụng : 11/05/20
  • Thời gian hoạt động : 21h00 thứ 2 hằng tuần

  Quốc chủ

  • Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 50 người.
  • Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ.

  • Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim đến NPC Nội Các Thượng Thư (tọa độ: 184/202 Lâm An và 222/190 Biện Kinh) để nhận lệnh bài quốc chiến.

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  • Quốc Chủ  Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim).

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  • Vào lúc 21h00 ngày thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ làm Thiên Tử.

  • Đúng 9h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan bên điểm báo danh Tống và Kim.

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  • Số lượng lệnh bài Tống Kim (Lệnh bài Tống cho Quốc Chủ Tống và lệnh bài Kim cho Quốc Chủ Kim) 2 Quốc Chủ nhận được là không giới hạn và các lệnh bài đều có thời hạn sử dụng.

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  • Chỉ có đồng đạo trong 2 Bang chiếm Biện Kinh và Lâm An có thể vào tham chiến. Đồng đạo khác muốn vào tham chiến hỗ trợ cần phải có quốc chiến lệnh bài (Các Bang liên minh của 2 bang chiếm Biện Kinh và Lâm An vẫn phải dùng lệnh bài để có thể vào chiến trường).

  • Đồng đạo nhận lệnh bài phe Tống thì chỉ được vào bên Tống và ngược lại. Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 50 người.

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  • Trong quốc chiến Quốc chủ có thể đẩy đối thủ ra khỏi chiến trường.

  Hướng dẫn Quốc Chiến

  • Quốc Chiến Tống Kim không thể sử dụng các loại thuốc Tống Kim.

  • Phương thức thắng thua cũng giống như trong các trận Tống Kim hiện tại.
   

  Phần Thưởng 

  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng Hạn Sử Dụng
  1 Ngựa Hãn Huyết Long Câu Nhân Vật cấp 130 mang được 1 HSD 6 ngày 12 giờ
  1 Nhẫn Hùng Bang Giới Chỉ (+4 Kỹ Năng Vốn Có) Nhân Vật cấp 130 mang được 1 HSD 6 ngày 12 giờ
  1 Càng Khôn Song Tuyệt Bội + 2 Kỹ Năng Vốn Có 1 HSD 6 ngày 12 giờ
  Tiền Đồng Mua Bán 1000 Vĩnh Viễn
  1 Ngọc Quốc Chủ (Hạn trữ 12 tiếng)
  (Sử dụng nhận danh hiệu Cửu Ngũ Chỉ Tôn 6 ngày)
  Tăng +1 Kỹ Năng Vốn Có
  Nhân Vật cấp 100 mang được 1 Ngọc
  (trữ 12 tiếng)
  Danh hiệu (6 ngày)