Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

        

   THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 30/06/2024
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 17/07/2024
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC LIÊN QUAN
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

   
  (*) CÔNG THỨC EVENT
    
  Công Thức Ép -   "Hộp Quà - Mùa Hè Sôi Động (Đặc Biệt)"- Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Ghi Chú
  Bán: 1000  "Hộp Quà - Mùa Hè Sôi Động (Đặc Biệt)" = 1000 tiền đồng Sử dụng nhận ngay 30.000.000 kinh nghiệm
  Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 1000 Cái 
  Cấp 50 Có Thể Sử Dụng
   
  Khi Sử Dụng  "Hộp Quà - Mùa Hè Sôi Động (Đặc Biệt)" Nhận 1 Vật Phẩm Bên Dưới  Hình Ảnh Minh Họa
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Quế Hoa Tửu
  Điểm Vinh Dự 10
  Điểm Vinh Dự 50
  Điểm Vinh Dự 100
  Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại
  Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ - Vĩnh Viễn 
  (An Bang Hoàn Mỹ MAX OPTION)
  (Có thể dùng hoặc đổi Tử Tinh Khoáng Thạch ở Thợ Rèn Lâm An)
  Lệnh Bài Boss Tiểu
  Lệnh Bài Boss Đại
  Tẩy Tủy Kinh 3
  Võ Lâm Mật Tịch  3
  Tẩy Tủy Kinh 4
  Võ Lâm Mật Tịch  4
  Chiến Cổ Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Lệnh Bài Tống Kim
  Tử Tinh Khoáng Thạch
  Nhất Ký Càn Khôn Phù - Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Đá Vô Cực
  Cống Nguyệt Phù Dung 3 
  Phụng Quả Phù Dung 3
  Bảo Rương Vô danh - HSD Trữ 3 Ngày
  Mở Ra Cặp Nhẫn HSD 14 Ngày
  Túi Thiên Kim
  Túi Trang Sức - Vĩnh Viễn
  Đá Trang Sức
  Rương HKMP Vĩnh Viễn - Tự Chọn Hệ Phái ( 10 phái)
  Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 21
  Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 22
  Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 23
  Ngọc Kháng - Bậc 1
  Vũ Liệt Chiến Giáp
  Kem Giải Nhiệt
  ( Dùng Để Đổi Vật Phẩm ) 
  [Hạn sử dụng: đến hết Event ]
  Trà Giải Nhiệt
  ( Dùng Để Nộp 1000 - 1500 - 2000 )
  Hạn sử dụng đến hết event 
  Bí Kiếp Đại Diệp Khí Tráo
  (Trữ 14 ngày)
   Bí Kiếp Bắc Đẩu Môn (Sơ Cấp)
  (Trữ 14 ngày)
  Phi Phong Cấp 9 ( Ngẫu Nhiên )
  (HSD 15 Ngày)
  Trang Sức Long Đảm
  (HSD 15 Ngày)
  Trang Sức Cuồng Lan
  (HSD 15 Ngày)
  Đá Tiến Cấp - Huyết Mã
  Ấn Chiến - Công Kích (Tăng 20% CKKN)
  (Hạn sử dụng 15 ngày)
  Ngự Phong Chiến Mã 
  ( Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên Hệ ) 
  Link
  Ngọc Trùng Sinh 3 - (Đã Giám Định)
   
  Sử Dụng 1000 Cái Event - Nhận Mốc 
  Ngẫu Nhiên Nhận Được 
  Tỉ Lệ  Hình Ảnh Minh Họa
  60 Tỷ Kinh Nghiệm - Có Cộng Dồn Mặc Định
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  3500 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  5000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  ( Tỉ Lệ Hiếm )
  Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Phi Phong Cấp 11 - Mở Random
  (Vĩnh Viễn)
  Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Phi Phong Cấp 12 - Mở Random
  (Vĩnh Viễn)
  Ngẫu Nhiên
  40 Túi Thần Kim - Tự Chọn
  (Link Xem Trang Bị Mới)
  Ngẫu Nhiên
  250 Kem Giải Nhiệt
  ( Hạn sử dụng đến hết event )
  Ngẫu Nhiên
  Rương Thần Kim - Theo Tên 10 Môn Phái (Ngẫu Nhiên Đồ)    [NEW]
  (Mở nhận ngẫu nhiên 1 món đồ Thần Kim - Vĩnh Viễn)
  Ví dụ:  Rương Thần Kim Cái Bang sẽ mở random đồ Cái Bang v..v…..  
  Ngẫu Nhiên
  Bí Kiếp Kỹ Năng - Cấp 25 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Giới Chỉ 
  (HSD 30 Ngày)
  Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội - Hạn Trữ 15 Ngày Ngẫu Nhiên
  Rương Trang Bị Hạn Chế (Vĩnh Viễn)
  Sử Dụng cho chọn 1 trong 10 Môn Phái   
  (Mở ra trang bị Vĩnh Viễn)
  Ngẫu Nhiên
  Ngọc Trùng Sinh 4 - Đã Giám Định Ngẫu Nhiên
  Đá Tiến Cấp - Bạch Hổ Vương
  https://volampc.com/bai-viet/ngu-dai-son-nang-cap-ngua.html
  Ngẫu Nhiên
  Ngự Phong Huyết Mã
  (Vĩnh Viễn - Ngẫu Nhiên Hệ)
  https://volampc.com/bai-viet/ngu-dai-son-nang-cap-ngua.html
  Ngẫu Nhiên
  Cực Phẩm - Vũ Liệt Chiến Giáp Ngẫu Nhiên
   
  Nộp Kem Giải Nhiệt đổi thưởng

  (Hạn đổi đến hết event)
  Kem Giải Nhiệt Hình Ảnh Minh Họa
  Đế Vương Giới Chỉ
   [Hạn sử dụng 14 Ngày]
  (+4 Kỹ Năng Vốn Có)
   (Đeo 1 nhẫn kích hoạt toàn bộ trang bị - bao gồm cả trang bị Thần Kim)
  800
  Bí Kiếp - Ma Vân Kiếm Khí [Hạn trữ 23h59 - 26/07/2024]

  (Sử dụng nhận ngay Kỹ Năng Ma Vân Kiếm Khí) 
  [Được tăng tối đa 20 điểm Kỹ Năng)
  [Hạn sử dụng trước và sau đến 23h59 - 26/07/2024 sẽ mất]
  300
  Lễ Bao - Mặt Nạ Trấn Phái  (Tự Chọn) [Hạn trữ 23h59 - 26/07/2024]

  [Hạn sử dụng trước và sau đến 23h59 - 26/07/2024 sẽ mất]
  600
  Bảo Rương Thần Kim - Tự Chọn Bất Kỳ món đồ yêu thích (Hạn trữ 7 Ngày)
  (Mở ra Trang Bị 14 ngày)
  Link 
  600
  Mặt Nạ - Hoàng Giả 
  +2 Kỹ Năng Vốn Có
  +x2 Điểm Tống Kim
  + 20% Công Kích Kỹ Năng

  (HSD 14 ngày)
  500
  Chiến Thần Giới Chỉ - HSD 14 ngày 400
  Mặt Nạ - Event Công Kích
  + 1 Kỹ Năng 
  + 20% Công Kích Kỹ Năng
  + x2 Điểm Tống Kim
  HSD 14 Ngày 
  250
  Hộp Quà May Mắn 
  Sử Dụng Nhận 1 Hoa Hồng 5 Điểm Tiềm Năng và 1 Hoa Hồng 1 Điểm Kỹ Năng
  (Mỗi nhân vật sử dụng tối đa mỗi loại 25 cái)
  150
  Trấn Phái Linh Dược 
  (Sử dụng nhận 5 tiềm Tiềm Năng - Mỗi nhân vật có thể sử dụng 100 viên)
  100
  Chim May Mắn - Event 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Cố - HSD Tích Trữ 3 Ngày
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  20
   
  HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI - NHẬN EVENT
  Hoạt Động Sôi Nổi - Kiếm Kem Giải Nhiệt Kẹo Bông Gòn
  Tống Kim Duy Nhất 21h00 Mỗi Ngày  (Hạng 1 -> Hạng 20) 
  Nhận ngẫu nhiên 2 đến 5 Kem Giải Nhiệt

  *Lưu ý:  Nhớ để trống rương khi hết trận đánh, nếu full hành trang sẽ không nhận được
  Boss Đại HKMP Mỗi Ngày  Mỗi Boss sẽ rơi thêm 5 Kem Giải Nhiệt
   
  Đạt Mốc Nhận Thưởng
  Người chơi mỗi lần Nhận Mốc 1000 Hộp Quà - Mùa Hè Sôi Động (Đặc Biệt) và Bấm Reset Event sẽ nhận được 1 Điểm Tích Lũy
  ( 1 Lần Nhận Mốc = 1 Điểm ) .  Đạt số lượng mốc tương ứng nhận thêm các vật phẩm.
  Cá nhân nhận mốc  ( 5 Lần )
    (Cứ mỗi 5 lần nhận mốc thưởng 1 CHÌA KHÓA MAY MẮN - Tối Đa 100 Chìa số 00 đến 99)
  1 Chìa Khóa May Mắn - HSD Đến 23h59 20/07/2024

  Mỗi chìa khóa sẽ có 1 số may mắn 00 -> 99 ( Không Trùng Nhau )
  Tối đa 100 Chìa Khóa chứa Mã Số vì vậy chỉ áp dụng cho 100 người đầu tiên nhanh nhất sử dụng Chìa Khóa . Người thứ 101 trở lên sẽ không sử dụng 

  Sau 1 ngày kết thúc Sự Kiện Event . Sẽ lấy kết quả Xổ Số Miền Bắc ( lúc 18h30 - 18/07/2024 ) . Cao thủ nào sở hữu Chìa Khóa có Mã Số Trùng với 2 số Cuối của Giải Đặc Biệt sẽ nhận phần thưởng giá trị. Nhớ bấm chuột phải vào chìa khoá để ra mã số


  Lưu ý : Chìa Khóa Có Mã Số (1 đến 9) tương ứng (01 đến 09)
  Lưu Ý : Chìa Khóa Có Mã Số 100 Tương Ứng Là 00

  Phần Thưởng :
  1 Áo Hắc Thần Chiến Giáp ( Random Option  và Random Hệ ) - HSD Vĩnh Viễn
  Nhận mốc 10 lần [không giới hạn]
  Được nhận thưởng mốc ngẫu nhiên thêm 1 lần
  Ngẫu nhiên 500 -> 2000 Tử Tinh Khoáng Thạch  Nộp Vật Phẩm - Đạt Mốc Nhận Thưởng
  Nội Dung 20 Nhân Vật Đầu Tiên nộp đủ mốc 1000 vật phẩm  20 Nhân Vật Đầu Tiên nộp đủ mốc 1500 vật phẩm  20 Nhân Vật Đầu Tiên nộp đủ mốc 2000 vật phẩm 
  Nộp "Kem Giải Nhiệt" nhận thưởng

  20 nhân vật đầu tiên nộp đạt mốc 1000 và 1500 và 2000  nhận thưởng

  (Hạn nộp đến hết event)
  Vòng Sáng Nổi Bật (+1 Kỹ Năng Vốn Có)
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 26/07/2024)


   
  Vũ Đã Hà Ấn
  (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 26/07/2024)


  +1 Kỹ Năng Vốn Có
  + Kỹ Năng (Vũ Đã Hà)

  Khi bị Tấn Công có 3% thi triển Vũ Đà Hà , tăng 20% Kháng Tất Cả trong 90 giây.

   


  LỄ BAO TRANG BỊ ĐẶC BIỆT (Tự Chọn)
  Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên (Kỹ năng Lăng Phong)
  hoặc
  Đoạn Nguyệt Chi Phổ Hộ Uyển (kỹ năng đoạn nguyệt)
  (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 26/07/2024)

   
   
  Sự Kiện Cao Thủ Nhận Mốc 
  Người chơi mỗi lần Nhận Mốc 1000 sẽ nhận được 1 điểm tích lũy ( 1 lần nhận mốc = 1 điểm )

  Đến ngày kết thúc Event sẽ tổng kết Bảng Xếp Hạng Tích Lũy
  Duy Nhất 2 Cao Thủ có Điểm Tích Lũy Reset Cao Nhất sẽ Nhận Được Phần Thưởng,Cao Thủ Hạng Cao Hơn Sẽ Được Chọn Phần Thưởng Trước.  1 Đặc Quyền Nâng Cấp 1 Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Max Option
  (Trang bị HKMP Của 10 Phái và Hạn Chế và Thần Kim)
  (Phôi Để Nâng Cấp Do Người Chiến Thắng Cung Cấp)

  Hoặc

  1 Đặc Quyền Nâng Cấp 1 Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Hạn Sử Dụng Thành Vĩnh Viễn
  ( Trang Bị HKMP Của 10 Phái và Hạn Chế và Thần Kim )
  ( Phôi Để Nâng Cấp Do Người Chiến Thắng Cung Cấp ) 


  LƯU Ý : TOP 1 CHỌN TRƯỚC 1 TRONG 2 PHẦN THƯỞNG Trên VÀ TOP 2 SẼ CHỌN PHẦN THƯỞNG CUỐI CÙNG Còn Lại.
   
  Tên Phần Thưởng  Hình Ảnh Minh Họa
  Vòng Sáng Nổi Bật 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  Vũ Đã Hà Ấn
  Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên
  Bộ Skill Hỗ Trợ 180
  Mặt Nạ Trấn Phái
  (Tự chọn theo môn phái)
   
  Môn Phái Kỹ Năng Công Dụng
  Thiếu Lâm La Hán Kim Thân Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Minh Cảnh Vô Đài gia tăng % phản đòn sát thương.
  Thiên Vương Chinh Chiến Bát Phương Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Du Long Chân Khí miễn dịch tất cả trạng thái gây hại.
  Nga My Ba La Tâm Kinh Khi tấn công có tỷ lệ tự kích hoạt Từ Hàng Phổ Độ khiến lượng máu tăng liên tục
  Thúy Yên Huyền Băng Vô Tức Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Dung Tuyết Vô Tung tự động ẩn thân. 
  (Kích hoạt Tàng Hình , không giới hạn)
  Côn Lôn Thiên Cang Khí Kính Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Tiên Thiên Cương Khí: gia tăng thêm % xuất Lưỡng Nghi Chân Khí (Skil 120) và Bỏ Qua Lôi Phòng của đối thủ.
  Võ Đang Chân Võ Thất Triệt Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Âm Dương Khí Quyết giúp sát thương chuyển hóa thành nội lực.
  Ngũ Độc Sâm La Độc Hải Bị tấn công có tỷ lệ sử dụng Hồn Nhật Tùng Sinh gia tăng sát thương Độc Sát và tăng tỉ lệ kich hoạt kỹ năng 120
  Đường Môn Hấp Tinh Trận Có tỷ lệ xuất hiện trạng thái Bất Tử khi sinh lực bị giảm còn 25%.
  Thiên Nhẫn Liệt Hỏa Phẫn Thiên Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Ma Âm Vu Hồn.
  (Kích hoạt kỹ năng 120, kg giới hạn)
  Cái Bang Ô Y Quyết Bị tấn công có tỷ lệ xuất chiêu Thiên Hành Khí Công: gia tăng thêm % xuất Hỗn Thiên Khí Công (Skill 120) và Bỏ Qua Hỏa Phòng của đối thủ.