Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


   


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 30/06/2024
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 17/07/2024
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


    
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu - Mùa Hè Sôi Động Thành Phẩm
  • Đánh quái tại các Bản Đồ 70-80-90 để nhận 
   Sử dụng nhận ngẫu nhiên các nguyên luyện event
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Mùa Thành Phẩm
   
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Thành Phẩm
   
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Sôi Thành Phẩm
   
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
  Động Thành Phẩm
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được 
   (Xếp chống 999 cái, có thể quăng ra, giao dịch , bày bán)
   
  Công Thức Ghép  "Hộp Quà Mùa Hè Sôi Động (Thường)" Hình Ảnh Minh Họa Ghi Chú
  Mùa Sử dụng nhận ngay 3.000.000 EXP
  (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 600 cái
  Cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng
  Sôi
  Động
  2 Vạn Lượng

    
  Công Thức Ghép "Hộp Quà Mùa Hè Sôi Động
  (Đặc Biệt)"
  Hình Ảnh Minh Họa Ghi Chú
  Mùa Sử dụng nhận ngay 3.000.000 EXP (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 600 cái
  Cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng
  Sôi
  Động
  1 Xu ( Tiền Đồng )
   
  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng  "Hộp Quà Mùa Hè Sôi Động (Đặc Biệt)" Hình Ảnh
  Phúc Duyên Tiểu 
  Phúc Duyên Trung
  Phúc Duyên Đại
  Bách Quả Lộ
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Quế Hoa Tửu
  ( Hạn Trữ 14 Ngày )
  Thiết La Hán
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Tiên Thảo Lộ 1h
  Thiết La Hán - Lễ Bao
  Lễ Bao Ngựa 8x - Vĩnh Viễn
  (Mở ra ngẫu nhiên ngựa 80 vĩnh viễn)
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Lễ Bao Hiệp Cốt
  (Mở ngẫu nhiên 1 trang bị Hiệp Cốt)
  Lễ Bao Nhu Tình
  (Mở ngẫu nhiên 1 trang bị Nhu Tình)
  Sát Thủ Lệnh 
  (hạn trữ 15 ngày)
  Đá Phát Sáng
  (Dùng để Phát Sáng Vũ Khí)
  Nâng Cấp Vũ Khí - Phát Sáng - Tại Thợ Rèn Thành Thị
  Lưu Ý : Chỉ Đẹp Mắt và Không Có Hiệu Ứng Gì Thêm
  Đá Tiến Cấp
  Dùng Để Tăng Cấp Vũ Khí
  Nâng Cấp Tại - Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Đại Thành Bí Kiếp 90
  1 Mảnh Ghép Ngựa Phi Vân
  Kinh Nghiệm Đơn - Mùa Hè Sôi Động
  (Hạn Sử Dụng hết event)
  (Cấp độ dưới 118 khi sử dụng Kinh Nghiệm Đơn Quốc Tế Thiếu Nhi sẽ tăng ngay 1 cấp độ)
  Thiên Sơn Tuyết Liên (tiểu) - Hạn trữ 30 ngày
  Cấp từ 1 đến 109 sử dụng sẽ tăng ngay đến CẤP 110.
  Hoán Binh Phù
  (Dùng để thay đổi Vũ Khí ngẫu nhiên)
  Đại Quế Hoa Tửu  (HSD 14 ngày)
  (Sử dụng tăng 30 điểm may mắn cùng đồng đội trong 60 phút - không cộng dồn Quế Hoa Tửu)
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 [HSD 14 ngày]
  (Mỗi ngày sử dụng được 1 viên)
  1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
   
  Phần thưởng khi nhận mốc 600 "Hộp Quà Quốc Tế Thiếu Nhi (Đặc Biệt)"
  Mặc định nhận : 4.000.000.000 điểm kinh nghiệm (Cộng Dồn) và 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Combo:  Võ Lâm Mật Tịch + Tẩy Tủy Kinh 1 Bộ Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 2 1 Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 2 1 Ngẫu Nhiên
  20 Mãnh Ghép Ngựa Bôn Tiêu
  https://volampc.com/bai-viet/may-chu-hoi-uc-tinh-nang-ep-ngua.html
  20 Ngẫu Nhiên
  10 Mảnh Ghép Ngựa Phiên Vũ
  https://volampc.com/bai-viet/may-chu-hoi-uc-tinh-nang-ep-ngua.html
  10 Ngẫu Nhiên
  Ngẫu nhiên: 5 đến 10 Mãnh Ghép Ngựa Xích Long Câu 5>10 Ngẫu Nhiên
  Cống Nguyệt Phù Dung 1 Ngẫu Nhiên
  Phụng Nguyệt Quả Dung 1 Ngẫu Nhiên
  150 Tử Tinh Khoáng Thạch 150 Ngẫu Nhiên
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch 200 Ngẫu Nhiên
  10 Mãnh Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  https://volampc.com/bai-viet/may-chu-hoi-uc-huong-dan-nang-cap-bi-kiep.html
  10 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn  1 Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Hạn trữ 15 ngày)
  Công dụng khi sử dụng: 15 ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  20 Túi Mãnh Trang Bị An Bang (Mini)
  Mở nhận ngẫu nhiên 1 mãnh trang bị An Bang (mini)

  *Lưu ý cho member nắm : 
   Tại cụm máy chủ Hồi Ức từ An Bang Mini mới có thể nâng cấp lên An Bang Thường
  20 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao - An Bang Mini (Vĩnh Viễn)
  (Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 món An Bang Mini Vĩnh Viễn)
  1 Ngẫu Nhiên
  Bạch Chân Đơn [ Hạn trữ 35 ngày ]
  (Sử dụng tăng 500.000.000 EXP)

  (Sau khi sử dụng 1.500.000.000 EXP thì 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp tục)
  (Khi đạt mốc sử dụng 1.5000.000.000 EXP hệ thống mới bắt đầu đếm ngược 30 ngày)
  1 Ngẫu Nhiên
  Huyết Chân Đơn  [ Hạn trữ 35 ngày ]
  (Sử dụng tăng 1.000.000.000 EXP)

  (Sau khi sử dụng 1.500.000.000 EXP thì 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp tục)
  (Khi đạt mốc sử dụng 1.5000.000.000 EXP hệ thống mới bắt đầu đếm ngược 30 ngày)
  1 Ngẫu Nhiên
  Huyền Chân Đơn [ Hạn trữ 35 ngày ]
  (Sử dụng tăng 1.500.000.000 EXP)

  (Sau khi sử dụng 1.500.000.000 EXP thì 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp tục)
  (Khi đạt mốc sử dụng 1.5000.000.000 EXP hệ thống mới bắt đầu đếm ngược 30 ngày)
  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Chân Đơn [ Hạn trữ 35 ngày ]
  (Sử dụng tăng 2.000.000.000 EXP)
  (Sau khi sử dụng 2.000.000.000 EXP thì 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp tục)
  1 Ngẫu Nhiên
  Bí Kiếp Kỹ Năng 120 1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh (Mini) [ Hạn trữ 7 ngày ] [ Mở ra trang bị 14 ngày]
  Bấm chuột phải sử dụng sẽ tự chọn trang bị Hoàng Kim Lệnh - Min Option Tối Đa. 
   (Hạn Sử Dụng khi mở ra trang bị 14 ngày)
  https://volampc.com/bai-viet/danh-sach-do-thien-kim-lenh-hoang-kim-lenh.html
  1 Ngẫu Nhiên
  600 Hộp Quà Mùa Hè Sôi Động(Đặc Biệt) 
  (HSD Hết Event)
  600 Ngẫu Nhiên
  Lưu ý:
  Khi sử dụng max có thể reset event Hộp Quà Mùa Hè Sôi Động (Đặc Biệt) và tiếp tục sử dụng event để nhận trang bị và mốc mới.
  Điểm Kinh Nghiệm chỉ nhận được ở lần sử dụng event đầu tiên, sau khi reset sử dụng lần 2 sẽ không có kinh nghiệm chỉ có đồ.
  Nhận mốc khi max 2 event ( Tiền Vạn và Xu ) - Vòng Sáng Nổi Bật
  (Hạn sử dụng hết event)
   (Tăng +20% Tốc Độ Di Chuyển)
   
  Sự Kiện:  Cao Thủ Đạt Mốc
  Trong suốt sự kiện event 2 người chơi Nhận Mốc Nhiều Lần có thể nhận phần thưởng trang bị.
  Người chơi có thể Reset Event và tiếp tục sử dụng event nhưng chỉ có thể nhận vật phẩm, không nhận được EXP
  Phần Thưởng Tự Chọn
  Tự Chọn 1 Loại Trang Bị Trong Danh Sách Bên Dưới - Hạng Cao Hơn Được Quyền Chọn Trước
  Hạng cao hơn được quyền chọn trước theo thứ tự ( Hạng 1 , Hạng 2) 
  (Không Được Chọn Trùng Nhau)
  Tự Chọn 1 Trang Bị trong Hoàng Kim Lệnh - Random Option
  https://volampc.com/bai-viet/danh-sach-do-thien-kim-lenh-hoang-kim-lenh.html
  Vĩnh Viễn
  Tự Chọn 1 Trang Bị trong Hoàng Kim Lệnh - Min Option Tối Đa
  https://volampc.com/bai-viet/danh-sach-do-thien-kim-lenh-hoang-kim-lenh.html
  Vĩnh Viễn
  Lưu ý:   Về Định Hướng Trang Bị HKMP Tại Hồi Ức
  - Tất cả Trang Bị HKMP xuất hiện ở 6000 Dã Tẩu, Rương Boss Hoàng Kim sẽ nhận thẳng Trang Bị Hoàng Kim Option Đầy Đủ Bình Thường
  - Riêng Tất cả trang bị HKMP (Hoàng Kim Lệnh - Thiên Kim Lệnh) là hàng quý giá sẽ khởi đầu bằng Trang Bị Min Option Tối Đa và Sau Đó Nâng Cấp lên Random Option 
  (Giống tựa An Bang Mini nâng cấp lên An Bang Đại)

  => Để tăng độ trường tồn của Trang Bị Hiếm
   
  Sự Kiện:  Chìa Khóa May Mắn
  Mỗi nhân vật khi reset mốc 5 lần sẽ được tặng 1 Chìa Khóa May Mắn
  Sử dụng Chìa Khóa May Mắn sẽ ngẫu nhiên nhận được con số ( 1 đến 99 )
  Sau 1 ngày kết thúc Sự Kiện Event. Sẽ lấy Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
  ( 18h30 - 18/07/2024 )
  + Cao Thủ nào sở hữu Chìa Khóa May Mắn có mã số trùng với 2 số cuối của Giải Đặc Biệt sẽ nhận phần thưởng vô cùng giá trị
  + Cao Thủ nào sở hữu Chìa Khóa May Mắn có mã số gần trúng ( Căn cứ vào tăng thêm 1 số so với số đặc biệt ) Với 2 số cuối giải đặc biệt sẽ nhận phần thưởng an ủi

  Ví Dụ :
  + Trường hợp Giải Đặc Biệt là số 50 thì người sỡ hữu chìa khóa 51 sẽ nhận phần thưởng an ủi
  + Trường hợp Giải Đặc Biệt là số 99 thì ( Chìa Khóa Số 1 an ủi )

  Giải Đặc Biệt
  1 Bảo Rương HKMP - Được Quyền Chọn Môn Phái 
  Khi Mở Ra Sẽ Nhận Được 1 Trang Bị HKMP Ngẫu Nhiên Theo Phái Mình Chọn 
  ( Vĩnh Viễn )

  Giải An Ủi
  1 Bảo Rương HKMP Mở Ngẫu Nhiên Đồ 
  ( Vĩnh Viễn )
  Lưu Ý 
  - Cứ mỗi lần reset đạt mốc 5-10-15-25 vv.. sẽ nhận được 1 Chìa Khóa May Mắn
  ( không giới hạn mỗi account,tối đa 99 Chìa Khóa )
  - Khi nhận được Chìa Khóa May Mắn người chơi cần bấm Sử Dụng để nhận 1 con số may mắn trên Chìa Khóa
  ( Không Sử Dụng Hết Sự Kiện Sẽ Không Tính )
  - Tối Đa 99 Chìa Khóa May Mắn , Sau Khi Hết Số Lượng Chìa Khóa Sẽ Không Thể Nhận Thêm
   
  Mở  Hộp Quà Mùa Hè
  Mở duy nhất vào 5 ngày (30/06/2024 đến hết ngày 04/07/2024) duy nhất 5 ngày
  Người chơi có thể đến gặp Hộp Quà Mùa Hè tại Ba Lăng Huyện để Mở Quà.  
  10 Xu = 1 lần tặng quà (Mỗi nhân vật tối đa 20 lần)

  Cấp 80 trở lên mới có thể tham gia  Hộp Quà Mùa Hè tại Ba Lăng Huyện (200/200)
   
  Nhận Ngẫu Nhiên 1 Phần Thưởng Bên Dưới Tỉ Lệ
  20.000.000 EXP (không cộng dồn) Mặc Định
  Thủy Tinh Xác Suất %
  Tinh Hồng Bảo Thạch Xác Suất %
  1 Thiết La Hán Xác Suất %
  1 Tiên Thảo Lộ Xác Suất %
  1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Quế Hoa Tửu
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Đại Quế Hoa Tửu
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Thiên Sơn Bảo Lộ
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  1 Sát Thủ Lệnh
  (Hạn sử dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Võ Lâm Mật Tịch Xác Suất %
  Tẩy Tủy Kinh Xác Suất %
  Trang Bị Thiên Hoàng - Ngẫu Nhiên - Vĩnh Viễn Xác Suất %
  Hồng ảnh thẩm viêm uyển - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Hồng ảnh Kiếm Bài - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Hồng ảnh mục túc - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Hồng ảnh Tụ Chiêu - Min Option (10% - 15%)
  (Hạn Sử Dụng 7 Ngày)
  Xác Suất %
  Khi đạt mốc 20 lần tặng quà sẽ kích hoạt thuộc tính Thần Ưng  (Tăng +1 KNVC)
  [thuộc tính sẽ hết hạn lúc 23h59 09/07/2024)