Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Nâng Cấp Bí Kiếp Cấp 22 
  Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Vật Phẩm
  2 Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  1 Tẩy Tủy Kinh 

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại trả lại 2 Quyển Bí Kiếp Kỹ Năng 90 ( Cấp 21 )
  Sách Bí Kip 90 Kỹ Năng (Cấp 22)
  2 Đại Thành Bí Kiếp 90 (Cấp 21)
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  1 Tẩy Tủy Kinh 

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại trả lại 2 Quyển Đại Thành Bí Kiếp ( Cấp 21 )
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 22)


  Công Thức - Nâng Cấp Sách VLMT 2 và TTK 2
  Công Thức - Nâng Cấp Sách 2 - Hàng Rong Thành Phẩm
  2 Quyển Sách Võ Lâm Mật Tịch 1 và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ Lệ Thành Công 50% Thất Bại Mất Tất Cả
  1 Quyển Võ Lâm Mật Tịch 2
  2 Quyển Sách Tẩy Tủy Kinh 1 và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ Lệ Thành Công 50% Thất Bại Mất Tất Cả
  1 Quyển Tẩy Tủy Kinh 2  CÔNG THỨC ÉP BÁNH CẤP 2 - THỢ RÈN LÂM AN THẦN BÍ
  Công Thức - Nâng Cấp Bánh Cấp 2 - Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Thành Phẩm
  2 Cống Nguyệt Phù Dung và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ Lệ Thành Công 50% Thất Bại Mất Tất Cả
  1 Cống Nguyệt Phù Dung 2
  2 Phụng Nguyệt Quả Dung và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ Lệ Thành Công 50% Thất Bại Mất Tất Cả
  1 Phụng Nguyệt Quả Dung 2