Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Chư vị anh hùng thân mến!

  Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của tất cả các trang bị mang lại

  Thời gian mà chư vị trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm đầy sôi động của Võ Lâm Tú ML cũng đã khá dài. Nhận thấy trang bị của chư vị cũng đã khá đầy đủ, đệ nhất trang bị trước đây là bộ trang bị An Bang hiện tại cũng đã khá phổ biến, nên nay Bổn Trang xin ra mắt tính năng mới: Nâng cấp trang bị An Bang thành trang bị An Bang Hoàn Mỹ

  Để tiến hành nâng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ, chư vị cần đến đối thoại với NPC Thợ Rèn Lâm An Thần Bí

  Tại đây, chư vị đặt vào những nguyên liệu theo yêu cầu của Thợ rèn có thể nâng cấp trang bị An Bang đang có thành An Bang hoàn mỹ
   

  Công Thức Ép - An Bang Hoàn Mỹ - Máy Chủ Hồi Ức

  NPC Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Công Thức Ép Tỉ Lệ Hình Ảnh
  [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ
  Giữ nguyên thuộc tính ban đầu
  Sinh lực random từ 80 - 160

  (Trang bị An Bang Mini không thể nâng cấp)
  - 400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 1 An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ
  100%
  [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  Giữ nguyên thuộc tính ban đầu
  Sinh lực random từ 80 - 160

  (Trang bị An Bang Mini không thể nâng cấp)
  - 400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 1 An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  100%
  [Hoàn Mỹ] An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
  Giữ nguyên thuộc tính ban đầu
  Kháng Lôi Random từ 5 - 10

  (Trang bị An Bang Mini không thể nâng cấp)
  - 800 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 1 An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
  100%
  [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
  Giữ nguyên thuộc tính ban đầu
  Kháng Tất Cả Random từ 3 - 5

  (Trang bị An Bang Mini không thể nâng cấp)
  - 800 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 1 An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
  100%
   
  Trùng Luyện Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ
  Quý Bằng Hữu Sau Khi Nâng Cấp An Bang Hoàn Mỹ Nhưng Không Hài Lòng Với Option Hoàn Mỹ Hiện Tại Có Thể Phân Rã Lại An Bang Bình Thường và Sau Đó Tiến Hành Nâng Cấp Lại 

  Chi Phí Để Phân Rã = 200 Tử Tinh Khoáng Thạch