Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Mật Tịch Thiếu Lâm 
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mật Tịch Thiên Vương
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mật Tịch Đường Môn
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mật Tịch Ngũ Độc
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Độc Sát Nội Công
  Mật Tịch Nga My
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 10 Băng Sát Nội Công
  Mật Tịch Thúy Yên
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 10 Băng Sát Nội Công
  Mật Tịch Cái Bang
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 10 Hỏa Sát Nội Công
  Mật Tịch Thiên Nhẫn
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 10 Hỏa Sát Nội Công
  Mật Tịch Võ Đang
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 10 Lôi Sát Nội Công
  Mật Tịch Côn Lôn
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 1 Sát Thương Vật Lý Điểm
  Mỗi điểm kỹ năng tăng 10 Lôi Sát Nội Công
   
  Ghi Chú - Mật Tịch Môn Phái Tầng 1 và Tầng 2
  Mật Tịch Môn Phái  (tầng 1)
  Cấp 100 mới có thể sử dụng
  Tối đa có thể tăng 10 điểm kỹ năng khi đạt cấp độ 

  Ví dụ:  
  Cấp 100 được tăng 1 điểm kỹ năng
  Từ cấp 100 sẽ được tăng thêm 1 cấp độ. Tương tự cho các cấp độ sau, lên mỗi cấp tương ứng được cộng 1 cấp độ kỹ năng.
  (Tối đa đến cấp 109 = 10 điểm kỹ năng)


  Mật Tịch Môn Phái  (tầng 2)
  Cấp 110 được tăng 1 điểm kỹ năng
  Từ cấp 110 sẽ được tăng thêm 1 cấp độ. Tương tự cho các cấp độ sau, lên mỗi cấp tương ứng được cộng 1 cấp độ kỹ năng.
  (Tối đa đến cấp 119 = 10 điểm kỹ năng)
  Yêu cầu:  Đã sử dụng Tầng 1 mới có thể dùng Tầng 2


  Lưu Ý : Khi chuyển đổi môn phái kỹ năng mật tịch sẽ được đổi theo môn phái đó.
  Mật tịch môn phái nào chỉ dùng cho môn phái đó
   
  SHOP TỐNG KIM
  Mãnh Mật Tịch Môn Phái 10000 Điểm Tích Lũy
   
  Công Thức:  Mật Tịch Môn Phái (Quyển 1) - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  100 Mãnh Mật Tịch Môn Phái
  1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  10.000 Vạn Lượng
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ Lệ Thành Công 50%
  Thất bại trả lại 90 Mãnh Mật Tịch Môn Phái
   
  Công Thức:  Mật Tịch Môn Phái (Quyển 2) - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  200 Mãnh Mật Tịch Môn Phái
  2 Tẩy Tủy Kinh
  2 Võ Lâm Mật Tịch
  20.000 Vạn Lượng
  400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ Lệ Thành Công 50%
  Thất bại trả lại 190 Mãnh Mật Tịch Môn Phái