Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên, mỗi ngày nhân vật có thể tham gia Phong Lăng Độ tối đa 3 lần.

  Cách thức tham gia:

  • Di chuyển đến bản đồ Phong Lăng Độ (Phương Tường ==> Long Môn Trấn ==> Phong Lăng Độ) Hoặc Thần Hành Phù
  • Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền)
  • Sau khi lên thuyền, quái sẽ xuất hiện, bạn cần nấp vào góc hoặc đánh quái để bảo đảm an toàn cho bản thân

  Nội Dung Thời Gian ( Phút )  Trạng Thái
  Thời Gian Báo Danh Để Lên Thuyền Phút 0 -> Phút 5 Trạng thái Trên Thuyền 
  Tự động F9 - Khác Màu là PK - Chết không rớt EXP - Không rớt PK
  Boss Thủy Tặc Thường 1  Phút 5
  (Xuất hiện Thủy Tặc thường Lần 1)
  Boss Thủy Tặc Thường 2  Phút 10
  (Xuất hiện Thủy Tặc thường Lần 2)
  Boss Thủy Tặc Thường 3 Phút 15
  (Xuất hiện Thủy Tặc thường Lần 3)
   
   
  Các Lưu Ý 
   Giới hạn Thuyền tất cả chuyến là: là 100 người / bến

   Mỗi nhân vật được đi thuyền 2 chuyến / ngày

  Chuyến thường đi thuyền = Lệnh Bài Phong Lăng Độ > Shop Bảo Vật Bán
   
  Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh (thường) sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  01 Phúc Duyên (Tiểu)
  01 Phúc Duyên (Trung)
  01 Phúc Duyên (Đại )
  01 Phi Tốc Hoàn
  01 Đại Lực Hoàn
  01 Bách Quả Lộ
  1 Tử Tinh Khoáng Thạch
  01 Thủy Tinh Các Loại
  01 Tinh Hồng Bảo Thạch
  01 Kim Nguyên Bảo - Mở Ra Nhận Được 50 Vạn Lượng
   
  Bến 1 - Boss Quỷ Kiếm Sầu - Xuất Hiện 23h05
  Phần Thưởng Khi Tiêu Diệt Boss - Quỷ Kiếm Sầu 
  ( Mới Update 18h 12/1 )
  Tỉ Lệ
  150 Tử Tinh Khoáng Thạch Xác Suất 100% Rớt
  Càn Khôn Giới Chỉ 
  (HSD 3 ngày)
  Xác Suất 100% Rớt
  Ngẫu nhiên : Võ Lâm Mật Tịch 2 hoặc Tẩy Tủy Kinh 2 Xác Suất 100% Rớt
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch Xác Suất % Rớt
  Võ Lâm Mật Tịch 2 Xác Suất % Rớt
  Tẩy Tủy Kinh 2 Xác Suất % Rớt
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội ( Hạn Trữ 7 Ngày ) 
  ( Công Dụng : 15 Ngày , Không Cộng Dồn Nhất Kỷ Càn Khôn Phù )
  Xác Suất % Rớt
  Lễ Bao Rương HKMP - Vĩnh Viễn - Mở Ra Rương Ngẫu Nhiên Phái Vĩnh Viễn Xác Suất % Rớt
  Mặt Nạ Vương Giả
  (HSD 3 ngày)
  Xác Suất % Rớt
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (14 Ngày) 
    (Hạn trữ 14 ngày)
  Xác Suất % Rớt
  1 Hoặc 2 Cuốn Gia Hạn Thuật (Hạn trữ 15 ngày)
  (Gia Hạn 15 ngày)
  ( Gia Hạn Đồ HKMP ) 
  Xác Suất % Rớt
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ Xác Suất % Rớt