Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Công Thức - Nâng Cấp Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 21
  Công Thức - NÂNG CẤP BÍ KIẾP KỸ NĂNG 21 - THỢ RÈN Thần Bí LÂM AN Hình Ảnh Minh Họa
  100 Mãnh Bí Kiếp 90 (Cấp 21) 
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại mất 20 Mãnh Bí Kiếp và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Công Thức - Nâng Cấp Sách VLMT 2 và TTK 2
  Công Thức - Nâng Sách VLMT 2 và Sách TTK 2 - Hàng Rong
  Nâng Cấp Sách 2
  2 Tẩy Tủy Kinh = 1 Tẩy Tủy Kinh 2 (Tỉ lệ 50%:  Thất bại mất tất cả)
  2 Võ Lâm Mật Tịch = 1 Võ Lâm Mật Tịch 2 (Tỉ lệ 50%:  Thất bại mất tất cả)