Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 15/12 -> 23h59 - 28/12/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Giáng Sinh Tham gia hoạt động Nguồn gốc : Cây Thông Noel
  Nón Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Áo Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Khăn Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Kẹo Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Người Tuyết Đỏ Thành Phẩm  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái

  (*) Cây Thông NOEL
  • Xuất Hiện : 00h00, 00h30, 11h,11h30, 12h30, 14h30,
   15h00, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30
  • Bản Đồ : 8 Thôn Trấn
  • Số Lượng Cây : 32 Cây / Lần
  • Số Lượng Túi Giáng Sinh : 500 Túi / Cây
  • Khi kết thúc cây túi nguyên liệu sẽ add vào rương hành trang của người chơi
  • Cập nhật thêm Kiếm Túi Event - Tống Kim Kiếm Đủ 6000 Điểm - Kết Thúc Trận Nhận 500 Túi
  • Cập nhật thêm Kiếm Túi Event - Phong Lăng Độ - Bến 1 - Giết Boss Đại 1000 Túi và Boss Thường 500 Túi
  • Cập nhật thêm Kiếm Túi Event - Giết Boss Đại HKMP Nhận 2500 Túi/Con
    
  (*) Công Thức

   
  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
  • 500.000.000 EXP
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Đại Thành Bí Kiếp 90 1
  Nhất Kỷ Càng Khôn Phù 1
  Lệnh Bài BOSS Tiểu 1
  Ông Già NOEL 1
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 10
  Tẩy Tuỷ Kinh 1
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Bảo Rương Định Quốc ( Random 1 Món ) 1
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 5
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 5

  (*) Ông Già NOEL
  Phần Thưởng Mặc Định Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  THBT Tẩy Tuỷ Kinh
  TT Võ Lâm Mật Tịch
  Thiên Sơn Bảo Lộ Thiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  Quê Hoa Tửu Đại Thành Bí Kiếp 90
  20 Triệu EXP Người KILL BOSS Nhất Kỷ Càng Khôn Phù
  10 Triệu EXP Đứng Gần Trang Bị Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Người Tuyết Đỏ
  • 500.000 EXP
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Tú ML