Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 26/02-> 23h59 - 01/03/2021.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  • Trung tâm thất đại thành thị
  • Bánh Gộp Máy Chủ : 1 Xu / Cái
  • Mỗi Nhân Vật Ăn Được 300 Bánh

   


  (*) Khi Sử Dụng 300 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
  • 7.000.000.000 EXP + Dồn
  Vật Phẩm Số Lương
  Lễ Bao An Bang ( 1 Bộ ) 1
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù - HSD 30 Ngày 1
  Lễ Bao Định Quốc (1 Bộ ) 1
  Kim Bài 2
  Lệnh Bài BOSS Đại 2
  Bí Kiếp 120 1
  Lễ Bao Thiên Hoàng 1
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 10
  Trang Bị Hoàng Kim Hồng Ảnh 1

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bánh
  • 2.000.000 EXP + Dồn
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Tẩy Tuỷ Kinh Hỗ trợ 1
  Võ Lâm Mật Tịch Hỗ trợ 1
  Nguyên Liệu ÉP NGỰA Ép ngựa Phi Vân 1
  Tú ML