Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Đối tượng tham gia: Sẽ có chiến trường sơ cấp và trung cấp.

  • Sơ cấpngười chơi từ level 40 đến level 79 (Bản đồ Hoàng Sa Lâm)
  • Cao cấp: người chơi từ level 80 trở lên

  Thời gian:

  STT

  Báo danh

  Bắt đầu

  1 12h50 - 12h59 13h00 - 14h00
  2 20h50 - 20h59 21h00 - 22h00

  Báo danh:

  • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
  • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
   • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
   • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn
  Phần Thưởng Tóp Tuần ( Nhận Thưởng Vào Thứ 2 Đầu Tuần )
  • Tóp 1 2 3 sẽ nhận được danh hiệu
   • Vô Song Mảnh Đại Tướng
   • Vô Song Mảnh Phó Tướng
   • Vô Song Mảnh Thống Lĩnh
  Phần Thưởng Tóp 10 Tính Chất Hạn Sử Dụng Số Lượng
  Vũ Uy ( Trang Sức ) Sinh Khí + 30 7 Ngày 1
  Nhược Thuỷ ( Trang Sức ) Nội Công + 30 7 Ngày 1
  Trần Nhạc ( Trang Sức ) Sức Mạnh + 30 7 Ngày 1
  Yên Ba ( Trang Sức ) Thân Pháp + 30 7 Ngày 1
  Long Đảm ( Trang Sức ) Tăng Công Kích Kỹ Năng + 20% 7 Ngày 1
  Cuồng Lan ( Trang Sức ) Lực Công Kích + 2% 7 Ngày 1

  Phần Thưởng Tóp 10 Cao Cấp
  • Áp dụng cho 2 khung giờ 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng Tóp 1 Tính Chất Số Lượng
  Thủy Tinh Ngẫu Nhiên 1
  Tinh Hồng Bảo Thạch Ngẫu Nhiên 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Ngẫu Nhiên 1
  Tiên Thảo Lộ (ĐB) Ngẫu Nhiên 1
  Quế Hoa Tửu Ngẫu Nhiên 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Ngẫu Nhiên 1
  Bách Quả Lộ Ngẫu Nhiên 1
  Thiết La Hán Ngẫu Nhiên 1
  Ngựa 80 ( HSD 7 Ngày ) Ngẫu Nhiên 1
  • Áp dụng cho 2 khung giờ 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng 6000 Điểm Tính Chất
  10.000.000 EXP Bên Thắng
  5.000.000 EXP Bên Thua

  Phần thưởng cho sơ cấp và Cao Cấp
  • Áp dụng cho 2 khung giờ 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng 3000 Điểm Tính Chất Công Dụng Số Lượng
  Huân chương tống kim Bên Thắng Sử dụng ngẫu nhiên nhận được : 1 2 3 Triệu EXP 3
  Huân chương tống kim Bên Thua Sử dụng ngẫu nhiên nhận được : 1 2 3 Triệu EXP 1
   
  Đặc Biệt
  • Tống Kim 21h00 hằng ngày sẽ x2 điểm tích lũy
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật đổi được 10.000.000 EXP từ điểm Tống Kim
  • 1 Điểm Tống Kim  = 300 EXP
  Lưu ý:
  • Mỗi Máy Tính chỉ được tham gia 1 phe Tống hoặc Kim
  • Máu + Mana = 500 Lượng / Bình
  • Phí báo danh là 1 Vạn
  • Từ 0h00 thứ 2 hàng tuần, chư vị cần sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được từ tuần trước, trước khi báo danh trận đấu mới (Vì khi tiến hành báo danh thì sẽ reset điểm tích lũy về 0)

  Tú ML !