Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính Năng Trùng Sinh - Võ Lâm PC
  NPC
  • Bắc Đẩu Lão Nhận
  • Phượng Tường Nha Môn
  • Vị Trí : Phượng Tường 198/198 

  Yêu Cầu
  • Nhân vật phải cấp độ 140 - 160 mới được Trùng Sinh 
  • Phải học : Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Shop Bảo Vật Hoặc Lễ Quan Bán 500 Xu / Cái
  • Sau khi Trùng Sinh sẽ về cấp độ 10 
  • BQT có bán Thiên Sơn Tuyết Liên Lên Cấp Độ 120 - Shop Bảo Vật Hoặc Lễ Quan 500 Xu / Cái
  • Lưu Ý : Sau này sẽ có tính năng VÁ LỦNG TRÙNG SINH (tức trùng sinh level thấp sau này có thể bù thiệt hại bằng Vật Phẩm Vá Lủng)

   

  Bảng điểm trùng sinh lần 1

  Cấp Độ Điểm Kỹ Năng Điểm Tiềm Năng Mức Kháng Tối Đa Kỹ Năng Tối Đa
  (Không tính 90 và 120)
  140 - 149 + 10 + 100 + 3 + 2
  150 - 155 + 15 + 150 + 4 + 2
  156 + 20 + 200 + 5 + 2
   
  VolamPC.NET