Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Nâng Cấp Ngựa - Cực Phẩm 
   
  Tên Ngựa Thuộc Tính Ngựa Công Thức Ép Ngựa Ghi Chú
  • [ Cực Phẩm ] Siêu Quang
  Thuộc Tính Thông Số Ngựa Giữ Nguyên

  Tăng thêm Thuôc Tính Buff 5 Hệ bên dưới
  (RANDOM 5 HỆ - VÒNG SÁNG BUFF BÊN DƯỚI)
  1 Ngựa Siêu Quang
  1 Đá Tiến Cấp - Siêu Quang
  1 Siêu Quang Lệnh
  6 Thủy Tinh
  6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  1000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công 30% 

  Thất bại mất tất cả nguyên liệu 

  (Trả lại ngựa Ngựa Siêu Quang và Siêu Quang Lệnh)
   
   
  Shop Tử TInh Khoáng Thạch Giá TTKT
  Bùa Tẩy Luyện - Ngựa 750
  Đá Tiến Cấp - Siêu Quang 2500


   
  Thuộc Tính BUFF của Ngựa
  Trên Ngựa Hoặc Xuống Ngựa Vẫn Được Tính
  Ghi Chú
  Ngựa Hệ Kim 10 Sát Thương Vật Lý Điểm
  200 Sát Thương Vật Lý Nội Công
  Phòng Thủ Vật Lý 5%
  Ngựa Hệ Mộc 10 Độc Sát Ngoại Công
  40 Độc Sát Nội Công
  Kháng Độc 5%
  Ngựa Hệ Thủy 200 Băng Sát Nội Công
  200 Băng Sát Ngoại Công
  Kháng Băng 5%
  Ngựa Hệ Hỏa 200 Hỏa Sát Nội Công
  200 Hỏa Sát Ngoại Công
  Kháng Hỏa 5%
  Ngựa Hệ Thổ 200 Lôi Sát Nội Công
  200 Lôi Sát Ngoại Công
  Kháng Lôi 5%
   
  VolamPC.NET Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !