Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   
  (*) Thời Gian
   
  * Thời Gian Bảo Trì : 17h00  - Thứ 6 - 07/05/2021
  * Thời Gian Hoàn Tất : 18h00  - Thứ 6 - 07/05/2021
   
  (*)Tên Máy Chủ Mới
  Thục Sơn
   
  (*) Thông Tin Cần Biết
  Máy Chủ Hồi Hương Gộp Hồi Sinh 
  Tên Máy Chủ Mới : Thục Sơn
   
  * Giữ lại tất cả bang hội của 2 máy chủ sau khi gộp
  * Những nhân vật không onl trong vòng 30 ngày trỡ lại sẽ bị xóa
  * Những nhân vật bị trùng tên tại máy chủ THỤC SƠN sẽ có thêm @1
  * Những Bang Hội trùng tên tại máy chủ Thục Sơn sẽ có thêm ký tự (SÉT)
  * Giữ lại chuỗi nhiệm vụ dã tẩu của cả 2 máy chủ Hồi Sinh và Hồi Hương ( Thục Sơn )
  * Top Tống Kim tuần sẽ lấy tại máy chủ Hồi Sinh
  * Sau khi Gộp Máy Chủ Hoàn Tất - Anh em Nhớ Báo Danh Công Thành - Tại Xa Phu Công Thành Nhé 
   
  🛑Kết Thúc Bảo Trì
  Khởi động lại máy tính và chạy AutoUpdate đễ vào game
   
  BQT Kính Bút !