Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  NỘI DUNG: MÁY CHỦ BÌNH DÂN
   
  Gộp Máy Chủ:  NỘI DUNG TẠI BÌNH DÂN 
  Nhận hổ trợ chung tại Sứ Giả Gộp Server
  Trong giai đoạn 28/06/2024 đến 23h59 01/07/2024 người chơi có thể đến Ba Lăng Huyện gặp Sứ Giả Sát Nhập Server để nhận hổ trợ
  Nội dung Ghi chú
  Nhận Hổ Trợ Cấp Độ
  Nhân Vật (Chưa Trùng Sinh) Cấp Độ dưới 180:    nhận hổ trợ thành Cấp Độ 180
  Nhân Vật Đã Trùng Sinh 1 (Cấp Độ Dưới 130):  Nhận Miễn Phí Cấp Độ đến 130
  Sau khi sát nhập người chơi vẫn có thể Luyện cấp độ tối đa sẽ là   (Trùng Sinh 1 - Cấp 150 và Đứng Cấp)
  Nhận Lệnh Bài Tân Thủ Lệnh Bài Hổ Trợ nhận các vật phẩm (bên dưới)
  Nhận Trang Bị Xanh Nhận Trang Bị Xanh Max Option - Trừ 4 LOẠI Trang Sức giống Đấu Trường nhận free ở NPC
  Nhận Tiền Vạn Nhận miễn phí Tiền Vạn
  Nhận Bộ An Bang Mini Nhận 1 bộ An Bang Mini (Khóa Vĩnh Viễn)
  Nhận Vũ Khí Hoàng Kim Nhận 1 Vũ Khí trong Hoàng Kim Lệnh Min Option Tối Đa (Vĩnh Viễn)
  Sau khi sát nhập sẽ áp dụng tất cả phần thưởng và hoạt động tại Đấu Trường và sẽ thay đổi 1 số tính năng và được update thêm nhiều vật phẩm. Chi tiết sẽ được công bố ở link Tông Hợp Tính Năng vào vài ngày tới.
  Bộ Kỹ Năng sẽ áp dụng bộ 12 phái của Bình Dân
   
  HOÁN ĐỔI PHONG THẦN
  (Trang bị Vĩnh Viễn mới có thể đổi)
  Phong Thần Chiến Giáp (vĩnh viễn) Có thể đổi thành   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp (Cấp 5)
  *Lưu ý:  Quý bằng hữu có Áo Phong Thần hãy đổi sang [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp cấp 5 miễn phí.  Sau khi gộp phải tự ép từ cấp 0 đến cấp 5
   
  Hổ Trợ Bang Hội trước khi gộp
  Hổ trợ Trang Bị
  (Bang Hội)
  50 Bảo Rương Trọn Bộ HKMP (Tự Chọn)  
  (Khóa vĩnh viễn - Hạn sử dụng cần phải mở trước khi gộp
  (23h59 01/07/2024)

    Khi mở rương được tự chọn Hệ Phái của mình đang chơi.
   Chọn xong nhận ngay 1 bộ HKMP theo đường chọn 
   (mở trang bị khóa vĩnh viễn - trang bị có HSD 20 ngày - không thể gia hạn)
  (Ví dụ Thiếu Lâm bấm vào rương sẽ đc chọn 3 đường của Thiếu Lâm,   chọn Thiếu Lâm Đao sẽ nhận bộ HKMP TL Đao)
  NỘI DUNG:  MÁY CHỦ ĐẤU TRƯỜNG
   
  Gộp Máy Chủ :  NỘI DUNG TẠI ĐẤU TRƯỜNG
  Nhận hổ trợ chung tại Sứ Giả Gộp Server
  Trong giai đoạn 28/06/2024 đến 23h59 01/07/2024 người chơi có thể đến Ba Lăng Huyện gặp Sứ Giả Sát Nhập Server để nhận hổ trợ
  Nội dung Ghi chú
  Nhận Hổ Trợ Cấp Độ
  Nhân Vật (Chưa Trùng Sinh) Cấp Độ dưới 180:  Nhận hổ trợ thành Cấp Độ 180
  Nhân Vật (Đã Trùng Sinh 1) Cấp Độ Dưới 130:   Nhận Miễn Phí Cấp Độ đến 130
  Sau khi sát nhập người chơi vẫn có thể Luyện cấp độ tối đa sẽ là   (Trùng Sinh 1 - Cấp 150 và Đứng Cấp Mãi Mãi)
  [ EXP sẽ thưởng cực lớn ở các Hoạt Động + Event, không cần tốn thời gian luyện quái ] 
  Nhận Hổ Trợ Trùng Sinh Những nhân vật Đã Trùng Sinh 1 có thể đến để kích hoạt thêm thuộc tính Trùng Sinh 1 bị thiếu.
  (Thuộc tính kích hoạt tương ứng Trùng Sinh 1 Cấp 200 tại Bình Dân)
  Sau khi sát nhập sẽ áp dụng tất cả phần thưởng và hoạt động tại Đấu Trường và sẽ thay đổi 1 số tính năng và được update thêm nhiều vật phẩm. Chi tiết sẽ được công bố ở link Tông Hợp Tính Năng vào vài ngày tới.
  Bộ Kỹ Năng sẽ áp dụng bộ 12 phái của Bình Dân
   
  Hình thức Trùng Sinh 1
  Nhân vật Chưa Trùng Sinh có thể nhận lên Cấp Độ 180 và có thể tiến hành Trùng Sinh 1
  (Nhưng thuộc tính nhận được chỉ ở mức độ Cấp 180)
  (Phải sử dụng Bắc Đẩu Truyền Công Thuật mới có thể Trùng Sinh)
  Những nhân vật trùng sinh ở Cấp Độ này.  
  Sau khi gộp nếu muốn đạt mốc Option Trùng Sinh 1 ở Cấp Độ 200 
  (Phải dùng TRÙNG SINH CHI ĐƠN tức NGỌC VÁ LỦNG TRÙNG SINH  ---  Sẽ rơi ở Các Hoạt Động, ngọc này sẽ thay thế cho Ngọc Trùng Sinh 1 sau này)
  Tất cả nhân vật Đã Trùng Sinh 1 bằng Ngọc Trùng Sinh 1
  (Sẽ được nhận thêm thuộc tính miễn phí ở mức độ Cấp 200)
  Không Cần Phải Vá Lủng và được nhận thêm tối đa thuộc tính


  Bảng điểm trùng sinh lần 1 đầy đủ (tham khảo)

  Cấp Độ Điểm Kỹ Năng Điểm Tiềm Năng Mức Kháng Tối Đa Kỹ Năng Tối Đa
  (Không tính 90 và 120)
  180 - 189 + 10 + 100 + 3 + 2
  190 - 199 + 15 + 150 + 4 + 2
  200 + 20 + 200 + 5 + 2
   
  Hổ Trợ Bang Hội trước khi gộp
  Hổ trợ Trang Bị (Bang Hội) 50 Bảo Rương Trọn Bộ HKMP (Tự Chọn)
   (Khóa vĩnh viễn - Hạn sử dụng 23h59 01/07/2024)

    Khi mở rương được tự chọn Hệ Phái của mình đang chơi.
   Chọn xong nhận ngay 1 bộ HKMP theo đường chọn 
   (mở trang bị khóa vĩnh viễn - trang bị có HSD 20 ngày - không thể gia hạn)
  (Ví dụ Thiếu Lâm bấm vào rương sẽ đc chọn 3 đường của Thiếu Lâm,   chọn Thiếu Lâm Đao sẽ nhận bộ HKMP TL Đao)