Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

   


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 17/12/2021
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 05/01/2022
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan

   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Ông Già Noel                 Thành Phẩm
  • 1000 Ông Già Noel Ép Sẵn = 1000 Xu Tại NPC Sự Kiện Noel
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên - Khi Sử Dụng Ông Già Noel Số Lượng
  Thủy Tinh 1
  Tịnh Hồng Bảo Thạch 1
  Quế Hoa Tửu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ 1
  Phi Tốc Hoàn 1
  Đại Lực Hoàn 1
  Sát Thủ Lệnh - Cấp 2  1
  Lễ Bao Thuốc Lag 1
  Bách Quả Lộ 1
  Lệnh Bài Boss Tiểu 1
  Lệnh Bài Boss Đại 1
  Lệnh Bài - Kim Bài 1
  Trang Bị An Bang - Vĩnh Viễn 1
  Lệnh Bài - Chiến Cổ 1
  Lệnh Bài - Phi Tốc 1
  Lệnh Bài - Tống Kim 1
  Võ Lâm Mật Tịch 1 1
  Tẩy Tủy Kinh 1 1
  Võ Lâm Mật Tịch 2  1
  Tẩy Tủy Kinh 2 1
  Đá Hộ Thể 1
  Lệnh Bài Huyết Chiến 1
  Lệnh Bài Thông Hành - HSD 30 Ngày 1
  Kim Nguyên Bảo - Mở Ra Nhận 50 Vạn 1
  Tử Tinh Khoáng Thạch 1
  Mảnh Bí Kip 21  1
  Lệnh Bài Gộp Server 
  Dùng Để Mua Vật Phẩm Quý Giá Để Hỗ Trợ Khi Gộp Server - AE Giữ Lại Chờ Mở Shop Bán
  1
  Gia Hạn Thuật - Nhỏ 1
  Gia Hạn Thuật - Lớn 1
  Ngựa Bôn Tiêu - Vĩnh Viễn 1
  Đá Vô Cực - Trùng Luyện Đồ HKMP 1
  Đá Phong Thần - Trùng Luyện Áo Phong Thần 1
  Mảnh Trang Bị Động Sát  1
  Đá Hoán Đổi Trang Sức - Dùng Để Hoán Đổi Trang Sức Vĩnh Viễn 1
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù - Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
  Lễ Bao Phong Thần - Nhận 1 Mảnh Áo và 1 Mảnh Nhẫn 1
  Lệnh Bài Boss - Tử Tuyết Nhân 1
  Lệnh Bài Boss - Hoàng Tuyết Nhân 1
  Lệnh Bài Boss - Lục Tuyết Nhân 1
  Ngôi Sao Ước Nguyện - Ngẫu Nhiên Nhận 100 - 1000 Xu
  Giao Nộp Tại NPC Sự Kiện Noel
  1
  Người Tuyết [ HSD 23h59 05/01/2022 ] - Dùng Để Đổi Vật Phẩm Tại NPC Thợ Rèn Lâm An Thần Bí  1
   
  Phần Thưởng Mốc 500 - Khi Sử Dụng Ông Già Noel Tỉ Lệ
  Trang Sức Long Đảm - HSD 7 Ngày Ngẫu Nhiên
  Ngựa Phiên Vũ - HSD 14 Ngày Ngẫu Nhiên
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
   
  Phần Thưởng Mốc 1000 - Khi Sử Dụng Ông Già Noel Tỉ Lệ
  Ngôi Sao Ước Nguyện - Giao Nộp Tại NPC Sự Kiện Noel
  Ngẫu Nhiên Nhận 100 - 1000 Xu 
  Mặc Định
  Vòng Sáng - Anh Hùng Thái Sơn [ HSD 23h59 05/01/2022 ] 
  Sử Dụng Nhận [ 5 Kháng Tất Cả  - 500 Máu - 20% Tốc Độ Di Chuyển ] 
  Lưu Ý : Sử Dụng Trước Hoặc Sau Cũng Hết Hạn Vào 23h59 05/01/2022 
  Mặc Định
  Võ Lâm Mật Tịch 2 Hoặc Tẩy Tủy Kinh 2 
  Ngẫu Nhiên Chỉ Nhận Được 1 Cuốn 
  Mặc Định
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  600 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  Mặt Nạ Tống Kim - HSD 14 Ngày Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội - Không Cộng Dồn Nhất Kỷ Ngẫu Nhiên
  2 Viên Ngọc Kháng - Bậc 1 Ngẫu Nhiên
  Trang Sức Long Đảm - HSD 14 Ngày Ngẫu Nhiên
  Phi Phong Cấp 7 [ Chữ Vương ] Ngẫu Nhiên Hệ - HSD Khui 7 Ngày 
  HSD - 14 Ngày 
  Ngẫu Nhiên
  Bảo Rương Vô Danh Giới Chỉ - HSD Khui 7 Ngày 
  HSD - 14 Ngày 
  Ngẫu Nhiên
  10 Mảnh Áo Phong Thần  Ngẫu Nhiên
  Trang Bị Áo Phong Thần - Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Túi Trang Sức - Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Phi Phong Phá Quân - Cấp 3 - Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Ngựa Xích Long Câu - Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Nhẫn Càn Khôn Giới Chỉ - HSD 14 Ngày  Ngẫu Nhiên
   
  Giao Nộp Người Tuyết Nhận Thưởng - Tại NPC Thợ Rèn Lâm An Thần Bí 
  Thời Gian Kết Thúc Giao Nộp 23h59 05/01/2022
  Số Lượng Giao Nộp Người Tuyết
  Nhẫn Càn Khôn Giới Chỉ - HSD 14 Ngày 200
  Phi Phong Ngự Phong - [ Cấp 7 Hoàn Mỹ ] - Ngẫu Nhiên Hệ - HSD 14 Ngày 100
  Chim Ước Nguyện - Cộng 1 Kỹ Năng Vốn Có -  HSD Để Giành 1 Ngày 
  Dùng Vào Tác Dụng - HSD 7 Ngày 
  15
   
  Tiêu Diệt Boss Tử - Hoàng - Lục Tuyết Nhân - Nhận Thưởng  Tỉ Lệ 
  5 Tử Tinh Khoáng Thạch  Ngẫu Nhiên
  10 Tử Tinh Khoáng Thạch  Ngẫu Nhiên
  01 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2  Ngẫu Nhiên
  01 Lệnh Bài Boss Tiểu  Ngẫu Nhiên
  01 Lệnh Bài Boss Đại Ngẫu Nhiên
  01 Lệnh Bài - Kim Bài  Ngẫu Nhiên
  5 Đá Hộ Thể Ngẫu Nhiên
  10 Đá Hộ Thể  Ngẫu Nhiên
  01 Ông Gìa Noel - Tiềm Năng - Sử Dụng Nhận Được 5 Điểm Tiềm Năng 
  Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 2 Cái 
  Lưu Ý : Vật Phẩm Chỉ Xuất Hiện Trong Sự Kiện Noel
  Ngẫu Nhiên
  01 Ông Gìa Noel - Kỹ Năng - Sử Dụng Nhận Đượ 1 Điểm Kỹ Năng 
  Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 2 Cái 
  Lưu Ý : Vật Phẩm Chỉ Xuất Hiện Trong Sự Kiện Noel
  Ngẫu Nhiên

  NPC Thợ Rèn Lâm An Thần Bí - Ghép Phi Phong Công Thức Ép 
  Nâng cấp [Hoàn Mỹ] Phi Phong - Ngự Phong (cấp 7) Tỉ Lệ Thành Công 30%

  2 Phi Phong Cấp 7
  3 Thủy Tinh
  Lệnh Bài Nâng Cấp Phi Phong (Shop Bảo Vật)

  Thành công sẽ lên Phi Phong cấp cao hơn.  Thất bại mất tất cả nguyên liệu, trả lại 2 Phi Phong

  *Lưu ý: Khi ghép thành công 1 Phi Phong cấp cao hơn, sẽ ra Ngẫu Nhiên  5 Hệ 
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !