Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ 12h00 21/08 -> 23h59 - 05/09/2021.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan

   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Bó Hoa Hồng                                            Thành Phẩm Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái
  Bó Hoa Hồng Thành Phẩm                     Bán 1000 Bó Hoa Hồng Ép Sẵn Tại NPC - Sự Kiện Vu Lan = 1050 Xu       (*) Khi Sử Dụng Max 1000 Vật Phẩm Bó Hoa Hồng Sẽ Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau :
   
  Vật Phẩm Số Lượng
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù - Không Cộng Dồn Càn Khôn                                                                               1
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội - Không Cộng Dồn Nhất Kỷ 1
  Ngựa Bôn Tiêu - Hạn Sử Dụng 30 Ngày 1
  Ngựa Phiên Vũ - Hạn Sử Dụng 7 Ngày 1
  Mặt Nạ Tống Kim - Hạn Sử Dụng 14 Ngày 1
  Gia Hạn Thuật - Nhỏ 1
  Tử Tinh Khoáng Thạch 100
  Tử Tinh Khoáng Thạch 200
  Trang Sức Long Đảm - Hạn Sử Dụng 7 Ngày 1


  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bó Hoa Hồng :
   
  Vật Phẩm Số Lượng
  Thủy Tinh 1
  Tịnh Hồng Bảo Thạch 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ 1
  Quế Hoa Tửu 1
  Bách Quả Lộ 1
  Phi Tốc Hoàn 1
  Đại Lực Hoàn 1
  Lệnh Bài Boss Tiểu 1
  Thuốc Lắc Tống Kim - Chiến Cổ 1
  Thuốc Lắc Tống Kim - Phi Tốc 1
  Thuốc Lắc Tống Kim - Lệnh Bài  1
  Tẩy Tủy Kinh 1
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Đá Ngũ Sắc Thạch - Ép Vũ Khí Phát Sáng - Tại Thợ Rèn Thành Thị  1
  Sát Thủ Lệnh ( Boss Sát Thủ )  1
  Tử Tinh Khoáng Thạch 1
  Trang Bị Thiên Hoàng - Vĩnh Viễn 1
  Mảnh Định Quốc 1
  Mảnh An Bang  1
  Kim Nguyên Bảo - Mở Nhận 50 Vạn 1
  Hoa Hồng Đỏ - Vật Phẩm Đổi Tại NPC - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí  1
  Hoa Hồng Trắng - Vật Phẩm Đổi Tại NPC - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí                                                         1
  Hoa Hồng Vàng  - Vật Phẩm Đổi Tại NPC - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí  1

  (*) Phần thưởng đổi Hoa Hồng
   
  Công Thức Phần Thưởng
  100 Hoa Hồng Đỏ + 100 Trắng + 100 Vàng đổi Thiên Kim Lệnh ( hsd 30 ngày )
  70 Hoa Hồng Đỏ + 70 Trắng + 70 Vàng đổi  Hoàng Kim Lệnh ( hsd 30 ngày )


  (*) Hoàng Kim Lệnh 
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 30 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 30 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
  • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  • Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
  Đường Môn
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
  • Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp
  • Băng Hàn Đơn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  Ngũ Độc
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • U Lung Kim Xà Phát đái
  • U Lung Xích Yết Mật trang
  Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Phất Vân Ti đái
  • Vô Ma Ma Ni quán
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
  Thiên Nhẫn
  • Ma Sát U Minh Thương
  • Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
  Cái Bang
  • Địa Khải Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Triền Mãng yêu đái
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
  Võ Đang
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm                                                                     
  • Cập Phong Tam Thanh Phù
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa


  (*) Thiên Kim Lệnh 
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 30 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 30 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển                                                                          
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Nga
  Đường Môn
  • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết
  Ngũ Độc
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  Nga Mi
  • Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  Thiên Nhẫn
  • Ma Thị Liệt Diệm Quán Niệm
  • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
  Cái Bang
  • Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
  Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Tinh Bang Tinh Thủ
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
   
  Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !