Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 10/11 - 24h00 ngày 30/11/2019.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Giấy Trắng Đánh quái bản đồ "90" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cây Bút
  Tham gia hoạt động
  • Tống Kim
  • BOSS đại
  • BOSS tiểu
  • Vượt Ải
  • Hoa Sơn
  • Phong Lăng Độ
  • Vận Tiêu Bang Hội
  Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Lọ Mực 2 Xu / cái  Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cuốn Sách Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 500 cái
   
  Cây Bút

  Thông qua tham gia các tính năng như sau:

  Tính năng Điều kiện Phần thưởng Ghi chú
  Tống Kim Đạt được 1.000 điểm trở lên trong trận Tống Kim 10
  Cây Bút
  Nhận được 1 trong 2 phần thưởng khi trận Tống Kim kết thúc.
  Đạt được 3.000 điểm trở lên trong trận Tống Kim 30
  Cây Bút
  Vượt Ải Vượt qua ải 17 10
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi vượt qua ải 17.
  Vượt qua ải 28 30
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi vượt qua ải 28.
  Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 20
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh.
  Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 30
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.
  Bos Tiểu Tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim 30
  Cây Bút
  Nhận được nguyên liệu khi tiêu diệt 1 Bss Hoàng Kim – Cá nhân tiêu diệt boss nhận được.
  Bss Đại Tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim 50
  Cây Bút
  Nhận được nguyên liệu khi tiêu diệt 1 Bss Hoàng Kim – Cá nhân tiêu diệt boss nhận được.
  Vận Tiêu Bang Hội Mỗi cá nhân 30
  Cây Bút
  Bang chiến thắng
  Hoa Sơn Loạn Chiến Người Chiến Thắng  100
  Cây Bút
  Người Chiến Thắng Hoa Sơn
    
  Công Thức


   
  Nhận Mốc 500 Cuốn Sách Ngẫu Nhiên Nhận 1 Trong 6 vật phẩm sau
   
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  Sách Kỹ Năng SKill 150 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Phiên Vũ 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Gọi BOSS 3 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật -  Cơ Sở Thiên 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Cặp Duyên Quân - Tuệ Thành 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Cuốn Sách
   
  Phần Thưởng Số Lượng
  Ngũ Hành Ấn Cấp 1  1
  Trang Sức ( HSD 7 Ngày ) 1
  Tẩy Tủy Kinh 2 1
  Võ Lâm Mật Tịch 2 1
  Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng 1
  Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn 1
  Đá Vô Cực 1
  Càn Không Song Tuyệt Bội 1
  Mặt Nạ Chiến Trường 1
  Bổ Thiên Thạch(Tiểu) 1
  Bổ Thiên Thạch(Trung) 1
  Bổ Thiên Thạch(Đại) 1
  Ngũ Sắc Thạch 1
  Tử Thủy Tinh 1
  Lam Thủy Tinh 1
  Lục Thủy Tinh 1
  THBT 1
  Bôn Tiêu 1
  Roi Ngựa 1
  Cỏ Tươi 1
  Dây Thừng 1
  Yên Ngựa 1
  Phi Phong 1
  Phúc Lợi Đơn 1
  Tui Nguyên Liệu ABHM 1
  Tui Hoàng Kim 1
  Tui Cần Sa 1
  Túi Mai Thúy 1
  Ngọc Tam Sắc 1
  Xích Lông Cu 1
  Lễ Bao Hồi Thiên Tái Tạo Đơn 1
  Trang Bị Kim Quang 1
  Tú ML