Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Bản Đồ Tiêu Xa :
  • Phượng Tường Tây
  • Thời Gian Áp Dụng Tính Năng : 18h00 25/10/2021
  • Thời Gian Diễn Ra Hoạt Động : 18h00 - 23h59 Mỗi Ngày
   
  Nội Dung Hoạt Động
  Thời Gian Diễn Ra Hoạt Động: 19h00 - 24h00 mỗi ngày
  Cấp 50 Trở Lên mới có thể tham gia hoạt động
  Mỗi nhân vật tối đa 3 tiêu / ngày
  Cần phải có Hộ Tiêu Lệnh mới có thể Vận Tiêu (Mua ở Shop Tiền Vạn) 
  Hộ Tiêu Lệnh - Shop Bảo Vật - 15 Vạn/Cái
   
  Hình thức PK Cướp Tiêu 
  (1) Khi Nhận Tiêu khác bang là có thể cướp tiêu 
  (2)Người không có bang thì tất cả mọi người đều có thể cướp tiêu
  (3) Không giới hạn số lần cướp tiêu
  (4) Người Cướp tiêu sẽ lượm được Hộ Tiêu Lễ Bao mở nhận được 10 vạn

  *Lưu Ý: Người bị cướp không mất số lần vận tiêu, chỉ mất Hộ Tiêu Lệnh
  * Lưu Ý : Chết vẫn mất EXP và Vẫn Rớt PK bình thường
   
  Nơi Tiếp Nhận Tiêu :
   
  NPC Tiếp Nhận Tọa Độ
  Phượng Tường
  195/172
   
  Nơi Giao Tiêu :
   
  NPC Giao Tiêu Tọa Độ
  Phượng Tường
  233/172
   
  Xe Tiêu : 
   
  Hoàn thành vận tiêu nhận phần thưởng bên dưới đây
  Phần Thưởng mặc định :  1.000.000 EXP / tiêu   (không cộng dồn)
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên 1 Món Công Dụng
  Thủy Tinh Các Loại Dùng để tẩy tủy kỹ năng và nhiều công dụng khác
  Tinh Hồng Bảo Thạch Dùng để tẩy tủy điểm tiềm năng
  Phúc Duyên ( Tiểu ) Nhận 10 điểm phúc duyên  
  Phúc Duyên ( Trung ) Nhận 20 điểm phúc duyên  
  Phúc Duyên ( Đại ) Nhận 50 điểm phúc duyên  
  Kích Công Trợ Lực Hoàn (Tống Kim) Tăng lực tay Nội Công và Ngoại Công ở Tống Kim
  Tiên Thảo Lộ 1h Nhân đôi kinh nghiệm trong 1 giờ
  Quế Hoa Tửu Tăng 20 điểm may mắn trong 30 phút
  Tiên Thảo Lộ 8h Nhân đôi kinh nghiệm trong 8 giờ
  Thiết La Hán Tăng kinh nghiệm ngẫu nhiên
  Thiên Sơn Bảo Lộ Tăng 10 điểm may mắn trong 1 giờ
   
  VolamPC.NET !