Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   

  Hướng dẫn tham gia - Phong Lăng Độ   

  Cần có Lệnh Bài Phong Lăng Độ: Dùng để đi PLD chuyến thường - Shop Bảo Vật Bán 
  Cần có Lệnh Bài Thủy Tặc:  Dùng để đi PLD chuyến đặc biệt - Shop Bảo Vật Bán 

  Chuyến đặc biệt lúc 23h00 khi lên thuyền sẽ mặc định nhận được 2.000.000 EXP / ngày [không cộng dồn]

  (Lưu ý: Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh chỉ xuất hiện ở Bến 1)
  Chuyến đặc biệt 10h00-14h00-16h00: Xuất hiện thêm 1 Thuỷ Tặc Đại Đầu Lĩnh
  Chuyến đặc biệt 23h00: Xuất hiện thêm 2 Thuỷ Tặc Đại Đầu Lĩnh
   
  Phần thưởng khi giao nộp Truy Công Lệnh: 3tr - 6tr -9tr EXP ngẫu nhiên
  Mỗi ngày có thể nộp 1 lần Truy Công Lệnh
  Mỗi ngày có thể đi 3 lần Phong Lăng Độ


  Giới hạn Thuyền 1 (Chuyến đặc biệt 10h00-14h00-16h00): là 150 người
  Giới hạn Thuyền 1 (Chuyến 23h00): là 100 người 
  Giới hạn tất cả chuyến còn lại:  100 người / bến

  - Chuyến thường: Luyện Công - Chiến Đấu - Đồ Sát để đánh nhau, rớt PK bình thường

  - Chuyến đặc biệt (Thuyền 1): Tự Động sẽ bật F9, khác màu là đánh, rớt PK bình thường


   
  Bến 1 - 2 - 3 (chuyến thường) 
  Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh thường (chuyến thường) sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau Tỉ Lệ 
  Có Xác Suất Rơi
  2 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Người Kill BOSS)
  Mặc Định
  1 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Đứng Gần BOSS)
  Mặc Định
  Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại Mặc Định
  Đại Lực Hoàn  Mặc Định
  Phi Tốc Hoàn Mặc Định
  Tiên Thảo Lộ 1h Mặc Định
  Thiết La Hán Ngẫu Nhiên
  Thủy Tinh Ngẫu Nhiên
  Tinh Hồng Bảo Thạch Ngẫu Nhiên
  Thiên Sơn Bảo Lộ Ngẫu Nhiên
  Bàn Nhược Tâm Kinh Ngẫu Nhiên
  1 Túi Danh Vọng
  (Sử dụng nhận ngẫu nhiên 5 - 10 điểm danh vọng)
  Ngẫu Nhiên
   
  Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh (chuyến đặc biệt 10h - 14h - 16h - 23h)
  Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chuyến đặc biệt) sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau Tỉ Lệ 
  Có Xác Suất Rơi
  10 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Người Kill BOSS)
  Mặc Định
  10 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Đứng Gần BOSS)
  Mặc Định
  1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ) Mặc Định
  01 Tinh Hồng Bảo Thạch Hoặc 01 Thủy Tinh Các Loại Mặc Định
  02 Tu Luyện Đơn 120 Mặc Định
  01 Thiết La Hán Lễ Bao Mặc Định
  Võ Lâm Mật Tịch Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - HSD Tích Trữ 7 Ngày Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 2 Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 2 Ngẫu Nhiên
  Đại Thành Bí Kíp 120 Ngẫu Nhiên
  03 Hạt Giống [ Phong Lăng Độ ] Ngẫu Nhiên
  80 Tử Tinh Khoáng Thạch Ngẫu Nhiên
  20 Mảnh Đồ Phổ [Hoàng Kim] Ngẫu Nhiên
  03 Mảnh Thần Mã Phiên Vũ Ngẫu Nhiên
  01 Càn Khôn Song Tuyệt Bội Ngẫu Nhiên
  Bảo Rương HKMP Ngẫu Nhiên 10 Phái Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Bộ An Bang Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
   
   
  23h01 sẽ xuất hiện 8 Rương Kho Báu tại Bến 1 - Tòa Độ Ngẫu Nhiên Trên Thuyền Bến 1 
  23h10 Khi thuyền bắt đầu chạy người chơi đánh bại Rương sẽ rơi ra 1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ)
   
  Tên Vật Phẩm Công dụng
  Hạt Giống (Phong Lăng Độ) Dùng để đổi lấy Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)
   Tại NPC Hàng Rong 7 thành thị

  Công thức:  50 vạn + 1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ) = 1 Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)
  Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ) Sử dụng nhận ngay 1 điểm Tiềm Năng
  (Tối đa sử dụng 100 quả / nhân vật)

  *Lưu ý: Theo lộ trình cứ 1~2 Tháng BQT sẽ gia tăng số lượt sử dụng liên tục cho AE
   
  NPC Hàng Rong Công thức
  Ta muốn đổi Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ) 50 vạn + 1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ) 

  Nhận được: 1 Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)
   
  VolamPC.NET Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !