Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 27/05/2022
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 10/06/2022
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

  (*) NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị
   
  Hình Ảnh Bánh Kem Ghi Chú
  • Bán 1000 Bánh Kem = 4500 Vạn
  • Tại NPC Ông Chủ Làm Bánh - Trung Tâm Thành Thị
  Sử dụng nhận ngay 5.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái
  Cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng
   
  Phần Thưởng khi sử dụng Lá Cờ Chiến Thắng
  Sử dụng nhận ngay 5.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa
  Phúc Duyên Đại
  Bách Quả Lộ
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Quế Hoa Tửu
  Thiết La Hán
  Hộ Tiêu Lệnh
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Chìa Khóa Tống Kim 
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Kích Công Trợ Lực Hoàn [ Tống Kim ] 
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Tiên Thảo Lộ 8h
  Thủy Tinh Các Loại
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Bàn Nhược Tâm Kinh
  Lệnh Bài Boss Tiểu - HSD 7 Ngày
  Lễ Bao Định Quốc - Vĩnh Viễn 
  Mở nhận 1 món trang Định Quốc
  Lễ Bao An Bang - Vĩnh Viễn 
  Mở nhận 1 món trang An Bang
  Thiết La Hán Lễ Bao
  Bao Dược Hoàn
  Đá Ngũ Sắc - Thợ Rèn Thành Thị
  Túi Danh Vọng
  Mảnh Trang Bị Thiên Hoàng
  Gom Đủ 100 Mảnh - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Đá Tiến Cấp - Thợ Rèn Lâm An Thần Bí 
  Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Lệnh Bài Boss Đại HKMP 
  Mảnh Áo Vinh Diệu 
  Gom Đủ 100 Mảnh - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Mảnh Giày Vinh Diệu
  Gom Đủ 100 Mảnh - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Mảnh Dây Chuyền An Bang
  Gom Đủ 100 Mảnh - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Lễ Bao Ngựa 8x - Random Ngựa 80
  (Vĩnh Viễn) 
  Tu Luyện Đơn 120 
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tủy Kinh
  Bạch Chân Đơn 
  Sử Dụng Nhận Được 500.000.000 Exp , sử dụng max  1 tỷ 5 sẽ đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sự dụng tiếp tục
  Huyết Chân Đơn
  Huyền Chân Đơn
  Tử Tinh Khoáng Thạch - Đổi Phần Thưởng Tại Shop Tử Tinh Khoáng Thạch - Tương Dương Gần Hiệu Thuốc
  Kim Bài - Lệnh Bài Boss Kim Quang 
  Trống Lục Lạc
  Giao Trống Đổi Phần Thưởng Tại NPC Thợ Làm Bánh
  (Hạn sử dụng (23h59 ngµy 10/06/2022)
  Kẹo Hồ Lô
  Dùng Để Đua Top Cá Nhân Nhận Thưởng 
  Nộp Kẹo Hồ Lô Đổi Phần Thưởng Tại NPC Thợ Làm Bánh
  (Hạn sử dụng (23h59 ngµy 10/06/2022)
  Mảnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Bí Kíp Kỹ Năng 120
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù - HSD 30 Ngày
  Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội 
    
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 1000 Bánh Kem
  Mặc Định Nhận 8.000.000.000 Exp [ Có Cộng Dồn ] và Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Bên Dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  1 Bảo Rương Trang Bị Hạn Chế - Mở Ra Tự Chọn 1 Trang Bị Hạn Chế [ Ngẫu Nhiên Option ]
  [ Hạn Trữ và Hạn Sử Dụng Khi Khui Ra Đều Là 23h59 10/06/2022 ]
  [ Để Anh/Em Trải Nghiệm ]
  1 Mặc Định
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội - HSD 30 Ngày
  Không Cộng Dồn Nhất Kỷ
  1 Ngẫu Nhiên
  Mặt Nạ Chiến Trường - HSD 14 Ngày 1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Chân Đơn [ Không Tính Chung Với 1 Tỷ 5 Của Huyền Chân Đơn]
  (Sử Dụng Nhận Ngay 2.000.000.000 Kinh Nghiệm )

  Lưu Ý :  [Khi sử dụng max 2 tỷ sẽ reset đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp theo]
  1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Phi Vân - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Thần Mã Phiên Vũ
  [ Gom Đủ 100 Mảnh + Ngựa Thần Mã Bôn Tiêu ] 
  Ghép Ngựa Phiên Vũ Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  10 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Đồ Phổ Hoàng Kim
  Đổi Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  50 Ngẫu Nhiên
  Rương HKMP - Mở Trang Bị Ngẫu Nhiên  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch 600 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch 700 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Bộ Trang Bị An Bang - Vĩnh Viễn - Random Option  1 Ngẫu Nhiên
  Đại Thành Bí Kíp 120  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  HSD 15 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  HSD 15 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Bộ Vinh Diêu 
  HSD 15 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
   
   
  Giao Trống Lục Lạc Đổi Thưởng 
  Tại NPC Thợ Làm Bánh
  HSD Đổi Đến 23h59 10/06/2022
  Trống Lục Lạc
  Thiên Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  HSD 15 Ngày
  400
  Ngựa Phiên Vũ
  HSD 15 Ngày
  300
  Trang Sức - Long Đảm - HSD 15 Ngày 150
  Chim May Mắn - Event 
  Cộng 1 Kỹ Năng Vốn Cố - HSD Tích Trữ 1 Ngày
  HSD 7 Ngày 
  30
   
    
  Nộp Kẹo Hồ Lô nhận thưởng ở NPC Thợ Làm Bánh

  10 nhân vật đầu tiên nộp Kẹo Hồ Lô đạt mốc 1000 nhận thưởng, sẽ nhận được cặp "Vô Danh Giới Chỉ" trải nghiệm

  (Hạn sử dụng đến 23h59 10/06/2022).  Sử dụng Event trước hay sau đều có hết hạn như nhau
  Cặp Vô Danh Giới Chỉ 
   (Hạn sử dụng  đến 23h59 17/06/2022
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !