Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

                           

  Thời gian cập nhập

  • Sau bảo trì định kỳ vào ngày 18h00 24/12/21

  Thời gian & điều kiện

  • 20h00 hằng ngày
  • Lập tức biến mất sau bảo trì.
  • Sau 30 phút kể từ lúc xuất hiện sẽ biến mất
  • LƯU Ý : THỨ 2 và Thứ 4 SẼ KHÔNG CÓ BOSS ĐẠI Hoàng Kim


  (*)  Xuất Hiện Tổng 10 BOSS / Lần 

  • Mỗi lần xuất hiện 10 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên - Trong Danh Sách 10 Tên Boss Đại HKMP
  • Các Bản Đồ : Thành Thị , Động 
   
            BOSS            Bản Đồ

  Cổ Bách

  Huyền Giác Đại Sư

  Lam Y Y

  Đường Phi Yến

  Hà Linh Phiêu

  Yên Hiểu Trái

  Mạnh Thương Lương

  Gia Luật Tị Ly

  Đạo Thanh Chân Nhân                                       

  Tuyền Cơ Tử

  Thất Đại Thành Thị [ Mở ]

  Phù Dung Động [ Mở ]

  Nhạn Thạch Động [ Mở ]

  Thanh Khê Động [ Mở ]

  Khỏa Lang Động [ Mở ]

  Vũ Lăng Động [ Mở ]

  Phi Thiên Động [ Mở ]

  Trường Bạch Sơn Bắc        [ Mở ]                    

  Vô Danh Động [ Mở ]

  Sa Mạc 1  [ Mở ]

  Sa Mạc 2  [ Mở ]

  Sa Mạc 3  [ Mở ]

  Lưỡng Thủy Động [ Mở ]

  Dương Trung Động [ Mở ]

  Trường Bạch Sơn Nam [ Mở ]

  Mạc Cao Quật [ Mở ]

  Sa Mạc Địa Biểu [ Mở ]

  Mạc Bắc Thảo Nguyên [ Đóng ]

   
  * Phần thưởng tiêu diệt BOSS
   
  Máy Chủ                                               Cá nhận hoặc TEAM                  Tất Cả Người Chơi  - Đứng Gần Boss                       
  Cổ Xưa 6.000.000 EXP - Không Cộng Dồn Exp 4.000.000 EXP - Không Cộng Dồn Exp

   

  Vật phẩm từ BOSS HKMP : 

  Phần Thưởng Khi Giết Boss Đại HKMP Tỉ Lệ
  Khi boss chết, người chơi xung quanh và người giết nhận được: 10.000.000 EXP Mặc Định
  10 Mảnh Đồ Phổ [Hoàng Kim] Mặc Định
  01 Thủy Tinh Mặc Định
  01 Tịnh Hồng Bảo Thạch Mặc Định
  Đồ Xanh  Mặc Định
  Bảo Rương HKMP Ngẫu Nhiên 10 Phái Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - HSD trích trữ 7 ngày Ngẫu Nhiên
   
  (*) Danh Sách Đồ Rương Hoàng Kim Môn Phái và Rương HKMP Đồ Hạn Chế ( Cho Anh Em Chưa Biết Tên Trang Bị HKMP )
  (*) Lưu Ý : Hiện Tại Chỉ Có Đồ HKMP và Chưa Có Đồ Hạn Chế HKMP Nhé 
   
  Môn Phái Trang Bị
  (*) Thiên Vương                 
  • Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
  • Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái 
  • Hám Thiên Kim Hoàn Đại nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
  • Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
  • Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
  • Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
  • Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
  • Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn
  • Ngự Long Tấn Phong Hộ Yển
  • Hạn Chế Thời Gian - Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ
  (*) Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Mộng Long Đạt Ma Tăng hài
  • Mộng Long Huyền Ti Phát Đái
  • Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
  • Hạn Chế Thời Gian - Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới
  • Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa 
  • Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài 
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
  • Hạn Chế Thời Gian - Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển
  • Tứ Không Tử Kim Cà Sa 
  • Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái 
  • Tứ Không Giáng Ma Đao
  • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  • Tứ Không Giới Luật Pháp Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài 
  (*) Đường Môn
  • Băng Hàn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
  • Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
  • Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
  • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
  • Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý Ngoa                               
  • Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
  • Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
  • Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
  • Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  • Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
  • Địa Phách Khấu Tâm Trạc
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
  (*) Ngũ Độc
  • U Lung Kim Xà Phát Đái
  • U Lung Xích Yết Mật Trang
  • U Lung Thanh Ngô Triền yêu
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  • U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
  • Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
  • Hạn Chế Thời Gian - Minh Hoan Song Hoàn Xà Khấu
  • Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
  • Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • Hạn Chế Thời Gian - Chú Phọc Trùng Cốt Ngọc Bội
  (*) Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Thanh Phong Truy Y
  • Vô Gian Cầm Vân Hộ Uyển
  • Vô Gian Phất Vân Ti Đái
  • Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
  • Hạn Chế Thời Gian - Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch
  • Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn 
  • Vô Ma Ma Ni Quán
  • Hạn Chế Thời Gian - Vô Yểm Thu Thủy Lưu Quang Đái
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
  • Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ 
  • Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
  (*) Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
  • Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  • Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn 
  • Hạn Chế Thời Gian - Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khẩu
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
  • Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
  • Bích Hải Hồng Lăng Đa
  • Bích Hải Khiên Tê Chỉ Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân
  (*) Cái Bang
  • Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cửu Phi Long Đầu Hoàn
  • Đồng Cửu Tiềm Long Yêu Đái
  • Đồng Cửu Kiến Long Ban Chỉ 
  • Hạn Chế Thời Gian - Đồng Cửu Ngự Long Ngọc Bội 
  • Địch Khái Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
  • Địch Khái Cửu Đại Cái Y 
  • Địch Khái Triền Mãng Yêu Đái
  • Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới 
  (*) Thiên Nhẫn
  • Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 
  • Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp
  • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển
  • Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
  • Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn
  • Ma Hoàng Huyết Y Thúc Trạc
  • Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
  • Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Hoàng Dung Kim Đoạn Nhật Giới
  • Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
  • Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái
  (*) Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
  • Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù 
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  • Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển
  (*) Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Sương Tinh Ngạc Sương Đạo Bào
  • Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
  • Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu
  • Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
  • Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
  • Hạn Chế Thời Gian - Lôi Khung Linh Ngọc Ẩn Lôi Uyển
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
  • Vụ ảo Ki Bán phù chú
  • Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội 
  • Vụ Ảo Thúc Tâm Chỉ Hoàn 

   

  Hình Ảnh Vòng Sáng - Anh Hùng Diệt Boss 
  • Công Dụng 24h : + 100 Sinh Lực và + 10% Tốc Độ Di Chuyển

  Lưu Ý :

  • BOSS tính người kết thúc. Kết thúc lượm được hết

  VolamPC.NET !