Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Bản Đồ - Cổ Xưa Cốc
  Đi Từ - Thần Hành Phù 


   
  Giới Thiệu 
  Xuất hiến tại 2 điểm  "Đảo Cổ Xưa "  và  Bản Đồ Ba Lăng Huyện 
  Thời gian xuất hiện: 19h mỗi ngày

  Tất cả người chơi khi vào Đảo Cổ Xưa sẽ về Luyện Công và cùng đánh boss
  Ba Lăng Huyện vẫn có thể Đồ Sát PK như map bình thường

  (1) Người chơi kết thúc BOSS sẽ nhận được "Kim Nguyên Bảo - Trung" mở ra nhận 1000 vạn lượng
  (2) Khi boss chết sẽ xuất hiện ra 5 Cây Hoa Hồng Bự  (mỗi cây sẽ có 400 lần hái) 

  Mỗi nhân vật hái tối đa 10 lần nhận 10 Bó Hoa Hồng 

  Nhấp chuột phải sử dụng Bó Hoa Hồng sẽ nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm ở dưới
   
  Tên Vật Phẩm Công Dụng
  Thiên Sơn Bảo Lộ Tăng 10 điểm may mắn trong 1 giờ
  Bách Quả Lộ Tăng 15 Kháng Tất Cả trong 1 giờ
  Tiên Thảo Lộ Nhân đôi điểm kinh nghiệm trong 1 giờ
  Trợ Lực Hoàn Tăng lực công kíck của Ngoại Công và Nội Công trong Tống Kim
  Nến Vui Vẻ Công dụng khi sử dụng:  X2 điểm kinh nghiệm 10 phút (kg cộng dồn Tiên Thảo Lộ)
  Nến Bình An  Công dụng khi sử dụng:  X2 điểm kinh nghiệm 20 phút (kg cộng dồn Tiên Thảo Lộ)
  Nến Hạnh Phúc Công dụng khi sử dụng:  X2 điểm kinh nghiệm 30 phút (kg cộng dồn Tiên Thảo Lộ)
  Hoa Tuyết Sử dụng xung quanh bản thân sẽ rơi ngập tràn Hoa Tuyết 
  Quà Màu Xanh Sử dụng xung quanh bản thân sẽ rơi ngập tràn Hoa Hồng Xanh