Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  NPC Thợ Rèn 7 thành thị
  Ta muốn Nâng Cấp Trang Sức


  Nâng Cấp Trang Sức - Hoàn Mỹ Long Đảm

   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 1 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 1) Tỉ Lệ
  Trang Sức Long Đảm - Vĩnh Viễn
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng +25%
  5% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 2 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 2) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 1)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng +30%
  10% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 3 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 3) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 2)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng +35%
  15% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   


  Nâng Cấp Trang Sức - Hoàn Mỹ Cuồng Lan
   
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 1 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 1) Tỉ Lệ
  Trang Sức Cuồng Lan - Vĩnh Viễn
  1 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  3% Lực Công Kích
  5% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 2 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 2) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 1)
  1 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  4% Lực Công Kích
  10% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 3 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 3) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 2)
  1 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  5% Lực Công Kích
  15% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   

   
  VolamPC.NET Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !