Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  (*) THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 11h00 ( Trưa ) 19/11/2022
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 04/12/2022
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống


  (*) NPC LIÊN QUAN
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

  (*) CÔNG THỨC EVENT
    
  Công Thức Ép - NPC Tổng Quan Sự Kiện - Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Hộp Quà Tri Ân Ghi Chú
  Hộp Quà Tri Ân   
  Bán: 500 Hộp Quà Tri Ân  = 500 tiền đồng
  Sử dụng nhận ngay 10.000.000 kinh nghiệm (kg cộng dồn)
  Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 500 Cái 
  Cấp 50 Có Thể Sử Dụng
   
  Phần Thưởng khi sử dụng Hộp Quà Tri Ân
  Sử dụng nhận ngay 10.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa
  Phúc Duyên Đại
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Chìa Khóa Tống Kim - Cao Cấp
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Kick Công Trợ Lực Hoàn ( Tống Kim )
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Thủy Tinh 
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Bàn Nhược Tâm Kinh
  Tiên Thảo Lộ 8h
  Lễ Bao Định Quốc - Vĩnh Viễn
  Mở Ra 1 Món Trang Bị Định Quốc
  Lễ Bao An Bang - Vĩnh Viễn
  Mở Ra 1 Món Trang Bị An Bang
  Đá Ngũ Sắc - Phát Sáng Vũ Khí - Tại Thợ Rèn Thành Thị
  Mảnh Trang Bị Thiên Hoàng 
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Đá Tiến Cấp - Dùng Để Nâng Cấp Vũ Khí
  Sát Thủ Lệnh ( Cấp 2 ) 
  Lệnh Bài Boss Đại
  Mảnh Áo Vinh Diệu
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Mảnh Giày Vinh Diệu
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Mảnh Dây Chuyền An Bang
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tủy Kinh
  Bạch Chân Đơn
  Sử Dụng Nhận Được 500.000.000 Exp , sử dụng max  1 tỷ 5 sẽ đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sự dụng tiếp tục
  Huyết Chân Đơn
  Huyền Chân Đơn
  Hoàng Chân Đơn [ Không Tính Chung Với 1 Tỷ 5 Của Huyền Chân Đơn]
  (Sử Dụng Nhận Ngay 2.000.000.000 Kinh Nghiệm )

  Lưu Ý :  [Khi sử dụng max 2 tỷ sẽ reset đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp theo]
  Tử Tinh Khoáng Thạch
  Lệnh Bài Boss Kim Quang
  Mãnh Bí Kiếp 21 
  (Gôm đủ 100 mảnh đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An có thể ghép Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  Cống Nguyệt Phù Dung
  Phụng Quả Phù Dung
  Mảnh Nhẫn Kim Quang ( Hỏa ) 
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Mảnh Nhẫn Kim Quang ( Thủy ) 
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Thiệp Ân Sư
  Hạn sử dụng đến hết event 
  Dùng Để Đổi Vật Phẩm
  Hoa Tri Ân 20/11 
  Hạn sử dụng đến hết event 
  Dùng Để Nộp 1000 - 1500 Cái Nhận Thưởng Cá Nhân
  Đá Phong Thần
  Bảo Rương Mảnh Động Sát 
  ( Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 mảnh động sát - thu nhập 100 mảnh ghép tại thợ rèn lâm an thần bí ) 
  Mảnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Ngựa Bôn Tiêu Trắng - Vĩnh Viễn
  Đại Thành Bí Kíp 120 
  Bí Kíp Kỹ Năng 120
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 
  HSD 30 Ngày và Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Đá Hoàn Mỹ - Dùng Để Nâng Cấp An Bang Hoàn Mỹ
  Link
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 500 Hộp Quà Tri Ân
  Mặc Định Nhận 20.000.000.000 Exp [ Có Cộng Dồn ] và Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Bên Dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Võ Lâm Mật Tich 2 Hoặc Tẩy Tủy Kinh 2  1 Mặc Định
  Mặc Định Ngẫu Nhiên 1 Trong 6 Vật Phẩm 
  ( Hộp Quà Nhà Giáo Việt Nam (1/6) (2/6) (3/6) (4/6) (5/6) (6/6) )
  HSD Đến Hết Event 

  Thu Thập Đủ 6 Loại Đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An Ghép Nếu Thành Công Sẽ Nhận Được 1 Trấn Phai Linh Dược
  * Lưu Ý : Tỉ Lệ Thành Công 50% , Thất bại Mất Tất Cả
  ( Hạn Trữ Trấn Phái Linh Dược = 7 Ngày ) 

  ( Trấn Phái Linh Dược - Sử Dụng Nhận 5 Điểm Tiềm Năng - Mỗi Nhân Vật Có Thể Sử Dụng 20 Viên )
  1 Mặc Định
  Tử Tinh Khoáng Thạch 600 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch 700 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Công Dụng :  HSD 30 Ngày
  Không Cộng Dồn Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
  1 Ngẫu Nhiên
  Mặt Nạ Chiến Trường ( x2 Tống Kim và + 1 Kỹ Năng Vốn Có ) 
  HSD 14 ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Kim Chân Đơn
  [ Sử Dụng Nhận Ngay 5.000.000.000 Điểm Kinh Nghiệm ]
  Lưu Ý : Khi Sử Dụng Max 5 Tỷ Sẽ Reset Đếm Ngược 30 Ngày Sau Mới Có Thể Sử Dụng Tiếp
  1 Ngẫu Nhiên
  Túi Thiên Kim
  ( Mở Ra Nhận Ngẫu Nhiên Mảnh HKMP , Gom Đủ 100 Mảnh Ép Trang Bị Vĩnh Viễn ) 
  Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí 
  5 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Thần Mã Phiên Vũ
  ( Gom Đủ 100 mảnh + Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim Cấp 5 - Ghép Ngựa Phiên Vũ Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An )
  10 Ngẫu Nhiên
  Mã Thạch Xích Long Câu
  ( Gom Đủ 100 Mảnh + Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim Cấp 5 ) Ghép Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim Cấp 1 )
  Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  x 5 Ngẫu Nhiên
  Rương HKMP 10 Phái - Mở Trang Bị Ngẫu Nhiên  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  HSD 14 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần bí 
  HSD 14 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Thiệp Ân Sư 150 Ngẫu Nhiên
  Combo Mảnh Phong Thần Tiểu 
  ( Mở Nhận 5 Mảnh Áo và 5 Mảnh Nhẫn ) 
  1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Phiên Vũ ( Trắng ) - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Túi Trang Sức - Mở Ra Trang Sức Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Bộ Trang Bị Vinh Diệu - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Phi Phong Phá Quân Cấp 3 - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
   
   
  Nộp Thiệp Ân Sử  đổi thưởng tại Tổng Quan Sự Kiện
  (Hạn đổi đến hết event)
  Thiệp Ân Sư
  Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ - HSD 14 Ngày 600
  Xích Long Câu ( Hoàng Kim ) Cấp 5 
  HSD 14 Ngày
  600
  Bảo Rương Trang Bị Hạn Chế - Tự Chọn - Tích Trữ 3 Ngày
  Mở Ra Trang Bị HSD 14 Ngày 
  Sử Dụng Tự Chọn 1 Món Trang Bị Hạn Chế - Cho A/E Trải Nghiệm
  500
  Top Mặt Nạ Tống Kim ( +2 Kỹ Năng Vốn Có và x2 Điểm Tống Kim )
  HSD 14 Ngày
  500
  Thiên Kim Lệnh 
  Đổi Ra Trang Bị HSD 14 Ngày
  400
  Trang Sức Long Đảm - HSD 15 Ngày 150
  Chim May Mắn - Event 
  Cộng 1 Kỹ Năng Vốn Cố - HSD Tích Trữ 1 Ngày
  HSD 7 Ngày 
  30
   
  Hoạt Động Sôi Nổi  Thiệp Ân Sư
  Tống Kim Duy Nhất 21h00 Mỗi Ngày  Đạt 10.000 điểm tích lũy trở lên
  Ngẫu Nhiên Nhận Được 2 - 3 Cái
  Lưu Ý : Nhớ Để Trống Rương - Tránh Bị Mất Không Nhận Được
  Boss Đại HKMP Mỗi Ngày  Mỗi Boss Sẽ Rơi Thêm 5 Cái


    
  Nội Dung 20 Nhân Vật Mốc 1000 Hoa Tri Ân 20 Nhân Vật Mốc 1500 Hoa Tri Ân
  Nộp "Hoa Tri Ân" nhận thưởng ở NPC "Tổng Quản Sự Kiện"

  20 nhân vật đầu tiên nộp Hoa Tir Ân đạt mốc 1000 và 1500  nhận thưởng

  (Hạn nộp đến hết event)
  Vòng Sáng Nổi Bật (+1 Kỹ Năng Vốn Có)
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 08/12/2022)
  Vô Song Ấn
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 08/12/2022)
  [Cho AE trãi nghiệm]

  +1 Kỹ Năng Vốn Có
  + Kỹ Năng (Đại Diệp Khí Tráo)

  Khi người chơi bị trúng Thúy Ngọc Băng Huyền sẽ bị cứng đơ và sẽ ở trong trạng thái bất tử trong 3 giây 
  (không bị dính dame, không mất máu)
    
  Tên Phần Thưởng  Hình Ảnh Minh Họa
  Vòng Sáng Nổi Bật 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  Băng Huyền Ấn
  Hiệu Ứng 
  • Kỹ Năng Đại Diệp Khí Tráo : Có 2 Cách Sử Dụng
  • 1/ Bị Động : Khi Máu Nhân Vật Còn 25% sẽ có tỉ lệ 30% Xuất Đại Diệp Khí Tráo
  • Sẽ Miễn Dịch Sát Thương 3 Giây ( Nhưng Vẫn Bị Phản Dame )
  •  
  • 2/ Chủ Động : Tự Động Bật Kỹ Năng = ô phím tắt sẽ miễn dịch sát thương 3 giây ( nhưng vẫn bị phản dame )
  • => Thời Gian Bị Delay Kỹ Năng 65 Giây
  (*) Thiên Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 14 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 14 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Nga
  Đường Môn
  • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết
  Ngũ Độc
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  Nga Mi
  • Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  Thiên Nhẫn
  • Ma Thị Liệt Diệm Quán Niệm
  • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
  Cái Bang
  • Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
  Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Tinh Bang Tinh Thủ
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi

   
   (*) Hoàng Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 14 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 14 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
  • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  • Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
  Đường Môn
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
  • Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp
  • Băng Hàn Đơn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  Ngũ Độc
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • U Lung Kim Xà Phát đái
  • U Lung Xích Yết Mật trang
  Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Phất Vân Ti đái
  • Vô Ma Ma Ni quán
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
  Thiên Nhẫn
  • Ma Sát U Minh Thương
  • Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
  Cái Bang
  • Địa Khải Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Triền Mãng yêu đái
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
  Võ Đang
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !